fbpx

Partneři sekce

Netradiční větrné elektrárny: Experimentální projekty, zajímavosti a kuriozity0

Větrné elektrárny s horizontální i vertikální osou otáčení

Větrné turbíny pro výrobu elektřiny nabývají mnoha podob. Od miniaturních vrtulek až po obrovské monumenty. Mohou mít horizontální i vertikální osu otáčení, technicky přímé linie, nebo sympaticky rozevláté křivky. Jaká se líbí vám?

Objem elektřiny vyrobené pomocí větru se celosvětově zvyšuje prakticky každý den. Realizace rozsáhlých větrných parků se postupně přesouvá na moře, které poskytuje větrným elektrárnám ideální podmínky z hlediska intenzity a stability větru. Zároveň se v rámci vývoje nových typů větrných elektráren začíná věnovat pozornost také experimentálním prototypům a turbínám se svislou osou otáčení zejména z důvodu nižší hlučnosti, která umožňuje jejich instalaci v zastavěných oblastech.

Větrné elektrárny s horizontální i vertikální osou otáčení

Větrné elektrárny dnes nejčastěji využívají principu vztlakového motoru (většinou vrtule) s vodorovnou osou otáčení. Princip vztlaku však mohou využívat i méně tradiční větrné turbíny se svislou osou otáčení. Nejznámější je Darrierův rotor s dvěma až třemi půlelipsovitými aerodynamicky tvarovanými lopatkami. Hlavní nevýhodou tohoto typu turbíny je potřeba silnějšího větru pro náběh otáčení.

Reklama

Nejjednodušší varianta Darrierova rotoru. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Na jiném principu fungují motory odporové, které se většinou pro komerční energetické využití nepoužívají vzhledem k nízké účinnosti pohybující se přibližně do 20 %. Nejznámější je Savoniova turbína, jejíž dvě až tři lopatky na svislé ose vytvářejí odpor větru. Turbína typu Savonius se roztočí již při velmi malé rychlosti větru, proto se často využívá pro zajištění náběhu Darrierova rotoru.

Savoniova turbína zajistí náběh pro Darrierův rotor. (Foto: Wikipedia, autor Fred Hsu)

Savoniova turbína může tvořit velmi dekorativní a zajímavý prvek svého okolí. Takové realizace jsou však zatím k vidění málokdy.

V další kapitole: Alternativní typy vrtulí

Autor: Jarmila Bajerova