fbpx

Partneři sekce

Cena tepelného čerpadla0

Zvažujete pořízení tepelného čerpadla? Co vás jistě potěší, jsou jeho nízké provozní náklady a jednoduchá obsluha bez práce. Nevýhodou ale je vyšší pořizovací cena. Jaká je cena tepelného čerpadla? Vyplatí se?

Plánujete nákup tepelného čerpadla? Jde o zařízení, které si domů můžete nainstalovat místo kotle na plyn či elektřinu a využívat díky němu pro vytápění a ohřev vody obnovitelné zdroje. Tepelné čerpadlo totiž čerpá teplo ze vzduchu, země nebo vody, to převádějí na vyšší teplotu a dále vede do vytápěcího systému v domě. Pracuje vlastně na podobném principu jako lednice, jen v obráceně a ve vyšším výkonu.

„Návratnost investice do tepelného čerpadla se pohybuje mezi 3 až 8 roky.“

Tepelné čerpadlo si můžete nainstalovat jak do staršího domu místo zastaralého zdroje vytápění, stejně tak ale i do novostavby zcela běžného či např. nízkoenergetického domu. Jeho největší výhodou je především levný provoz. Oproti jiným zdrojů vytápění na něm totiž ušetříte nemalé peníze.

Reklama

SERIÁL: Tepelné čerpadlo

– Vybíráme tepelné čerpadlo

– Spočtěte si úspory energie

– Kdy neměnit otopnou soustavu

Jak už to tak ale bývá, neobejdeme se tu bez nějakého toho „ale“. Levný provoz na jedné straně si na straně druhé žádá vyšší investici. Investiční náklady na pořízení tepelného čerpadla se pohybují ve zcela jiných částkách, než např. pořizovací náklady na plynový kotel. Pojďme se tedy podívat, kolik je třeba do tepelného čerpadla investovat a jaká je jeho návratnost.

Inzerce

Za kolik lze pořídit tepelné čerpadlo

„Kvalitní tepelná čerpadla, která umějí ohřívat i teplou užitkovou vodu, se cenově pohybují kolem 250 000 Kč,“ říká Jakub Kirchner, obchodní ředitel Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Cena je pochopitelně z velké části odvislá od výkonu tepelného čerpadla a také přání a představ zákazníka.


Tepelné čerpadlo vám na provozu ušetří významné peníze. Zdroj: Tepelná čerpadla IVT

„Záleží na tom, zda chce investor navrhnout komplexní řešení, které obsahuje akumulační nádrž, ekvitermní regulaci, bivalentní zdroj, přípravu teplé vody, nebo zda chce navrhnout jenom některé komponenty, např. jenom vytápění, nebo chce využít stávající bivalentní zdroj,“ doplňuje Jaroslav Markvart z REGULUS spol. s r.o.

Možná jste se už setkali s názorem, že levnější tepelná čerpadla se potýkají s vyššími náklady na provoz. „Většina levných tepelných čerpadel nemá dostatečný výkon a zároveň má vyšší příkon. Tím samozřejmě roste i celková spotřeba energie. Levná tepelná čerpadla často neumí plnohodnotně ohřívat teplou užitkovou vodu, kterou musí dohřívat elektřinou, tím náklady také rostou. Velmi důležitá je i kvalitní regulace, která dokáže provozní náklady ještě snížit,“ objasňuje problematiku Jakub Kirchner. Vyplatí se tedy pečlivě vybírat z kvalitnějších modelů a dát na reference a radu odborníka.

Jak je drahý provoz tepelného čerpadla?

S otázkou počátečních investic jde ruku v ruce problematika provozních nákladů. Pokud do tepelného čerpadla investujeme několik set tisíc korun, vzápětí ale začneme pociťovat úsporu na provozních nákladech, původní cena se pak zřejmě nebude zdát tak vysoká. Zeptali jsme se proto odborníků na to, jaké provozní náklady lze u tepelného čerpadla očekávat.

Podle Markéty Chrbolkové z EURONOM závisí provozní náklady tepelného čerpadla hlavně na velikosti vytápěného domu a na typu tepelného čerpadla. Přiblížit se nám je pokusila dvěma příklady:

„Roční provozní náklady menšího rodinného domu o tepelné ztrátě 7 kW (cca 130m2 vytápěné plochy) jsou přibližně 17 000 Kč. Roční provozní náklady velkého rodinného domu o tepelné ztrátě 16 kW (260 m2 vytápěné plochy) jsou přibližně 33 000 Kč,“ říká Chrbolková.

Podle Jakuba Kirchnera závisí provozní náklady také na parametrech tepelného čerpadla, výrobci, regulaci a topném systému, který v domě máte. „Nejnižší provozní náklady mají tepelná čerpadla země/voda, které mají i nejdelší životnost. Tepelná čerpadla vzduch/voda mají provozní náklady o cca 30 % vyšší,“ říká Kirchner.

Tepelné čerpadlo versus plyn, elektřina či tuhá paliva

A jak je na tom tepelné čerpadlo v případě, že srovnáváme jeho provozní náklady s provozem jiných zdrojů vytápění? Hodně napovídá následující tabulka, která porovnává finanční náklady na vytápění jednotlivými zdroji energie v objektu s tepelnou ztrátou 12,5 kW s denní spotřebou teplé vody 160 litrů.


Srovnání finančních nákladů pro různé typy zdrojů energie. Zdroj: TZB-info

Z grafu je zřejmé, že vytápění tepelným čerpadlem je výrazně levnější než vytápění elektřinou nebo zemním plynem. Zhruba na srovnatelné úrovni se pak pohybuje hnědé uhlí či dřevo.

To také potvrzuje Markéta Chrbolková: „Nejvyšší úsporu dosáhneme instalací tepelného čerpadla země voda, jejichž účinnost není závislá na venkovní teplotě. Oproti běžnému plynovému kotli je úspora provozních nákladů okolo 50 %. V porovnání s elektrickým kotlem je úspora ještě vyšší, dosahuje až 80 %. Kotle na tuhá paliva (dřevo, pelety, uhlí) jsou v porovnání s tepelným čerpadlem téměř stejně úsporná, ale jejich nevýhodou je nutná obsluha, skladování paliva a nepořádek.“

Jaká je návratnost tepelného čerpadla?

Pokud už víme, jaká je pořizovací cena tepelných čerpadel a co stojí jejich provoz, lze si spočítat také jejich návratnost. Je pochopitelné, že čím vyšší je růst energií, tím se doba návratnosti tepelného čerpadla zkracuje.

„Tepelná čerpadla vzduch/voda mají vyšší provozní náklady, ovšem investiční náklady jsou nepatrně nižší než u systému země/voda. Čerpadla země/voda mají nízké provozní náklady, ovšem investiční náklady jsou stejné nebo vyšší. Obecně lze říci, že návratnost se pohybuje mezi 3 až 8 roky,“ říká Jakub Kirchner.


Pokud stavíte dům, vyplatí se zauvažovat nad volbou tepelného čerpadla coby zdroje vytápění. Zdroj:  Tepelná čerpadla IVT

V případě, že vyměňujete starý zdroj vytápění za nový, je návratnost dána čistě počáteční investicí a úsporou na provozu. „Nesmíme opomenout, že s pořízením tepelného čerpadla do rodinného domu dostaneme sazbu D56, která nám zaručí nižší cenu za 1 kWh elektrické energie pro celou domácnost. Dobu návratnosti nám pomůže zkrátit také dotace,“ říká Jaroslav Markvart a dodává: „Reálně se návratnost u typického rodinného domu s tepelnou ztrátou 12,5 kW pohybuje okolo 5,5 let a při pořízení dotace se návratnost zkrátí cca o 1 rok.“

Tepelné čerpadlo je tedy pro svou vcelku rychlou návratnost docela zajímavou volbou. Pokud vážně uvažujete nad jeho pořízením, není nad to navštívit domácnost, kde tepelné čerpadlo již nějakou dobu funguje a získat reference od zkušených uživatelů. Ty mnohdy napoví víc než cokoli jiného.

Autor: Jana Poncarová