fbpx

Partneři sekce

Nové zdroje v Evropě? Jednoznačně vedou větrné elektrárny!0

Čísla vás asi překvapí. Ačkoli se mluví o renesanci jaderné energie, pokud se v Evropě staví nová elektrárna, je to v polovině případů větrná. Větrné farmy tvoří celkem 43 % nově vybudovaných zdrojů energie. Platí to i pro Českou republiku?

Statistiky Evropské asociace větrné energie (EWEA) uvádějí, že větrná energie se v EU stává zdrojem číslo jedna. Během roku 2008 bylo na území EU vybudováno tolik větrných elektráren, že představují 43% nově vybudovaných zdrojů elektrické energie za rok 2008. V průměru byl každý den loňského roku instalováno 20 větrných turbín.

„Větrné elektrárny v běžném roce vyrobí pro EU už 4,2 % vyrobené elektřiny!“

Reklama

Vítr tak výrazně předběhl ostatní zdroje: plyn tvoří 35%, ropa 13%, uhlí 4% a vodní energie 2% z celkového množství 19 651 MW (pro srovnání – jaderná elektrárna Temelín disponuje instalovaným výkonem 2 000 MW).

Jde samozřejmě pouze o papírové předpoklady – větrné elektrárny nepracují stále na maximální výkon. Jejich schopnost vyrábět energii je ze známých zdrojů prakticky nejnižší (tzv. koeficient ročního využití přisuzuje větrným elektrárnám 13 %, zatímco jaderné elektrárny mají 79 %).

Více o větrné energii na Nazeleno

   – Větrná energie v České republice

   – Malá větrná elektrárna. vyplatí se?

   – Alternativní energie roste, ne z větru

   – Větrné elektrárny a veřejné mínění

   – Neúspěšné referendum ve Stříbře

Přesto se větrná energie podílí na celkové výrobě elektřiny v EU už zhruba 4,2%! Nejvíce elektráren loni postavilo Německo (1 665 MW, celkový instalovaný výkon překročil 24 000 MW), v závěsu za ním je Španělsko (v roce 2008 1 609 MW). Odvětví se rychle rozvíjí také v Itálii, Francii a Velké Británii.

Větrné elektrárny v České republice

Také v České republice je využití větrné energie na vzestupu. Podle Společnosti pro větrnou energii vzrostla v roce 2008 výroba elektřiny z větru o celých 95 %. Celkově se z větru vyrobilo v loňském roce 245 000 MWh. Takové množství pokryje spotřebu města o velikosti Plzně.

Nejvíce větrných elektráren najdeme v Německu - jejich instalovaný výkon je nyní přes 24 GW
Nejvíce větrných elektráren najdeme v Německu – jejich instalovaný výkon je nyní přes 24 GW

Abychom tohoto množství dosáhli při využití energie z uhlí, museli bychom dovézt nákladní vlak dlouhý 78 kilometrů. Spálením takového množství by vzniklo 245 000 tun oxidu uhličitého a popílek, který by pokryl Václavské náměstí do výšky jednoho metru.

Celkový výkon větrných elektráren na území našeho České republiky je 150 MW. A měl by se zvyšovat. Potenciál výroby elektřiny z větru je podle Společnosti pro větrnou energii 6 TWh, což je výroba jednoho velkého jaderného bloku. Pro porovnání s dalšími zeměmi střední Evropy – Maďarsko disponuje větrnými elektrárnami o celkovém instalovaném výkonu 127 MW, Polsko 472 MW.

Společnost ČEZ usilovala o výstavbu větrného parku nedaleko Stříbra, lidé však v referendu výstavbu odmítli
Společnost ČEZ usilovala o výstavbu větrného parku nedaleko Stříbra, lidé však v referendu výstavbu odmítli

Výkupní ceny jsou nizké, přesto vznikají nové farmy

Výkupní cena elektřiny vyrobené z větru zařízeními postavenými v roce 2009 je 2,34 Kč/KWh. Loni se držela téměř na úrovni tržní ceny elektřiny. Má tedy nejmenší výkupní cenu ze všech obnovitelných zdrojů. Zájem o její výstavbu všakdokazuje, že je schopna konkurovat elektřině z konvenčních zdrojů. Větrné elektrárny přitom u nás nejsou podporovány žádnými dotačními programy.

Podle zastánců využití tohoto zdroje větrná energie představuje investice do rozvoje pracovních míst a technologií v regionu, namísto vynakládání prostředků do transportu dalších zdrojů z jiných lokalit. Větrná energetika podle odhadů evropské asociace zaměstnala v EU 160 000 zaměstnanců a koncentrovala investice ve výši 11 miliard eur. Nepopíratelnou výhodou je absence emisí při výrobě elektřiny. Proč se tedy využití větrné energie nerozvíjí ještě dynamičtěji?

Větrná energie se podílí v EU již 4,2 % na celkové výrobě elektřiny
Větrná energie se podílí v EU již 4,2 % na celkové výrobě elektřiny

Kritici uvádí mimo jiné hlučnost (v dnešní době už jsou ale instalovány výrazně tišší typy), kolize s ptáky (které ale nejsou příliš časté) a zásahy do krajiny. Jedním z příkladů odmítnutí větrné farmy je nedávné referendum ve Stříbře, o němž vás již redakce Nazeleno informovala. Větrná energie je pochopitelně závislá na přírodních podmínkách, v České republice kupříkladu není většina oblastí vhodná na vybudování větrných elektráren současné generace. Problematika obnovitelných zdrojů je ale pochopitelně komplikovanější, mnoha jeho aspektům jsme se věnovali v jiných textech (např. úvaha Kdy mají obnovitelné zdroje smysl? a 5 iluzí o obnovitelných zdrojích).

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz