fbpx

Partneři sekce

Nejúčinnější ventilační tepelné čerpadlo0

Pro zachování zdravého vnitřního prostředí je třeba v domě pravidelně větrat – a tepelné čerpadlo pak musí pokrývat vzniklé tepelné ztráty. Tepelné čerpadlo ComfortZone však získává teplo navíc, a to z vlhkosti odtahovaného vzduchu! Podívejte se, jak funguje.

Dnes již asi nikdo nepochybuje o principu tepelného čerpadla ani o jeho energetické a provozně-ekonomické výhodnosti. Je známo, že asi 80 % dnes prodávaných tepelných čerpadel jsou venkovní tepelná čerpadla typu vzduch – voda.

„Ventilační tepelné čerpadlo ComfortZone využívá teplo z odváděného vzduchu a navíc získává teplo z vlhkosti odtahovaného vzduchu.“

Tato klasická tepelná čerpadla fungují tak, že z velkého objemu venkovního vzduchu o malém teplotním spádu získají teplo, které je při optimálních podmínkách zhruba 3krát větší než teplo dodané. Teplo je poté předáváno do topného systému, zpravidla podlahovému vytápění, případně vytápění pomocí otopných těles a kryje celkovou tepelnou ztrátu vytápěného objektu.

Tepelné čerpadlo musí pokrýt i tepelné ztráty vzniklé větráním

Tato tepelná ztráta je dána jednak tepelnou ztrátou prostupem tepla stavebními konstrukcemi a jednak tepelnou ztrátou větráním, tedy infiltrací stavebními otvory a přímým větráním otevřením oken. Pokud má být splněn požadavek hygienických předpisů, je nutné každou hodinu vyměnit vzduch o objemu 0,5 násobku objemu objektu – nová norma připouští snížení na 0,3 násobek.

Tepelné čerpadlo ComfortZone využije i energii z vypouštěného vzduchu
Tepelné čerpadlo ComfortZone využije i energii z vypouštěného vzduchu

Tento objem vzduchu je u klasického tepelného čerpadla vypouštěn ven bez jakéhokoli užitku. Je naprosto zřejmé, že jestliže máte větrat vnitřní prostor objektu, musíte dodat energii na ohřev stejného množství vzduchu dodaného z venkovního prostoru do prostoru vnitřního. Toto množství energie přesně odpovídá tepelné ztrátě větráním.

Tepelné čerpadlo ComfortZone získává navíc teplo z vlhkosti

Nyní se podívejme na konkrétní příklad tepelného čerpadla ComfortZone. Tepelné čerpadlo ComfortZone bylo společností Nativa představeno na letošním veletrhu SHK v Brně, kde se setkalo s velkým zájmem. Jak tepelné čerpadlo ComfortZone funguje?

Topný výkon tepelného čerpadla se skládá ze tří částí – využitím tepla z odváděného vzduchu, využitím vlhkosti a topný výkon získaný přeměnou elektrické energie. Z objektu je nuceně odtahován odpadní vzduch, ze kterého je odebíráno teplo podobným způsobem jako u případu předchozího, pouze s tím rozdílem, že objem vzduchu procházející přes výparník z vnitřního prostoru je menší a teplotní spád je větší než u tepelného čerpadla klasického.

ComfortZone má větší teplotní spád než klasická tepelná čerpadla
ComfortZone má větší teplotní spád než klasická tepelná čerpadla

Získané teplo je zhruba stejné jako v případě předchozím, přičemž v případě tepelného čerpadla ComfortZone je získáno navíc teplo z vlhkosti odtahovaného vzduchu.

ComfortZone: Účinnost potvrzená švédskou zkušebnou

Účinnost tepelného čerpadla ComfortZone je potvrzena výsledky měření švédské zkušebny. Odtahované množství vzduchu musí být samozřejmě kompenzováno stejným množstvím vzduchu, jaké bylo odtaženo. Jaké množství vzduchu to je? Přesně takové, které odpovídá hygienické výměně. Pokud by tomu tak nebylo, potom se nesplní požadavek na hygienickou výměnu vzduchu.

Toto množství musíme ohřát, a to jak v případě použití klasického tepelného čerpadla, tak v případě použití tepelného čerpadla ComfortZone. Lze polemizovat o tom, že objekty se na požadavky hygienické normy nevětrají. To je samozřejmě relevantní a pravdě odpovídající argument, avšak jedná se o argument vztahující se na kvalitu vnitřního prostředí. Toto si musí každý vyřešit a rozhodnout sám za sebe. Nemá to však nic společného s principem tepelného čerpadla ComfortZone.

Systém fungování tepelného čerpadla ComfortZone s ventilací
Systém fungování tepelného čerpadla ComfortZone s ventilací

Tepelné čerpadlo ComfortZone obsahuje bivalentní zdroj energie

Množství vzduchu, které je třeba ohřát, je tedy v obou případech shodné. Možná vás napadne, že při poklesu venkovní teploty klesá také využitelný teplotní spád pro tepelná čerpadla venkovní vzduch – voda, a máte pravdu. U tepelného čerpadla ComfortZone je teplotní spád stále stejný (topný faktor se nemění), ale na druhé straně s nižší venkovní teplotou narůstá výkon topného systému (komfortní teplota v domě je stále stejná).

Z toho důvodu jsou také tepelná čerpadla vybavována bivalentním zdrojem energie – to není specifikum jen tepelného čerpadla ComfortZone, mají jej všechna tepelná čerpadla. Celková účinnost tepelného čerpadla ComfortZone je minimálně srovnatelná v porovnání s tepelnými čerpadly využívající venkovní vzduch.

Přiváděný čerstvý vzduch je ohříván teplovodním výměníkem (varianta s centrální distribuční jednotkou ILTO Vent přívodního vzduchu), tedy energií získanou s topným faktorem cca 3. V případě přivádění čerstvého vzduchu přívodními prvky FRESH je vzduch plně ohříván (podobně jako je ohříván při použití klasického tepelného čerpadla) topným systémem (tedy opět energií získanou s topným faktorem cca 3).

Systém fungování tepelného čerpadla ComfortZone s přívodními prvky vzduchu
Systém fungování tepelného čerpadla ComfortZone s přívodními prvky vzduchu

Ventilační tepelné čerpadlo dodává společnost Nativa

Staví se domy s čím dál lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi, čím dál těsnější. S energií se zkrátka šetří na každém kroku, neboť její cena s velkou pravděpodobností poroste i v budoucnu. Avšak větrání je, u rodinných domů v současné době stavěných a energeticky úsporných, nezbytností. Rozhodně by mělo být nezbytné tam, kde chtějí rodiče se svými dětmi žít ve zdravém vnitřním prostředí. Obáváte-li se však o to, kolik energie ztratíte, pokud vyvětráte, pak budete mít v domě pochopitelně zatuchlý vzduch.

Vyrážíte rádi do přírody? A zamýšleli jste se někdy nad tím, proč? Na čerstvém vzduchu totiž načerpáte nové síly, zregenerujete se po duševním vypětí v dnešní uspěchané době a uděláte něco pro své zdraví. V drtivé většině případů je kvalita venkovního vzduchu lepší než toho vnitřního. Cílem společnosti Nativa je „přiblížit“ vám kousek přírody, ve které se dobře cítíte, i do vašeho domova.

ComfortZone - nejúčinnější ventilační tepelné čerpadlo na trhu
ComfortZone – nejúčinnější ventilační tepelné čerpadlo na trhu

ComfortZone získává energii z odpadního vzduchu

Proto Nativa propaguje myšlenku dostat z odpadního vzduchu, který by jinak opustil dům s žádným (v případě větrání okny) nebo omezeným (při použití větracích rekuperačních jednotek) využitím, maximální množství energie. Vždyť je to v podstatě ten nejlogičtější krok, který se přímo nabízí –  získat energii z toho, co by jinak opustilo dům bez užitku.

Nativa nabízí komplexní řešení, kdy se větrání zkrátka nemusíte obávat! Pro takovou situaci je nejúčinnějším zařízením právě ventilační tepelné čerpadlo ComfortZone. ComfortZone totiž zužitkuje energii obsaženou v odtahovaném vzduchu.

Autor: Komerční sdělení