fbpx

Partneři sekce

Solární energie: Efektivní ohřev vody nejen v bazénu0

Kdo by se netěšil na koupání v příjemně teplé vodě ve venkovním bazénu? Pokud se vám nechce čekat na parné letní dny, využijte solární energii a vodu si zadarmo ohřejte. Jaké jsou možnosti solárního ohřevu vody? Jak moc jsou solární systémy účinné? Za jakých podmínek můžete na solárně termické kolektory získat dotace?

Trend zužitkování solární energie se rozšiřuje a nemusí jít jen o nejčastěji zmiňovanou fotovoltaiku. Přímé předávání tepla v solárně termických kolektorech umožňuje nejen přitápění a pomoc při ohřevu teplé užitkové vody, ale i letní ohřev vody v zahradním bazénu.

„Při kombinovaném využití solárně termických kolektorů lze dosáhnout na dotace z programu Zelená úsporám.“

Reklama

Poměrně jednoduchá cesta se nabízí v případě využití solární energie k ohřevu vody v domácím (krytém i venkovním) bazénu. Je alternativou k ohřevu s pomocí zařízení, jež spotřebovávají drahou elektřinu ze sítě, a protože vyhřívat bazénovou vodu je energeticky náročné, může jít o značnou úsporu. Možností je přitom řada – od amatérských řešení až po vyspělé moderní technologie zaručující vysoký efekt a komfort.

Solární energie na Nazeleno

   – Solární energie: Ohřev vody a další

   – Cenový přehled: Systémy pro ohřev vody

   – Domácí solární elektrárna

   – Solární energie: Nabíjejte a sviťte zadarmo

Jednoduchý solární ohřev: Plastové absorbéry

Ohřát vodu v bazénu lze například s pomocí primitivních zařízení – již obyčejná zahradní hadice stočená do spirály a natřená černou barvou dokáže v létě na za krátkou dobu ohřát vodu na vysokou teplotu. Trh ale nabízí i sofistikovanější metody. K ohřevu bazénové vody lze využít plastové absorbéry. Jde o  jednoduché kolektory pro jednookruhové vyhřívání – voda protéká kanálky, které ústí do sběrné a rozdělovací trubice a je tak zajištěno předávání solární energie protékající bazénové vodě.

Levný ohřev vody v bazénu zajistí solární energie
Levný ohřev vody v bazénu zajistí solární energie

Materiálově je absorbér řešen s pomocí speciálního lepeného PVC s přísadami proti UV záření.Výhodou je jednoduchost instalace a ovládání systému – připojení do okruhu cirkulace bazénové vody zvládne i laik a optimální způsob regulace je ruční ovládání, tedy spouštění a vypínání ohřevu podle potřeby. Ohřev lze ovšem řídit i s pomocí termostatu.

Efektivita solárního ohřevu

Na účinnost a tedy i konečný efekt absorbérů mají nevětší vliv jejich umístění a sklon absorpční plochy. V našich podmínkách je nejvhodnější jižní nebo jihozápadní orientace a důležitou podmínkou je, aby během dne kolektor nebyl stíněn okolními stavbami nebo vegetací. Sklon absorpční plochy by se měl pohybovat mezi 35 a 45 °. Plastové absorbéry jsou na rozdíl od vyspělejších solárně termických zařízení také citlivější na ochlazování, tedy snižování účinnosti prouděním vzduchu, a měly by tedy být co nejméně vystaveny větru.

Dalším důležitým faktorem je velikost plochy kolektorů. Nemá smysl systém předimenzovat a je proto nutné vzít v úvahu plochu bazénu, jeho hloubku, ale i to, zda je jeho hladina vystavena přímému slunečnímu svitu. Při běžné hloubce bazénu 1,5 m by absorpční plocha zařízení pro vnitřní bazény měla dosahovat zhruba 60 % plochy vodní hladiny, u venkovních bazénů by mělo jít o 30 až 40 %. Na účinnosti solárního systému se podepíše i délka a dimenzování propojovacího potrubí.

Klady a zápory absorbérů

V případě solárních absorbérů není cena vysoká, za průměrný výrobek s plochou tři a půl metru zaplatíme zhruba 4 000 korun, zařízení se přitom dodává jako jednoduchá stavebnice a k instalaci není třeba odborná pomoc. Kromě přijatelných nákladů a jednoduché montáže je výhodou absorbérů i bezproblémové umístění a manipulace se zařízením v blízkosti bazénu. Efektivitu investice ale snižuje menší účinnost zařízení a také nižší životnost – u PVC výrobků s pohybuje kolem 10 let.

 

Účinnější solárně termické kolektory

Kromě solárních absorbérů lze k ohřevu bazénové vody využít různé typy solárně termických kolektorů. Absorbéry jsou vlastně jen jejich zjednodušenou aplikací. Solárně termické kolektory mají oproti jednoduchým absorbérům podstatně vyšší účinnost a nejsou tolik závislé na úrovni slunečního záření. Jejich výkon také není oslabován nižší teplotou nebo prouděním vzduchu.

Jde ale o technologicky a tedy i cenově náročnější zařízení. Na trhu lze vybírat z několika typů i cenových úrovní. Je také třeba počítat s tím, že moderní typy solárně termických kolektorů neohřívají přímo vodu v bazénu, ale využívají teplonosného média, které energii předává v tepelnému výměníku.

Typy solárních kolektorů

Na trhu je dnes k výběru mnoho různých typů solárních kolektorů. Rozdíl mezi nimi je v provedení, účinnosti a také v ceně.
  • Ploché deskové – kolektor tvoří plochý rám krytý sklem se selektivní vrstvou, která zajišťuje absorpci tepla ze slunečního záření, pod sklem je v trunkách vedeno teplonosné médium, které pak ve výměníku předává tepelnou energii vodě.
  • Deskové vakuové – principu deskového kolektoru je vylepšen  – v jeho  celém objemu je vakuum, což zlepšuje tepelně izolační vlastnosti a účinnost.
  • Trubicové vakuové –  systém řady skleněných vakuových trubic uspořádaných vedle sebe, v nich je vedeno teplonosné médium , minimalizují se tak tepelné ztráty a kolektor absorbuje teplo i když není k dispozici přímý sluneční svit – využívá i difúzního záření.

Za metr čtvereční plochých deskových kolektorů zaplatíme částku 3 000 až 6 000 korun a energetický zisk lze očekávat kolem 500 kWh/m2 za rok, v případě trubicových kolektorů se cena pohybuje kolem 10 000 Kč/m2, získaná energie pak může dosáhnout až 650 kWh/m2 za rok.

Dotace na solárně termické kolektory

Vzhledem k tomu, že v případě solárně termických kolektorů jde o větší investici, její kalkulace ukáže, že se toto náročnější zařízení se pro pouhý ohřev bazénové vody nevyplatí. Mnohem výhodněji vyjde jejich zapojení do systému pro ohřev teplé vody a přitápění. Tyto systémy nacházejí stále častější uplatnění v současném trendu úsporných staveb, kde se mohou výrazně podílet na šetrné energetické bilanci. Využití sluneční energie v létě navíc systém zefektivní, protože vytváří v letním období, kdy je sluneční energie nadbytek, vhodnou možnost, jak tento přebytek zužitkovat.

Na solárně termické kolektory je možné získat dotace z programu Zelená úsporám
Na solárně termické kolektory je možné získat dotace z programu Zelená úsporám

V případě investice do instalace solárně termických kolektorů pro ohřev teplé vody a přitápění je nutné počítat s cenou výrazně přesahující 100 000 korun (cena za dva kolektory pro ohřev teplé vody je cca 110 000 korun). Při kombinovaném využití solárně termických kolektorů lze ale dosáhnout na dotace ze Zelené úsporám, které počítají s podporou „solárního“ přitápění a ohřevu užitkové vody (na samotný ohřev vody v bazénu ale příspěvek získat nelze). Systém kombinovaného využití solární energie (přitápění, ohřev teplé vody, bazén) se neobejde bez projektu a odborné instalace.

Dotace z programu Zelená úsporám na solární systémy:

Typ zařízení
Rodinný dům
Bytový dům
Solární systém pro přípravu TUV
55 000 Kč
25 00 Kč/byt
Solární systém pro přípravu TUV a přitápění
80 000 Kč
35 000Kč/byt

Zdroj: www.zelenausporam.cz

Kromě dotace na vlastní solární zařízení lze získat i podporu na přípravu projektu kontroly správnosti provedených opatření (rodinný dům 5 000 Kč, bytový dům 15 000 Kč) a na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé užitkové vody (rodinný dům 10 000 Kč, bytový dům 15 000 Kč).

Rozumné hospodaření s teplem

Určení potřebné plochy solárních kolektorů pro ohřev vody v bazénu ovlivňuje velikost bazénu (objem ohřívané vody), naše nároky na teplotu vody, umístění bazénu (případné tepelné zisky díky přímému slunečnímu osvitu) a také to, zda se budeme snažit  s tepelnou energií šetřit.

Energetickou náročnost ohřevu vody můžeme snížit například zakrýváním hladiny během provozních přestávek. K tomu slouží speciální  plastové fólie s plováky, které mohou omezit přestup tepla vypařováním i sáláním. Celkové tepelné ztráty bazénu tak lze snížit až o 50 %.

Autor: Redakce Nazeleno.cz