fbpx

Jak vybrat správné zateplení pro starý dům i novostavbu0

Třetí díl seriálu o počítání tepelných ztrát. Poradíme, jak zjistit návratnost zateplení u starého domu v Praze. A za jak dlouho se vrátí peníze do zateplení novostavby.

Jak využít výpočty tepelných ztrát při rozhodování, zda se vyplatí zateplení nebo ne? To je jedna z nejčastějších otázek, kterou energetičtí poradci dostávají. Redakce Nazeleno.cz o výpočtu tepelných ztrát připravila třídílný seriál. První díl hovořil o tom za jak dlouho se vyplatí zateplení domu. Ve druhém díle jsme se věnovali výpočtu tepelných ztrát a jak na to.

„Je lepší investovat víc práce a peněz do přípravy a plánování.“

Jak zateplit starý dům

Představte si, že bydlíte ve starém domě v Praze, plánujete zateplit 250 m2 stěn z plných cihel o tloušťce 45 cm. Uvnitř topíte plynem. Jaké má váš dům tepelné ztráty?
Dosazením hodnot do tabulky Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí dostaneme výpočtovou tepelnou ztrátu stěn 9,2 kW. Této hodnotě odpovídá roční potřeba tepla 20 MWh. Odpovídající roční náklady na vytápění, při použití běžného plynového kotle s účinností 90 %, jsou tedy 42 tisíce Kč.

Reklama

Kdy potřebujete znát tepelné ztráty a spotřebu tepla

1. Když kupujete nemovitost nebo dům či byt pronajímáte. Je rozdíl zaplatit za vytápění ročně 15 tisíc nebo 60 tisíc korun.
2. Když chcete dům zateplit.
3. Když uvažujete o jiném vytápění. Mnoho lidí bylo nepříjemně překvapeno cenou, když místo levného dřeva a uhlí začali používat elektrické přímotopy.

Předpokládejme, že náklady na zateplení nejběžnějším materiálem, například 10 cm bílého fasádního PS, budou 1300 Kč/m2. Tedy celkem 325 tisíc Kč.
Po zateplení bude výpočtová tepelná ztráta stěn jen 2,3 kW, roční potřeba tepla  4,9 Mwh. Kvůli výraznému zvýšení tepelné akumulace zdiva byla použita hodnota tem = 12 °C namísto 13 °C u  neizolované stěny. Roční náklady na vytápění jsou necelých 13 tisíc Kč a úspora tedy činí 29 tisíc Kč za rok. Odpovídající prostá doba návratnosti je tedy 11,2 roku.
Pro zajímavost můžeme zkusit zateplit 14 cm PS. Cena PS je 141 Kč/m2, tedy přibližně o 40 Kč/m2 více.
Pro tento případ dostaneme roční náklady na vytápění jen 11 tisíc Kč, úsporu 31 tisíc a náklady na zateplení vzrostou o 250×40=10000 Kč. Tedy na 335 tisíc Kč. Předpokládáme, že zvýšením tloušťky o 4cm nevzniknou dodatečné náklady. Doba návratnosti vyjde na 10,8 roku. Je tedy nepatrně kratší. Je ale třeba si uvědomit, že doba životnosti zateplení je rozhodně vyšší, než doba návratnosti. Takže se vyplatí použít raději větší tloušťku, případně lepší materiál. Například  šedý PS.

Počítáme tepelné ztráty nového domu

Jako příklad opět použijeme zateplení 250 m2 stěn domu, kde se topí plynem, tentokrát ale jsou stěny z bloků POROTHERM 44 s izolační omítkou. Tepelná ztráta je jen 2,55 kW, potřeba tepla 5,5 MWh/rok a náklady na plyn činí 14 tisíc Kč/rok.
Zateplení 14cm PS sníží tepelnou ztrátu na 1,2 kW, potřebu tepla na 2,6 MWh/rok a náklady na plyn na 8400 Kč za rok. Úspora je tedy 5600 Kč za rok. Pořizovací cena zateplení je stejná a doba návratnosti vychází na 60 let, což znamená, že se jedná o ekonomicky naprosto nenávratné opatření.

Než začnete zateplovat, počítejte

Ukázka, která měla naznačit, co lze pomocí relativně jednoduchých nástrojů na internetu počítat, není zdaleka vyčerpávající. Podobně se můžeme zabývat třeba výpočtem návratnosti investice do tepelného čerpadla či kondenzačního kotle. Zpravidla ale platí, že tepelné ztráty a zateplování by se měly prozkoumat napřed. Pokud se někomu zdá, že takové počítání je příliš složité a pracné, tak může využít například službu Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu, která poskytne výrazně přesnější a podrobnější výsledky a pomůže najít optimální řešení. Ať již pro stavbu nového domu nebo pro rekonstrukci stávajícího domu. To už je ale služba za kterou musíme zaplatit.

SERIÁL magazínu Nazeleno.cz
Jak snadno spočítat tepelné ztráty

  1. Za jak dlouho se vyplatí zateplení domu. Spočítejte si, kolik ušetříte
  2. Počítáme tepelné ztráty. Jak na to
  3. Zateplujeme starý dům a novostavbu rodinám z Prahy.
  4. Jak nejlépe zateplit dům. Tipy odborníka v rozhovoru.

Bez počítání se v oblasti energetické spotřeby domu neobejdeme a zpravidla je lepší investovat více práce a peněz do přípravy a plánování, než do nápravy chyb. Autor textu se ve své praxi setkal s řadou klientů, kteří hořce litovali, že se nechali zlákat zdánlivě výhodnou nabídkou. A teprve po letech zjistili, jak byly nevýhodná. Klasický případ je zateplení starého domu 6cm PS a snaha to později napravit. Ve většině případů je přidání další vrstvy izolace při dnešních cenách práce ekonomicky nenávratné.

Užitečné informace

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.