fbpx

Fotovoltaické elektrárny v Česku končí: Kde je problém?0

KOMENTÁŘ odborníka. Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren již nějakou dobu exponenciálně roste a podle ČEPS to ohrožuje přenosovou soustavu. Jsou obavy provozovatele české přenosové soustavy oprávněné? Kdo může za to, že solární elektrárny zažívají boom? Je situace skutečně tak vážná?

Čekal jsem to, ale ne tak brzy (to prý si někdo nechal napsat na hrob). Už jsem o problému výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren psal v listopadu loňského roku, ale přiznám se, že jsem nečekal, že dojde ke krizi už za tři měsíce.

„Pokud máme podepsané závazky na snižování emisí CO2, tak prostě nějaké obnovitelné zdroje instalovat musíme a fotovoltaika je z tohoto hlediska téměř ideální řešení.“

Reklama

Exponenciální růst instalovaného výkonu solárních fotovoltaických elektráren (viz graf níže) musel dříve nebo později skončit, to není nic překvapujícího – je to jednoduchá fyzikální zákonitost. To, že se jako první ozval ČEPS, mne trochu překvapilo, nicméně jeho důvod je také čistě fyzikální; do rozvodné sítě prostě nemůžete „nacpat“ více elektřiny, než se z ní v danou chvíli odebere nebo někam uloží (akumuluje). ČEPS je konec konců za rozvodnou síť zodpovědný. Můžeme diskutovat o tom, zda se ozval předčasně, nicméně při takto rychlém růstu a při tom, kolik je už pro fotovoltaiku zarezervováno výkonu, je lépe začít něco dělat dřív než pozdě.

Solární energie na Nazeleno.cz

   – Konec solárních elektráren v Česku!

   – ČEPS k zastavení fotovoltaiky (rozhovor)

   – Výkupní cena z fotovoltaiky klesne

   – Domácí solární elektrárna: Vyplatí se?

   – Vyplatí se zelený bonus nebo výkup?

   – Zkušenosti majitelů fotovoltaické elektrárny

Solární energie je zdroj bez omezení

Řešit problém výměnou vedení ČEPS, jak navrhuje Vojtěch Kotecký, je myslím trochu naivní, neumím si představit, jak by celý problém řešilo nějaké nové vedení (viz Ekologům se nelíbí omezování solárních elektráren, žádají odchod vedení ČEPS).  Živě s ním ale souhlasím, že se za dobu, co fotovoltaiku podporujeme vysokými výkupními cenami, mohlo s rozvodnou sítí něco udělat.

Solární energie je totiž zdroj, jehož potenciál, na rozdíl od biomasy nebo větrné energie, není nijak omezen. Teoreticky můžeme vyrábět veškerou elektřinu pomocí fotovoltaických článků. Prakticky se to ale nedá udělat bez systému akumulace, který zatím nemáme, a i když vytvoříme „inteligentní síť“, tak se krize kolem fotovoltaiky jen trochu odsune. 

Graf: Vývoj instalovaného výkonu solárních elektráren v ČR (stav k 1.2.2010)


Instalovaný výkon solárních elektráren. Zdroj: http://www.solarninovinky.cz/

Moc fotovoltaiky? Chyba je v zákoně

Nejvíce překvapující je na celé záležitosti to, že včas nezareagovali zákonodárci, přestože věděli, že růst je exponenciální a tudíž se dříve nebo později musí zastavit a pokud jej nepřibrzdíme uměle, tak jej zastaví nějaký přirozený limit. V zákoně o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů totiž není zabudovaná žádná účinná „brzda“, která by umožnila nějak operativně reagovat na změny na trhu. Maximální možné meziroční snížení o 5 % je zcela nedostatečné. Celá idea garantované vysokévýkupní ceny vychází přece z toho, že zvýšená poptávka a z toho plynoucí nárůst výroby fotovoltaických panelů povede ke snižování jejich ceny. Domnívat se, že bude cena elektřiny z fotovoltaiky klesat o méně než 5 % ročně, je přílišný pesimismus.

SPECIÁL: Krize ve fotovoltaice

   Vše o krizi ve fotovoltaice čtěte ZDE!

Pokud by se opravdu snižovaly náklady na fotovoltaiku jen o 5 % ročně a současně o stejných 5 % ročně rostla cena silové elektřiny vyrobené z jiných zdrojů, trvalo by přes dvacet let, než by se ceny vyrovnaly. Chtít po občanech aby po tak dlouhou dobu platili ve svých účtech za elektřinu tento rozdíl, je myslím poněkud nemravné. Zvláště za situace, kdy se státem kontrolovaná společnost ČEZ chystá postavit vůbec největší fotovoltaické elektrárny u nás a odhadovaná doba návratnosti je u nich zhruba 6 až 7 let.  Podle mého názoru je problém ve zmiňovaném zákonu a je to jednoznačně chyba poslanců, že včas nezareagovali a neopravili to.

Je to ale docela názorné poučení, že rozdávat dotace a zahrávat si s tržními silami může být nebezpečná záležitost. Tam kde jde o opravdu velké peníze, je reakce trhu často velmi těžko zvládnutelná. Teď jsme si myslím už vytvořili docela silnou „fotovoltaickou lobby“ a je možné, že změna toho zákona už nebude tak snadná, jako tomu mohlo být před rokem nebo dvěma lety. Poté, co některé země (Španělsko, Německo), snížily garantované výkupní ceny, začali se k nám hrnout i kapitálově silní zahraniční investoři. Tyto projekty, které jsou již v určitém stádiu rozpracovanosti, se dají jen těžko zastavit; je to unfair vůči těmto investorům, kteří se pak možná s námi mohou soudit, protože jsme neochránili jejich investice. Mám dojem, že nakonec můžeme být rádi, že ČEPS zasáhnul a na problém tak nepřehlédnutelným způsobem upozornil.  

V zákoně o podpoře obnovitelných zdrojů chybí
V zákoně o podpoře obnovitelných zdrojů chybí „brzda“, která by umožnila operativně reagovat na změny na trhu s fotovoltaikou

S fotovoltaikou měla přijít i akumulační zařízení

Na druhé straně asi není úplně správné zákonodárce jen kritizovat. Pokud totiž máme podepsané závazky na snižování emisí CO2, tak prostě nějaké obnovitelné zdroje instalovat musíme a fotovoltaika je z tohoto hlediska téměř ideální řešení. Je to totiž v současné době jediná technologie, které má prakticky neomezený potenciál. Teoreticky by stačilo pokrýt fotovoltaickými panely střechy budov a dokázali bychom pokrýt celou spotřebu elektřiny. Pokud ale má fotovoltaika  pokrývat významnou část spotřeby elektřiny, pak prostě musíme mít v síti akumulační zařízení. Bez něj to nepůjde a je chybou, že se v okamžiku zahájení podpory fotovoltaiky na tom nezačalo pracovat.

O dalším osudu fotovoltaiky se ale rozhodne jinde. Do hry vstupuje stále výrazněji Čína (chystá se stavět velkou elektrárnu ve Vnitřním Mongolsku ) a v této oblasti asi nehrozí, že by nastavili nějaké příliš nadsazené výkupní ceny. Navíc snížení výkupních cen v Evropě a výrazné zvýšení výrobních kapacit (třeba díky aktivitě Číny) nepochybně donutí výrobce fotovoltaických panelů dále snížit ceny a je pravděpodobné, že za několik let cena fotovoltaických panelů dostatečně poklesne a současný rozvoj chytrých sítí a systémů akumulace (třeba vodík?) pak umožní přirozený a rovnoměrný rozvoj tohoto odvětví.

Takže se možná nic tak zásadního neděje, asi jsme to jen trochu s tou podporou přehnali a trochu jsme podcenili rychlost, s jakou v tomto oboru může dojít ke změně podmínek. Nepříjemné ale je, že příliš prudké změny podmínek pro podnikání v oboru energetiky jsou špatné pro investory a publicita, která se okolo toho ve sdělovacích prostředcích rozvinula, upozornila lidi na to, že ve svých účtech za elektřinu platí příspěvek na obnovitelné zdroje – toho si totiž dosud vlastně nikdo moc nevšímal. Teď si ale lidé rozhodně všimnou, že solární fotovoltaické elektrárny jim tento příspěvek celkem rychle zvyšují. To může být v době krize politicky citlivé téma a rozhodně to nepřispěje k popularitě obnovitelných zdrojů energie.

Autor: Redakce Nazeleno.cz