fbpx

Partneři sekce

Solární energie – ohřev vody, fotovoltaika a další možnosti využití0

Solární systémy v praxi

Solární systémy v praxi

Tolik teorie. Představme si základní možnosti využití solární energie v praxi. Kde se můžete setkat se systémy využívajícími sluneční paprsky?

Pasivní dům

Při snaze co nejvíce snížit potřebu tepla na vytápění domů se používají masivní tepelné izolace, které efektivně zabraňují únikům tepla ven z domu. V takovémto domě se pak výrazně projeví teplo ze slunečního záření, které proniká dovnitř jižními okny a je akumulováno ve stěnách a podlahách domu. Pro využití slunečního tepla se nepoužívají žádná zvláštní zařízení, pouze součásti stavby (okna, stěny), proto se hovoří o pasivním využití sluneční energie.

„Půlmetrový natáčecí fotovoltaický panel v Liberci vyrobil v červnu 9 kWh energie.“

Plocha oken nemůže být příliš velká, protože hrozí přehřívání a příliš slunce může být pro obyvatele nepříjemné. Sluneční paprsky lze proto zachytit i tmavě natřeným povrchem jižní fasády, která se zakryje zasklením nebo takzvanou transparentní izolací. Podle vynálezce se toto řešení nazývá Trombeho stěna. Výhodou je časový posun mezi tím, kdy projde do domu sluneční teplo okny (maximum je kolem poledne) a kdy projde dovnitř teplo z Trombeho stěny (maximum v průběhu noci).

V dnešní době se klade důraz spíše na snížení tepelných ztrát než na maximalizaci pasivních solárních zisků. Postavit dům s nulovou spotřebou energie na vytápění bez využití pasivních solárních zisků by nicméně bylo dražší a obtížnější. Více informací o pasivních domech najdete v článku Pasivní a nízkoenergetické domy nebo přímo na specializovaných stránkách.

Solární systém pro ohřev teplé vody pro domácnost a přitápění domu

Jde o příklad aktivního solárního systému. Pro zachycení slunečního záření se používají kolektory, kterými protéká teplonosná nemrznoucí kapalina hnaná cirkulačním čerpadlem. Získané teplo zahřívá vodu v zásobníku. Ze zásobníku se odebírá teplá voda pro použití v domácnosti. V některých systémech se teplo ze zásobníku může použít na vytápění domu.
Podrobnější informace o tom jak takový systém vypadá a kolik energie lze v jednotlivých měsících získat, má na svých stránkách například Jaroslav Utíkal, který již mnoho let zkouší a sleduje na svém rodinném domě různé systémy

Fotovoltaický systém dodávající elektřinu do sítě

V posledních letech nastal velký rozmach těchto systémů; je to dáno především dobrou a dlouhodobě garantovanou výkupní cenou elektřiny z fotovoltaických systémů (výkupní cena je garantována na 20 let a činí minimálně 13,46 Kč bez DPH za 1 kWh (viz podrobné rozhodnutí Energetického regulačního úřadu).

Systém se skládá z fotovoltaických modulů, měničů napětí a regulační a jisticí a měřicí elektroniky. Výhodou těchto systémů je to, že rozvodná síť slouží jako neomezený akumulátor energie, a proto mají (na rozdíl od systémů s akumulátory) minimální ztráty; využije se všechna vyrobená energie. Jako příklad systému je možno uvést 40kW fotovoltaický systém na PdF MU v Brně. Ve většině těchto systémů jsou fotovoltaické moduly umístěny na pevných stojanech. Existují však i systémy umožňující natáčení za sluncem, buďto jen v jedné ose nebo v obou osách.

Z ekonomických důvodů se staví čím dál větší instalace. V současné době je asi největší solární elektrárna v Ostrožské Lhotě. Okamžité parametry některých demonstračních systémů je možné sledovat v reálném čase na internetu. Zajímavý experiment funguje v Liberci, kde jsou nepřetržitě sledována data z natáčecího systému o ploše 0,5 m2 na střeše střední a vyšší odborné školy. Za červen 2008 takto velký fotovoltaický panel vyrobil zhruba 9 kWh energie. Více informací najdete přímo na stránkách projektu.


Výsledky libereckého experimentu lze sledovat online v reálném čase

Ostrovní fotovoltaický systém

Tento systém se používá tam, kde není k dispozici rozvodná síť. Skládá se z fotovoltaických panelů, akumulátorové baterie a vhodného regulátoru nabíjení a ochrany před přílišným vybitím akumulátoru. Zpravidla je vhodné jej doplnit nějakým dalším zdrojem (nejčastěji elektrocentrálou), který zajistí dobití akumulátoru při delším období bez dostatečného slunečního svitu. Představu o tom, jak takové systémy vypadají, lze získat například z těchto stránek.

Solární energie krok za krokem

 

Solární chlazení (klimatizace)

Systémy využívající sluneční záření pro chlazení a klimatizaci mají oproti systémům na vytápění jednu zásadní výhodu; největší potřeba chladit je zpravidla v době, kdy slunce nejvíce svítí. Nevýhodou (dosti zásadní) je podstatně nižší účinnost při získávání chladu než při získávání tepla. K chlazení je možné použít buďto tepelnou energii získanou z kolektorů (absorbční chlazení) nebo klasický chladicí kompresor poháněný elektřinou z fotovoltaických článků. Více informací o systémech lze nalézt například na stránkách TZB.

Příště: Solární systém na ohřev vody v rodinném domě – 5 let praktických zkušeností

Autor: Redakce Nazeleno.cz