fbpx

Evropské dny Slunce poprvé v České republice0

Tradiční evropská akce je letos pořádána poprvé i v České republice: Evropské dny Slunce v České republice se konají pod čestnou záštitou ředitele Národního divadla Ondřeje Černého.

Evropské dny Slunce jsou v mnoha státech Evropské unie již tradiční akcí na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. V 17 evropských zemích proběhlo v loňském roce na 6 600 osvětových akcí pro veřejnost. Letos poprvé se uskuteční Evropské dny Slunce také v České republice. Od 2. do 15. května se na desítce míst po celé České republice uskuteční na 40 akcí, demonstrujících různé možnosti využití sluneční energie:

  • dny otevřených dveří na objektech, kde jsou úspěšně využívány obnovitelné zdroje energie, jedná se o rodinné domy, školy, firmy, ale třeba i Národní divadlo
  • pouliční výstavy – instalace solárních technologií a informační stánky
  • výlety solární lodí
  • odborné technické semináře, přednášky na školách a besedy pro veřejnost
  • promítání filmů s tématikou obnovitelné energie.

Aktuální program na www.evropskednyslunce.cz je průběžně doplňován a upřesňován. Informace o zahraničních akcích lze získat na www.solardays.eu.

Evropské dny Slunce v České republice organizuje Czech RE Agency, o.p.s. – Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie, nezisková organizace, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost. Na organizaci se podílejí: Česká fotovoltaická průmyslová asociace, Eurosolar CZ a Liga ekologických alternativ.

Čestnou záštitu nad Evropskými dny Slunce v ČR převzalo Národní divadlo, které získalo již řadu ocenění za využívání energeticky úsporných technologií a obnovitelných zdrojů.

Česká republika proti proudu

Porovnáme-li Národní akční plány zemí EU pro obnovitelné zdroje energie (NREAP – National Renewable Energy Action Plan), patří cíle České republiky k nejméně ambiciózním. Ve většině kriterií se Česká republika do roku 2020 v pořadí zemí EU výrazně propadne. Jen ve dvou státech bude podíl obnovitelných zdrojů nižší.

Hlavní rozdíl je však jiný. Ve všech státech jsou cíle uvedené v NREAP pro rok 2020 považovány za minimální a ostatní hodnoty jako orientační. Naproti tomu v České republice jsou podle připravovaného zákona na podporu obnovitelných zdrojů všechny hodnoty považovány za maxima, při jejichž překročení bude podpora příslušného zdroje zrušena.

Evropské dny Slunce přicházejí do České republiky v situaci, kdy politické špičky stahují před Sluncem závěsy a namlouvají lidem, že soukromé zájmy fosilního a jaderného průmyslu jsou zájmem veřejným,“ říká RNDr. Jan Piňos, manažer Evropských dnů Slunce v České republice a pokračuje: „Věříme, že síla Slunce, tohoto neomezeného zdroje energie, je tak velká, že osvítí i místní politiky a úředníky – snaha ukrýt se před jeho energií je marná.“

Současný postoj politiků a energetiků ve vztahu k obnovitelným zdrojům je silně ovlivněn boomem fotovoltaiky v loňském roce. Naprostá většina investorů, kteří v letech 2009 a 2010 využili nastavené podmínky, přitom nemá vztah k fotovoltaice nebo obnovitelným zdrojům obecně, natož k příslušným průmyslovým oborům, investici vnímali jako čistě ekonomickou příležitost.

Slunce je motorem všech obnovitelných zdrojů

Již několik miliard let energie ze Slunce ohřívá povrch oceánů, přičemž vypařuje vodu a zároveň pohání vítr, aby přemístil mraky nad pevninu, kde v podobě životodárného deště voda spadne na zemský povrch. Voda a sluneční záření jsou nutnými podmínkami pro růst biomasy, z níž v průběhu milionů let vznikly uhlí, ropa a zemní plyn. Slunce je tak zdrojem nejen obnovitelné, ale i neobnovitelné energie. Bez energie ze Slunce by život na Zemi nevznikl, žádný jiný zdroj nemá šanci život na Zemi udržet.

Je nutno odmítnout falešnou tezi o tom, že obnovitelné zdroje jsou příliš drahé. Naopak celosvětová přestavba energetiky na obnovitelné zdroje během dvaceti let je levnější než cena, kterou bychom za tuto dobu museli zaplatit za fosilně jaderné zdroje,“ upozorňuje Ing. Milan Smrž ze sdružení Eurosolar CZ, a dodává: „Obnovitelné zdroje již nyní poskytují hospodářské profity. Zamezují například emisím škodlivin a dalším externím nákladům, které nespravedlivě nese na svých bedrech veřejnost. Omezují dovozy energetických surovin, které stále více a více rdousí národní hospodářství mnoha zemí.“

Například studie renomované mezinárodní konzultační společnosti A. T. Kearney vyhodnotila, že již v současnosti je celkový přínos fotovoltaiky v Německu pozitivní. Řada dalších odborných studií ukazuje, že celkové přínosy obnovitelných zdrojů přesahují náklady na jejich podporu, a tento rozdíl dále poroste v souvislosti se snahou zahrnout do cen energií externí náklady.

Obnovitelná sluneční energie nese punc míru a svobody. Víme, že většina dnešních válek se vede o zdroje. Ale sluneční energie je zdarma všude a pro všechny. Není jiná budoucnost, než budoucnost decentrální obnovitelné energetiky,“ uzavírá Milan Smrž.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz