fbpx

EU: Zelená revoluce začíná, pro ČEZ nebude tak drsná0

Evropský průmysl čeká zelená revoluce. Tak komentovala výslednou evropskou dohodu o emisních povolenkách média. Každá revoluce má zpravidla své vítěze a poražené. Je vítězem Česká republika a ČEZ, když nebyl schválen původní návrh? A co vlastně nového přináší klimatologicko-energetický balíček, schválený v Bruselu?

Zelená revoluce je odstartována, francouzský prezident Sarkozy září štěstím a na první pohled nic nebrání tomu, aby se rozezněly slavnostní fanfáry troubící k frontálnímu útoku na všechno, co je příčinou globálních klimatických změn. Na mušce byly na nedávném summitu EU především emise skleníkových plynů, které produkuje evropská sedmadvacítka.

„Oproti původnímu plánu Evropské komise dostanou výrobci elektřiny, jako je ČEZ, v roce 2013 70% emisních povolenek zdarma, všechny si bude muset kupovat až v roce 2020.“

Reklama

Výsledkem komplikovaných dohod je tzv. klimatologicko-energetický balíček, jehož definitivní verze byla již schválena i Evropským parlamentem. Co obsahuje tento zásadní dokument pro evropskou ekonomiku, ale pochopitelně nejen pro ni?

Klimatologicko-energetický balíček, manuál pro nízkouhlíkovou ekonomiku

Hlavním závazkem EU zůstává snížení objemů emisí skleníkových plynů, konkrétně do roku 2020 o jednu pětinu a zároveň spolu s tím i zvýšení podílu obnovitelné energie na konečné spotřebě energie na 20 % do téhož data. Hlavním nástrojem zůstává systém obchodování s emisemi (více o něm zde). Jednotlivé podniky si budou muset kupovat emisní povolenky, přičemž však některé podniky dostanou část povolenek zdarma a některé dostanou emisní povolenky zcela zdarma, tato kategorizace bude provedena podle jednotlivých průmyslových odvětví.

Definitivní schválení klimaticko-energetického balíčku je údajně zásluhou zejména aktivního francouzského prezidenta Sarkozyho
Definitivní schválení klimaticko-energetického balíčku je údajně zásluhou zejména aktivního francouzského prezidenta Sarkozyho

Důležitý bod balíčku se týká energetického sektoru. Státy, které vyrábějí více jak 30 % elektrické energie z pevných fosilních paliv (mezi ně patří i Česká republika, ale třeba i Polsko), budou mít nárok na určité úlevy. Jelikož se výroba elektřiny v členských zemích výrazně liší (nové členské země jsou mnohem více závislé na uhlí), dopadla by na jejich podniky nová pravidla nejvíce. Ostatně vzhledem k vysokému počtu emisí (vyplývajících z emisně náročné výroby elektřiny, byla Česká republika označenav analýze WWF za jednu z „nejvíce znečišťujících“ zemí planety). Díky výslednému kompromisu ale například ČEZ dostane i v roce 2013 70% povolenek zdarma. Plný objem povolenek si bude muset kupovat až v roce 2020.

Obnovitelné zdroje na Nazeleno

   – Kdy mají obnovitelné zdroje smysl?

   – Emisní povolenky – vysvětlení systému

   – 5 iluzí o obnovitelných zdrojích

   – Solární energie

   – Větrná energie

Součástí tohoto balíčku je i ocenění pro státy, které v období 1990 až 2005 snížily emise skleníkových plynů o více jak 20 %. Toto kritérium splňuje devět členských států včetně České republiky (transformace ekonomiky a zhroucení některých velkých podniků těžkého průmyslu v podstatě umožnily České republice bez problémů dostát svým závazkům). Těmto zemím se zdarma přidělí 2 % z celkového objemu všech povolenek EU, český podíl na tomto bonusu činí pak 4 %. Balíček zahrnuje i pomoc chudším státům EU, jejichž definici vyhovuje 19 zemí, včetně České republiky. Tyto chudší země se zdarma podělí o 10% celkového objemu povolenek.

Emise CO2 sice nevytváří takové barvy jako na tomto obrázku (CO2 není
Emise CO2 sice nevytváří takové barvy jako na tomto obrázku (CO2 není „špinavý“ plyn), ale jeho mediální obraz barvy z fotografie věrně vystihují

Balíček nezapomíná ani na úlevy pro energeticky náročný průmysl, do něhož spadají například cementárny nebo hutnictví. Smyslem těchto úlev má být to, aby tyto podniky nepřemisťovaly svoji výrobu na východ mimo Evropskou unii, do „emisních rájů“, zemí s mnohem benevolentnějším přístupem k emisím skleníkových plynů.

„Levnější“ elektřina zachráněna?

To jsou tedy ve stručnosti základní výstupy klimatologicko-energetického balíčku, který podle médií ohlašuje zelenou revoluci Evropského průmyslu a který už stačil sklidit ostrou kritiku ze strany ekologických iniciativ. Žádná revoluce není ovšem tak horká, jak se upeče, což nepochybně platí i pro závěry z Bruselu. Jak už to tak při komplikovaném vyjednávání v evropských institucích bývá, výsledkem je kompromis. Kompromis, který na jedné straně umožňuje EU chlubit se svým úsilím, na druhé straně vytváří systém plný výjimek a speciálních ohledů.

Kolik ušetří Česi na emisích?

Pro období v letech 2008-2012 má Česká republika stanovený emisní limit v celkové výši 86,8 Mt CO2 /rok. Podle záměrů klimaticko-energetického balíčku bude Česká republika v roce 2020 produkovat jen 59,4 Mt CO2 ročně. Více o systému emisních povolenek (a limity dalších zemí) se dozvíte zde.

Tvrdit v této souvislosti, že vítězem této zelené revoluce je ČEZ, bylo by jistě trochu přehnané. Pravdou však zůstává, že je to právě ČEZ (a potažmo Česká republika a další země), který si na vstřícnost klimaticko energetického balíčku nebude stěžovat. Oproti původnímu záměru Evropské komise bude pravděpodobně ČEZ muset kupovat všechny emisní povolenky až v roce 2020.

Největší problémy s původním návrhem Evropské komise měly země s vysokým podílem fosilních paliv na výrobě elektřiny
Největší problémy s původním návrhem Evropské komise měly země s vysokým podílem fosilních paliv na výrobě elektřiny

To se nejvíce nelíbí fandům ekologie, kteří počítají, že peníze získané z prodeje emisních povolenek se použijí například na grantové programy na zateplení obytných domů nebo na rozvoj zdrojů alternativní energie. Na straně druhé však díky výjimkám nemusí dojít k podstatnému zvýšení ceny elektrické energie (jinak by se do ní musely promítnout náklady na emisní povolenky). Podle vlastních odhadů ČEZu mohl být tento cenový nárůst až třetinový.

Podle politiků je ekologicko-klimatický balíček zásadním krokem, který by měl být motivací k podpoře k energeticky efektivní nízkouhlíkové ekonomiky. Výsledkem má být úspora 600 až 900 miliónů tun emisí CO2 (a tím i zpomalení změn klimatu), snížení spotřeby fosilních paliv a zářivá budoucnost, která „bude přínosem pro všechny občany“. Uvidíme pravděpodobně již v roce 2020.

Autor: Redakce Nazeleno.cz