Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Vodní energie

Vodní energie je řazena k obnovitelným zdrojům energie. Ze všech obnovitelných zdrojů je v České republice nejvíce využívána právě vodní energie. Z celkového potenciálu vodní energie ČR je využito asi 45 %. Vodní elektrárny se dělí na malé (do 10 MW) a velké. Výstavba velkých vodních elektráren je s ohledem na ekologickou situaci problematická.

V ČR má využívání vodní energie dlouholetou tradici (dříve například vodní hamry, mlýny). Vodní elektrárny se na výrobě elektřiny v České republice podílejí asi 17 %. S výjimkou Dalešic, Mohelna a Dlouhých strání jsou velké vodní elektrárny umístěny na Vltavě.

Malé vodní elektrárny se staví především na vodních tocích, kde dříve stály mlýny a jezy. Tyto elektrárny slouží především jako sezónní zdroje energie, jelikož průtok vody kolísá a závisí na počasí. Výhodou výstavby malých vodních elektráren je možnost pokrytí vlastní spotřeby a prodej elektřiny do sítě distributorů (inkasování zelených bonusů). Nevýhodou je závislost na počasí, náročnost technické instalace a dlouhá doba návratnosti investice.

více informací

Partneři sekce

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií

Katalog firem

E.ON Česká republika, s.r.o.

Energetické společnosti působící pod značkou E.ON dodávají elektřinu, zemní plyn a související služby…

<!-- -->
Chcete být na tomto místě? Zvolte zvýhodněný zápis!