fbpx

Partneři sekce

Tepelné čerpadlo: Kdy neměnit otopnou soustavu?0

Přemýšlíte o pořízení tepelného čerpadla, ale stále váháte, protože jste slyšeli, že budete muset vyměnit také otopnou soustavu? Není to vždy pravidlem! Kdy je nutné otopnou soustavu vyměnit a kdy ne? Jak to vidí odborníci?

Tepelné čerpadlo ušetří oproti plynovému kotli až polovinu ročních nákladů. Provoz je tedy výhodný, třebaže je počáteční investice vysoká. Instalace tepelného čerpadla se přesto doporučuje spíše do novostaveb, kde se jedná o prvotní náklady.

„S výměnou otopného systému se příliš spěchat nemusí, odborníci doporučují vyzkoušet vše v reálném provozu.“

Reklama

Instalace tepelného čerpadla ve starších rodinných domech, kde bylo dosud funkční vytápění už tak výhodné není, neboť se jedná o další nákladnou investici do vytápění. Ta se ale může snížit o částku za otopnou soustavu, která se v mnoha případech může ponechat a za novou se měnit nemusí. Sami můžete poznat, jestli vás čeká v souvislosti s instalací tepelného čerpadla i výměna otopné soustavy či nikoliv, a to podle jediného kritéria – teploty topného média. Zda je však soustava pro tepelné čerpadlo skutečně vhodná, by měl v konečném důsledku posoudit odborník.

SERIÁL: Moderní vytápění

   – Podlahové vytápění: Návod, jak na to

   – Podlahové konvektory: Vyplatí se?

   – Automatické kotle – levné vytápění

   – Infrapanely jako hlavní zdroj vytápění

   – Efektivní přitápění: Jaký zdroj vybrat

   – Přímotopy: Zahřejí a nezruinují nás

Tepelné čerpadlo: Většina otopných soustav vyhovuje

Plynové kotle kotle na tuhá paliva pracují s vyššími teplotami (cca 80°C), tepelné čerpadlo umí pracovat s teplotou otopné vody maximálně do 60°C. „Pokud je požadavek na vyšší teplotu topné vody, dají se použít buď vysokoteplotní tepelná čerpadla, nebo se volí kombinace s původním zdrojem tepla, kde se v regulaci nastaví podmínky, za kterých si dané zdroje dopomáhají (bivalentní energie). Cena vyrobeného tepla potom bývá zpravidla vyšší.  Pokud tedy v objektu stačí teplota topné vody do 60°C pro udržení vnitřní komfortní teploty, tak bych otopný systém nevyměňoval. Pokud je potřeba vyšší teplota, tak lze obecně výměnu otopné soustavy doporučit,“ upřesňuje David Šafránek ze společnosti Stiebel Eltron.

Tepelné čerpadlo lze napojit i na starší otopnou soustavu
Tepelné čerpadlo lze napojit i na starší otopnou soustavu

S výměnou otopného systému se příliš spěchat nemusí, doporučuje se vyzkoušet ji v reálném provozu, jen tak se zjistí, jaké podmínky skutečné potřebuje. Zkušenosti odborníků ale hovoří za vše. “Většina topných systémů vyhovuje, je ale nutné posoudit vše individuálně“, říká Michal Broum ze společnosti Regulus.

Než tedy zamítnete instalaci tepelného čerpadla třeba kvůli domnělé výměně otopné soustavy, nejdříve kontaktujte specializovanou firmu a pokuste se společně najít to nejlepší řešení pro vás.

Který otopný systém je pro tepelné čerpadlo nejlepší?

K tepelnému čerpadlu je ideální použít nízkoteplotní systém, který dokáže efektivně pracovat s teplotami kolem 50°C. Patří mezi ně například podlahové vytápění nebo stěnové vytápění, vhodné jsou i velkoplošné nebo nízkoteplotní radiátory. Platí, že čím nižší teplotu vody systém požaduje, tím vyšší je účinnost (topný faktor) čerpadla.

Například při monovalentním provozu tepelných čerpadel v kombinaci s podlahovým vytápěním je u vzduchového tepelného čerpadla při venkovní teplotě -20°C topný faktor vyšší než 2 (přesně 2,4 u tepelného čerpadla – WPL 18 od Stiebel Eltron), tj. tepelné čerpadlo spotřebovává méně než polovinu energie, kterou by spotřeboval například elektrokotel. U zemních tepelných čerpadel je topný faktor v tomto zapojení takřka vždy vyšší než 4, tj. tepelné čerpadlo spotřebovává méně než čtvrtinu energie, kterou by spotřeboval třeba elektrokotel,“ vysvětluje David Šafránek.

SLOVNÍČEK: Topný faktor

Topný faktor je ukazatelem energetické účinnosti zařízení, které dodává do systému teplo (tepelné čerpadlo), popř. chlad (klimatizace na principu tepelného čerpadla). Je to poměr mezi vyprodukovaným teplem (teplem dodaným do topného systému) a spotřebovanou energií (množství elektřiny pro pohon tepelného čerpadla, resp. kompresoru tepelného čerpadla). Pro topný faktor se užívá zkratky COP (Coefficient of performance).

Topný faktor patří mezi bezrozměrné veličiny, je tedy vyjádřen číslem. Nejčastěji se hodnota topného faktoru pohybuje v intervalu 2 až 5, resp. 7. Hodnota topného faktoru závisí na vstupní a výstupní teplotě, typu kompresoru a dalších okolnostech. Dodavatelé obvykle udávají topný faktor při různých teplotách vstupního a výstupního média. Většinou jde o teoretickou hodnotu, reálný topný faktor bývá nižší (různé energetické ztráty).

Pokud má např. tepelné čerpadlo topný faktor 4, znamená to, že dokáže vyprodukovat 4 x více tepla, než kolik je třeba dodat elektrické energie pro jeho provoz. V praxi platí, že čím je vyšší topný faktor, tím je vyšší i účinnost tepelného čerpadla (jde o lineární závislost). Obdobná úměra neplatí pro schopnost tepelného čerpadla uspořit energii. Úspora energie neroste úměrně s topným faktorem, nejedná se o lineární závislost. Roste-li topný faktor, úspora se zvyšuje pomaleji (hyperbolická závislost).

Tepelné čerpadlo a akumulační nádrž

Akumulační nádrže většinou slouží jako zásobníky tepla (teplé vody) v případě, že je výkon tepelného zdroje vyšší. Akumulační nádrže pak uchovávají přebytečnou energii, kterou lze využít později.

Použít akumulační nádrž současně s tepelným čerpadlem je nutné tehdy, pokud je objem vody v otopné soustavě příliš malý a nedokáže zamezit častému cyklování (spínání) tepelného čerpadla,“ dodává Michal Broum. Akumulační nádrže se používají i tehdy, jsou-li topná tělesa vybavena termostatickými hlavicemi. Je-li však skutečně nezbytné akumulační nádrž pořídit, posoudí vždy odborná firma.

S výměnou otopné soustavy spěchat nemusíte
S výměnou otopné soustavy spěchat nemusíte

Tepelné čerpadlo a solární kolektory nebo kotel

Kombinace tepelného čerpadla a dalšího zdroje tepla je možná a přistupuje se k ní nejen ve starších domech, kde je funkční vytápění, ale i v novostavbách, kde se čerpadlo doplňuje například o solární kolektor. Ten může sloužit jako podpora vytápění nebo pouze k ohřevu teplé užitkové vody.

Tepelná čerpadla umí ohřívat teplou užitkovou vodu pouze pomocí kompresoru na 50°C, což je pro domácnost teplota dostačující. Z tohoto důvodu se tedy pro ohřev teplé užitkové vody kombinace s doplňkovým zdrojem tepla většinou nerealizuje,“ říká David Šafránek. Tepelné čerpadlo lze kombinovat také s plynovými kotli, elektrokotli nebo kotli na tuhá paliva a někdy i s dálkovým teplem.

Tepelné čerpadlo pouze pro ohřev vody

Tepelná čerpadla nemusí dům jen vytápět, ale je možné je využít pouze pro ohřev teplé vody. Tato speciální tepelná čerpadla se umisťují v prostorách, kde dochází k přirozenému ohřívání okolního vzduchu (například ve sklepích od kotlů nebo na půdách). Tepelné čerpadlo v tomto prostoru čerpá teplý vzduch, zároveň ho ochlazuje a vysušuje.

Tepelná čerpadla pro ohřev vody mají vnitřní integrovaný zásobník teplé užitkové vody o objemu cca 300 litrů. Ohřev teplé užitkové vody pomocí kompresoru tepelného čerpadla probíhá na teplotu až 55°C. Případné navýšení teploty lze provést pomocí vnitřní elektro-patrony. Tyto zásobníky se vyrábí i v provedení SOL, kam je potom možné napojit solární panely pro ještě vyšší ekonomičnost provozu,“ doplňuje David Šafránek. Cenově se nedají srovnat s tepelnými čerpadly určenými k vytápění, pořídit je lze za cca 60 000 korun.

Autor: Redakce Nazeleno.cz