fbpx

Partneři sekce

Solární ohřev vody – novinky 20130

Solární ohřev vody - trendy a novinky

Na veletrhu Moderní vytápění výrobci ukázali mnoho produktů v oboru solárního ohřevu vody. Trendem jsou zvýhodněné sady celých solárních systémů, novinky se objevily také přímo v technologiích solárních kolektorů.

Jak je už zvykem, tak se na výstavě věnované vytápění objevují též solární termické systémy na ohřev vody, které sem celkem logicky patří. Čím dál více se ale na veletrzích objevují i solární fotovoltaické systémy, které s vytápěním nesouvisí vůbec a pro ohřev vody moc vhodné nejsou (i když se v poslední době stále častěji s tímto použitím setkáme).

Fotovoltaika snižuje celkovou spotřebu primární energie domu

V případě fotovoltaických systémů lze však vysledovat zajímavou spojitost s pasivními a takzvanými nulovými domy. V definici pasivního domu je totiž nově i podmínka pro celkovou spotřebu primární energie z neobnovitelných zdrojů. Ta nesmí překročit 120kWh/m2 za rok. Moderní domácnosti spotřebovávají poměrně hodně elektrické energie, která se u nás vyrábí převážně v tepelných elektrárnách, ty mají ale poměrně nízké využití primárního paliva (jen něco víc než třetinu). Pokud se tedy dům nevejde do této podmínky a neměl by tak nárok na dotaci, může být instalace fotovoltaického systému, který „vylepší“ energetickou bilanci, výhodné řešení.

Reklama

Solární ohřev vody

Nejčastěji jsem se na letošním veletrhu setkal se solárními systémy ve formě „akčních sestav“ – tj. dohromady s krbovou vložkou nebo tepelným čerpadlem. Zdá se mi, že typická je snaha firem dodávat už nikoliv pouze jednotlivá zařízení, ale kompletní systémy a případně i s nimi spojené služby.

Trendem jsou vakuové solární kolektory a akumulační nádrže s integrovanými čerpadly a regulací

Jak je v posledních letech běžné, v mnoha systémech se používají vakuové kolektory, často dokonce s reflexní plochou (jde tedy vlastně o koncentrátory). Jako příklad je možné uvést výrobky firmy TAUSCH, která nabízí jak trubicové kolektory s difúzním reflektorem (řada DRC), tak i kolektory s parabolickým reflektorem (řada OPC). Použití reflektoru přináší výhodu v tom, že je možné trubice umístit dál od sebe, což sníží cenu kolektoru, aniž by znatelně poklesl výkon. Difuzní reflektor je údajně optimalizován pro zisk energie z difúzního záření, které tvoří v zimních měsících významnou část slunečního záření.

Vakuový trubicový kolektor s reflektorem – koncentrátorem (Foto: Wikipedia)

Zajímavou novinkou v nabídce firmy TAUSCH je takzvaný hybridní kolektor, produkující současně tepelnou i elektrickou energii. V tomto případě je ale elektřina vyrobená malým fotovoltaickým panelem využita jen pro pohon cirkulačního čerpadla. Není proto potřeba solární regulátor a proud pro pohon čerpadle se mění podle intenzity slunečního svitu, což je vlastně docela výhodná regulace.

Vakuový kolektor s fotovoltaickým panelem (je v horní části) pro napájení oběhového čerpadla (Foto: autor)

Výrazně zlevněné sestavy pro ohřev vody s vakuovými kolektory nabízela česká firma VacuSol. Sestavy uvedené na webu byly v letáku na výstavě nabízeny za zvýhodněnou cenu. Například sestava pro ohřev teplé vody pro 3 – 5 osob se zásobníkem 300 litrů byla nabízena za 65 000 Kč bez DPH (obsahuje vše potřebné pro instalaci systému mimo potrubí a bez ceny práce a bez DPH).

Ploché solární kolektory

Některé zajímavé novinky jsem objevil i u plochých kolektorů. Například firma Buderus nabízí hermeticky uzavřené ploché kolektory Logasol SKS 4.0 s náplní inertního plynu (argon). Jde o stejný princip, jaký se už léta používá v oknech. Nahrazení vzduchu argonem, který má nižší tepelnou vodivost, vede ke znatelnému snížení tepelných ztrát a díky hermetickému uzavření také k zamezení koroze či zaprášení absorbéru. Absorbér kolektoru je měděný a celoplošný (obr.4), což také trochu zvyšuje jeho účinnost oproti kolektorům typu „trubka v plechu“. Podle výrobce, tento kolektor výrazně překračuje německé požadavky na minimální účinnost pro účely dotačních programů. Podrobné údaje o tomto kolektoru najdete zde.

Plochý solární kolektor Logasol SKS 4.0 (Foto: autor)

Sestavy s plochými kolektory nabízela také firma Regulus. Nejjednodušší solární systém Regulus SOL 300 RGC KPG1 s 5 m2 plochých kolektorů a 300 litrovým zásobníkem stojí 74 000 Kč bez DPH. Sestava KRB+SOL+AKU 600 se 7,5 m2 kolektorové plochy , krbovou vložkou KV 075W a akumulační nádrží o objemu 600 litrů s vestavěným zásobníkem teplé vody pak stojí 180 000Kč.

Pro novostavby s malou tepelnou ztrátou a nízkoteplotním vytápěním je určena podobná sestava SOL 380 EL 4,5kW. Obsahuje také 7,5m2 kolektorové plochy, ale nádrž má jen 380 litrů. Je to poměrně malý objem, ale díky nízkoteplotnímu vytápění a menší tepelné ztrátě to zřejmě stačí. V nádrži je instalována elektrická topná vložka o výkonu 4,5 kW. Zde je cena znatelně nižší, jen 100 000 Kč bez DPH.

Akumulační nádrže – trendem je zjednodušení a integrace technologií

Vývoj směřující ke zjednodušení a kombinaci všeho potřebného do jednoho zařízení se projevuje také u akumulačních nádrží. Považuji to za celkem rozumný trend. Ceny práce jsou stále vyšší, dobrých řemeslníků je málo a špatnou instalací se dá ledacos zkazit a akumulační nádrž je pro výkon a účinnost systému stejně důležitá jako kolektory. Zdá se mi, že výrobci už také používají silnější a kvalitnější tepelnou izolaci nádrží než dříve.

Na řezu akumulační nádrží je vidět tloušťka použité izolace (Foto: autor)

Jako příklad tohoto trendu lze uvést akumulační nádrž Regulus LYRA. Tepelná izolace je složená ze tří vrstev izolačních materiálů o celkové tloušťce 120 mm. Hlavní izolace je zřejmě tvořena z šedého pěnového polystyrenu. Podle výrobce jde o první akumulační nádrž, která na sobě nese (v podobě na nádrži umístěných modulů) vše potřebné pro úsporné vytápění a přípravu teplé vody. Nádrž má objem 900 litrů a plocha solárního výměníku činí 4,2 m2. Na nádrži je umístěna čerpadlová skupina pro okamžitou přípravu teplé vody (průtokový výměník), solární čerpadlová skupina, čerpadlová skupina pro otopné okruhy, elektrická topná tělesa a další příslušenství. Ve spolupráci s inteligentní regulací je zajištěno hospodárné zacházení s energií jak od solárního systému, tak i kotle či krbu a její využití na vytápění i dodávky teplé vody. V nádrži je umístěn dělicí plech oddělující horní třetinu nádrže, kde je vyšší teplota a má elektronické přepínání vstupu vratné vody do spodní nebo střední části nádrže. Tato opatření zlepšují stratifikaci (teplotní rozvrstvení) a tím zvyšují využitelnou tepelnou akumulaci. Cena nádrže se podle provedení pohybuje kolem 100 000Kč.

Akumulační nádrž Regulus Lyra s integrovanými technologiemi (Foto: autor)

Regulátor IR12 pak umožňuje přístup z počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, přímo přes místní síť nebo internet. Cena systému však navýší zhruba o 20 000 Kč bez DPH. Pobavilo mne, že dokonce rovnou nabízejí tento inteligentní regulátor v setu s wifi routerem a tabletem (IR 12 OT 121 TW) za 46 400 Kč bez DPH. Jednoduše řečeno, výrobci se vám snaží dodat úplně všechno, co můžete potřebovat a případně i něco navíc. Já třeba dávám přednost sestavit si zařízení podle svých představ a než se pro něco rozhodnu tak nad tím strávím několik měsíců. Dovedu si nicméně představit, že mnoho lidí dá přednost komplexní dodávce.

V další kapitole následují novinky v oboru fotovoltaiky.

 

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.