fbpx

Partneři sekce

Solární ohřev vody? Návratnost investice je podle odborníků 8 let0

Zajímavou a ekologickou cestou k úsporám energií je využití solární energie. Podle odborníků se investice do solárního termického systému pro ohřev teplé vody může vrátit i za 8 let. Návratnost navíc mohou významně urychlit dotace. Stále častěji se ale pro ohřev vody používá také fotovoltaika.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v České republice nemůže solární systém pracovat v průběhu roku zcela samostatně. „Solární systém dokáže plně pokrýt spotřebu tepla na ohřev teplé vody během letních měsíců. Zajímavých solárních zisků lze dosáhnout také za jasného počasí během ostatních měsíců v roce,“ popisuje možnosti úspor Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti Enbra. „Celkově se solární energie během roku podílí na ohřevu vody a vytápění v rodinném domě obvykle v rozmezí 15 až 35 %,“ dodal Zabloudil.

Návratnost záleží na spotřebě teplé vody i na místních podmínkách

O tom, zda bude provoz solárního systému pro ohřev teplé vody rentabilní, rozhodují také místní podmínky. Návratnost systému bude rychlejší v oblastech s čistým ovzduším a vyšším úhrnem slunečního záření, jako je jižní a střední Morava nebo střední Čechy. Solární kolektor by měl být vždy nainstalován směrem na jih, jeho sklon je pak určován podle způsobu využití. Bude-li kolektor v domácnosti využíván jak pro ohřev teplé vody, tak pro podporu vytápění, je vhodné jej instalovat se sklonem v rozmezí 45 až 60°. „Důležité je dobře zvolit počet a sklon solárních kolektorů podle požadovaného způsobu využití. Větší počet solárních kolektorů bude dodávat více energie, ale zase mívá delší návratnost,“ sdělil Ivo Zabloudil ze společnosti Enbra. Náklady na vhodně navržený termický solární systém ohřevu vody se podle něj mohou vrátit již za 8 let. Při využití dotačního programu Nová zelená úsporám se pak návratnost může pohybovat i okolo 5 let.

Reklama

Energie ze slunce na Nazeleno.cz:

  • Solární ohřev vody – jaký systém se nejvíc vyplatí?

  • Výhodnější jsou beztlaké systémy

  • Domácí ostrovní fotovoltaika

Beztlaký solární system  – složitější ale úspornější

Stále častěji se na trhu setkáte s moderními beztlakými solárními systémy, jejichž kolektory nejsou naplněny pracovní kapalinou stále, ale plní se pouze tehdy, svítí-li slunce a je-li poptávka po teplé vodě. Tato technologie se označuje jako drain-back. Výhodou těchto systémů jsou nízké nároky na údržbu a vyšší energetická účinnost. Ke své činnosti totiž nepotřebují výměník voda/glykol ani nemrznoucí směs. Solární systémy s drain-back technologií jsou oproti klasickým tlakovým systémům až o 15 % účinnější.

Pro hygienu je důležitý hlavně dobrý zásobník

Velkou pozornost je nutné věnovat nejen kolektorům, ale též zásobníku na teplou vodu. Ten by měl být vždy konstruován tak, aby dobře podporoval vhodné rozvrstvení teplot vody v nádrži. Solární kolektory jsou totiž tím účinnější, čím chladnější voda do nich proudí. Volba zásobníku je klíčová rovněž pro hygienu přípravy teplé vody. Jeho konstrukce by měla zamezovat tvorbě usazenin a kalů, v nichž se mohou množit škodlivé bakterie, jako je například Legionella.

Ohřev vody fotovoltaikou

Ačkoli může být instalace termického solárního systému pro ohřev teplé vody zejména v delším časovém horizontu finančně výhodná, vyplácet se začíná i na první pohled trochu netradiční řešení – ohřev vody pomocí elektřiny vyrobené v domácí solární elektrárně. To má několik výhod, ale i své nevýhody.

Jednodušší instalace

Fotovoltaický panel o výkonu 240 Wp dnes stojí okolo 4700 Kč a to je podle odborníků cena, při které se již tento způsob ohřevu vody začíná vyplácet. Velkou výhodou fotovoltaického ohřevu vody je jednodušší instalace, protože od solárních panelů vedou do zásobníku pouze elektrické kabely a nikoli potrubí s pracovní kapalinou. Fotovoltaické panely jsou také téměř bezúdržbové a takovýto systém navíc nemá žádné pohyblivé součásti, a není proto tolik náchylný k poruchám.

Na semináři brněnském Off-grid 2014 zazněly navíc i další argumenty: Fotovoltaický ohřev vody by měl nabízet vyšší výkon při mrazivém ale slunečném počasí. Investičně je pak tento systém termickým ohřevem srovnatelný. A navíc produkuje elektřinu, kterou je možné využití i jinde v domácnosti.

Potřeba větší prostor

Ale abychom jen nechválili – základní nevýhodou je potřeba větší plochy pro solární kolektor. Běžnému termickému 5m2 kolektoru odpovídá cca 15 m2 fotovoltaických panelů.

Solární ohřev by měl s jinými zdroji tepla tvořit ucelený systém

Termický solární systém pro ohřev teplé vody se zpravidla neinstaluje samostatně, ale jako doplněk stávající otopné soustavy domu. Zařízení by proto mělo umožňovat bezproblémovou integraci do stávajícího otopného systému. Jednou z nejúspornějších variant je kombinace tepelného čerpadla a solárního ohřevu vody. Díky tomuto systému mohou domácnosti v budoucnu minimalizovat vliv zdražování paliv.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi