fbpx

Partneři sekce

Financování energetiky v Komerční bance0

Plánujete realizovat nějakou investici v oblasti energetiky? Nebo si chcete uvolnit část vlastních prostředků pro další investice? Zmínili jste tento záměr ve své bance, a bankovní poradce vám nedokázal fundovaně odpovědět? To se vám u nás nestane.

V Komerční bance si velmi dobře uvědomujeme význam tohoto klíčového průmyslového odvětví, které je základem každé dobře fungující ekonomiky. Právě proto chceme rozumět tomu, co konkrétně se za vašimi investičními záměry skrývá, jaký je smysl takové investice. Budeme s vámi diskutovat nad silnými i slabými stránkami investice a poskytovat vám zpětnou vazbu a návrhy na řešení možných rizik souvisejících s připravovaným záměrem.

Chceme vám být věrohodným partnerem. Již v roce 2009 vznikl v Komerční bance specializovaný tým, který se věnuje právě sektoru energetiky. Jednou z nejsilnějších stránek tohoto týmu jsou kvalifikovaní odborníci, a to jak zkušení bankéři, tak techničtí odborníci na energetiku. Ve svých začátcích se tým věnoval především financování obnovitelných zdrojů energie, což bylo dáno velmi silnou poptávkou ze strany klientů. Postupně se záběr týmu rozšířil na celou oblast energetiky, která zahrnuje celou řadu nejrůznějších a zcela odlišných projektů. Jsou to například:

  • Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny, které mají právě v České republice dlouholetou tradici, či fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice a elektrárny na biomasu;
  • konvenční zdroje energie včetně tepláren – výstavba nových, nebo obnova či modernizace stávajících;
  • zdroje využívající energii z odpadu;
  • investice do úspor energií.

Naše zkušenost ukazuje, že klienti oceňují, když banka rozumí jejich záměru a na co budou peníze skutečně použity. Ale není to jen o poskytnutí financí na realizaci projektu, ale i o schopnosti pomoci a poradit. Například jak ošetřit maximum rizik v projektu, což může klientům ušetřit nemalé peníze a starosti. Tato naše schopnost se zakládá na detailně nastudovaných faktech, ale co je podstatnější, zohledňuje také reálné zkušenosti z mnoha již financovaných projektů.

Autor: Komerční sdělení