fbpx

Partneři sekce

Evropa bude podporovat plyn jako cestu k ekologické energetice a dopravě0

Zemní plyn sehraje v Evropské unii klíčovou roli při nahrazování uhlí a v přechodu k energetice plně využívající obnovitelné zdroje. Zároveň by měl nalézt větší uplatnění i v silniční dopravě, kde pomůže překlenout období při nahrazování nafty a benzínu elektřinou. Takto popsal budoucí využití zemního plynu výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. EU chce také větší rozvoj plynové energetiky a dopravy dotovat. Cílem je hlavně ochrana klimatu.

Kogenerační jednotky a terminály na LNG

V dalších desetiletích by tedy měly v Evropě hrát větší roli paroplynové elektrárny a kogenerační jednotky (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Ve srovnání s uhelnými zdroji jsou významně šetrnější k životnímu prostředí a vhodně doplňují obnovitelné zdroje energie zejména ve špičkách.

Zásadní je také spolehlivost dodávek plynu a jeho skladování v podzemních zásobnících, jež mají nezastupitelnou roli z pohledu strategických rezerv státu především v zimních měsících. Podle F. Timmermanse může využití sítě plynovodů a terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG) i v budoucnosti snížit celkové náklady na splnění evropských cílů na ochranu klimatu.

Reklama

Zdroj: Český plynárenský svaz

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.