fbpx

Solární energie – kolik kWh lze získat? Výhody a nevýhody0

Proč solární energie?

Mezi alternativními zdroji energie zaujímá solární energie výsadní postavení. Je čistá, ekologicky nezávadná, nevyčerpatelná… splňuje všechny požadavky být “in”. Kolik energie ale vlastně můžeme ze Slunce získat? Co je pro to potřeba? To vám povíme v našem seriálu zaměřeném nejen na solární kolektory a fotovoltaické články.

V poslední době se stále častěji mluví v médiích o problémech se zajištěním dostatečného množství energie pro další rozvoj světové ekonomiky. Zásoby fosilních paliv se dříve či později vyčerpají, to je všeobecně známo již dávno. Asi nás ale trochu zaskočilo zjištění, že problémem není ani tak vyčerpání zásob fosilních paliv, jako spíše oxid uhličitý, který jejich spalováním vzniká a jeho vliv na klimatické poměry na Zemi.

„Až výrazné snížení spotřeby nám totiž umožní zvýšit podíl obnovitelných zdrojů.“

Zdá se, že jde o problém velmi závažný a zatím nepanuje shoda v tom, jak jej řešit a kolik času vlastně máme. Možností je několik, rozhodování mezi nimi je však obtížné a každé z možných řešení má své nevýhody a každé se nějak dotkne nás všech. Současná situace naznačuje, že věk levné energie pomalu končí a v dohledu není žádné jednoduché, levné a pro většinu lidí přijatelné řešení.

Solární energie krok za krokem

  • – Proč solární energie?

  • – Praktická využitelnost sluneční energie

  • – PRAXE: Solární systém na ohřev vody

    – CENOVÝ PŘEHLED: Solární systémy na ohřev vody

Proč solární energie?

O možnostech řešení na úrovni států se píše hodně, možnosti řešení na úrovni jednotlivých občanů (byt, dům, osobní automobil) už tak široce probírány nejsou a přitom právě na této úrovni se dá udělat velmi mnoho.

Jako občané máme v podstatě následující možnosti:

  • Pokračovat jako dosud, platit stále vyšší ceny za energii a nechat na státu, aby nám zajistil energii, kterou potřebujeme.
  • Výrazně snížit svoji spotřebu.
  • Přejít na jiné zdroje energie, než jsou fosilní paliva
  • Používat nadále fosilní paliva a vzniklý oxid uhličitý zachytit a někde ukládat (CCS – CO2 Capture and Storage (zachytávání a ukládání CO2)

Nejschůdnější je kombinace těchto možností a klíčovou úlohu při ní má snížení spotřeby. Teprve výrazné snížení spotřeby nám totiž umožní zvýšit podíl obnovitelných zdrojů a následující významné snížení spotřeby fosilních paliv pak pomůže získat čas na dokončení přechodu k případným dalším novým zdrojům (například jaderná fúze) nebo technologiím zachycování uhlíku.

Jaké má solární energie výhody?

Mezi obnovitelnými zdroji energie zaujímá zvláštní postavení takzvané  „přímé“ využití sluneční energie, tj. například ohřev vody nebo přitápění pomocí solárních kolektorů či výroba elektřiny fotovoltaickými panely. Sluneční energie je totiž jediný obnovitelný zdroj, který má dostatečný potenciál na dlouhodobé pokrytí energetických potřeb lidstva bez negativních vedlejších následků. Na většinu domů dopadne za rok ze slunce více energie, než kolik činí jejich roční spotřeba tepla a elektřiny. Je to také jediný zdroj, který je dostupný všude (snad s výjimkou polárních oblastí).


Svérázné využití solárních panelů

Řešení vedoucí k zajištění dostatečných zdrojů energie se tedy odehrává na několika úrovních – na úrovni občanů má podobu úspor energie a využití některých lokálně dostupných obnovitelných energetických zdrojů, na úrovni státu nebo EU se pak řeší dlouhodobá energetická politika, tj. jaderná nebo termonukleární energie, odstraňování uhlíku ze spalin (CSS) apod. Jako občané však zasahujeme (prostřednictvím voleb nebo s pomocí médií) i do toho, jak se formuje tato „vysoká“ energetická politika. Není proto příliš přehnané tvrzení, že to jak problém nakonec vyřešíme, záleží hlavně na nás jako jednotlivcích.

Pokusím se proto v tomto seriálu podrobněji probrat možnosti a limitace přímého využití energie slunce a ukázat, které lze realizovat v našich domech či bytech.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz