fbpx

Partneři sekce

Excellence: unikátní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy0

Firma Nativa přichází s novým modelem nejúčinnějšího ventilačního tepelného čerpadla Comfortzone. Novinka míří na trh pod názvem Excellence.

 

Již základní myšlenka při konstrukci prvního modelu byla naprosto geniální – mít v rodinném domě pouze jedno technické zařízení, které zabezpečí komplexní pokrytí energetické potřeby na vytápění, větrání a ohřev teplé vody.

Jak Excellence funguje? 

Použitý vzduch o teplotě cca 21 °C je odtahován z koupelen, WC, šaten, kuchyně, chodeb, komor a prostřednictvím ventilátoru přiváděn na výparník tepelného čerpadla. Zde využívá maximálním možným způsobem veškerou potenciální energii obsaženou v odtahovaném vzduchu – teplota odváděného vzduchu je –15 °C.
 
Prostřednictvím moderního tichého a spolehlivého kompresoru a chladivového okruhu se získává nejen energie daná rozdílem teplot odtahovaného vzduchu z místností a odváděného vzduchu vně budovy (až 36 K), ale současně i energie z vlhkosti obsažené v odtahovaném vzduchu. Získaná energie se předává v kondenzátoru vodě v topném systému nebo v zásobníku, který slouží k ohřevu teplé užitkové vody.
 

V čem spočívají úpravy modernizovaných modelů Excellence?

Prakticky nejdůležitější změnou prošla konstrukce chladivového okruhu s použitím nových komponentů zajišťujících snížení energetické náročnosti na získání stejného množství energie.
 

Příjemnou vychytávkou modelu Excellence je i dálkové ovládání

Nejpodstatnější změnou je nahrazení původního Scroll kompresoru novým rotačním kompresorem s frekvenčním měničem firmy Mitsubishi. Jako první na světě jsou navíc ventilační tepelná čerpadla Excelence vybavena elektronicky řízeným expanzním ventilem. Na základě počítačem zpracované simulace proudění vzduchu došlo k úpravě výparníku a současně i kondenzátoru tepelného čerpadla. Konečným výsledkem všech modernizací je vyšší topný faktor, velmi tichý provoz a dlouhá životnost.

Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody a její množství hraje důležitou roli v zajištění celkové pohody bydlení. Integrovaná akumulační nádrž o objemu 210 l je vybavena speciálním difusorem, který zajistí rovnoměrnou teplotu akumulačního zásobníku v celém jeho objemu. Tím je maximálně možným způsobem navýšena kapacita a rychlost ohřevu teplé vody, naprosto dostačující pro běžnou čtyř až pětičlennou domácnost. Pro speciální případy, kdy je instalace omezena výškou technické místnosti, jsou k dispozici tepelná čerpadla (typy označené písmem L) s externí akumulační nádrží o objemu 300 nebo 500 l, ke kterým je možné například připojit sluneční kolektory apod.
 
Nový intuitivní grafický displej velmi názorně komunikuje s uživatelem a nabízí možnost volby různých větracích režimů či nastavení času pro přípravu teplé vody. Současně dostáváte informace o provozním stavu tepelného čerpadla, množství energie dodávané tepelným čerpadlem, včetně statistik. Příjemnou vychytávkou je taky dálkové ovládání.

 
1. Decentrální přívod čerstvého vzduchu

Čerstvý venkovní vzduch je nasáván přívodními prvky, které jsou umístěny buď v rámech oken, nebo v obvodových stěnách budovy.
 
Přesně nastavené množství venkovního vzduchu se směšuje se vzduchem uvnitř budovy a skrze netěsnosti vnitřních stavebních prvků proudí z pobytových místností (obývací pokoj, dětské pokoje a ložnice) do kuchyní, koupelen, šaten, komor, chodeb a sociálních zařízení. V těchto místnostech jsou umístěny odtahové vyústky, které odvádějí znečištěný vzduch se všemi škodlivinami do tepelného čerpadla Excellence.
 

2. Centrální přívod vzduchu

Pro uživatele, kteří upřednostňují rovnotlaké větrání před podtlakovým (pomocí přívodních prvků ve stěně nebo okenních rámech), je k dispozici zařízení – přívodní jednotka čerstvého vzduchu T 12. Je vybaveno speciálním třířadým vodním výměníkem, který umožňuje nastavení teploty přiváděného vzduchu v rozmezí 16 – 18 °C, a úsporným, velmi tichým ventilátorem a připojovacími hrdly pro připojení ke vzduchotechnickému rozvodnému potrubí.
 
Pro ještě lepší využití tepla v domě je větrací zařízení T 12 vybaveno cirkulačním okruhem, který  odtahuje nadměrně teplý vzduch v určité místnosti, např. od krbové vložky, a tím pomáhá předehřívat čerstvý venkovní vzduch.
 
Vzájemným propojením tepelného čerpadla a T 12 docílíte synchronizace otáček mezi odtahovým ventilátorem tepelného čerpadla a přívodním ventilátorem čerstvého vzduchu na zařízení T 12. Jakmile změníte otáčky na tepelném čerpadle (například změna větracího režimu, když není nikdo v domě), automaticky se změní i otáčky na větracím zařízení. Tím je zabezpečeno vyvážené větrání a maximální pohoda v domě za všech okolností.
 
  
Tepelné čerpadlo Excellence přináší i zjednodušení vlastní instalace, to znamená jeho připojení ke vzduchotechnickému potrubí, topnému systému a přívodu teplé vody. Díky nové konstrukci vodního okruhu uvnitř tepelného čerpadla došlo k podstatnému snížení hydraulických ztrát, což umožnilo integrovat oběhové čerpadlo, které je standardně schopné obhospodařovat i rozsáhlejší topné systémy v rodinných domech, aniž by bylo nutné používat anuloidů nebo prvků pro směšování.
 

Další novinky Nativy

Firma Nativa také rozšířila výrobní řady o nový model s výkonem 3,5 kW, který je vhodný pro rodinné domy s menší půdorysnou obytnou plochou cca 80 m2 (nebo domy s velmi nízkou energetickou potřebou tepla pro vytápění). V současné době jsou tři základní typy ventilačních tepelných čerpadel Excellence (EX35, EX50 a EX65), umožňující pokrýt energetickou náročnost domů o rozloze v rozmezí 80 – 260 m2 s topným výkonem kompresoru 3,5 – 6,5 kW.
 
Konečným výsledkem je naprosto vyvážený produkt obsahující v maximální míře nejnovější technologie, které v kombinaci s inteligentně zapracovanými požadavky zákazníků představuje technologii budoucnosti pro rodinné domy stavěné v nízkoenergetickém standardu.
 
 

Autor: Komerční sdělení