fbpx

Partneři sekce

Solární a větrná energie: Podíl v Německu stále roste0

Německo patří k největším výrobcům větrné a solární energie. Do roku 2020 plánuje vyrábět třetinu energie z obnovitelných zdrojů. Je tento cíl dosažitelný i přesto, že výkupní ceny elektřiny klesají? Proč jsou naděje vkládány do větrných elektráren? Jaké další alternativní zdroje mají v Německu potenciál?

Německo patří mezi země, které mezi prvními začaly prosazovat obnovitelné zdroje energie. Ačkoli byl Zákon o obnovitelných zdrojích energie, který určuje konkrétní podobu podpory alternativním zdrojům energie, přijat až v roce 2000, obnovitelné zdroje energie jsou v Německu podporovány již od roku 1991. Výrazný podíl na tom má především silné zelené lobby.

„Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky v Německu klesají a uvažuje se nad tím, že instalace na zemědělské půdě přestanou být dotovány úplně.“

Reklama

V současné době patří Německo k největším evropským výrobcům větrné a solární energie. Za tímto prvenstvím stojí zákon, který rovnoměrně rozložil výkupní cenu elektřiny z obnovitelných zdrojů na všechny zákazníky. Podle informací Spolkového ministerstva pro životní prostředí doplácela každá domácnost v roce 2009 za zelenou elektřinu 1,5 centu/kWh (cca 0,39 Kč). Pro srovnání, v České republice přispívaly domácnosti na kWh čisté elektřiny přibližně 0,05 Kč.

Obnovitelné zdroje energie

   – Výkupní ceny elektřiny v ČR klesnou

   – Kolik platí za elektřinu domácnosti v EU?

   – Biomasa v ČR: Kolik vyrábíme elektřiny?

   – Německé větrníky komplikují situaci v ČR

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny

Podle statistik za rok 2008 se obnovitelné zdroje na výrobě elektřiny podílely 7 %. V roce 2009 to bylo již 10,1 %. Na počátku roku 2010 pokrývalo Německo svou spotřebu elektřiny z 12 % z obnovitelných zdrojů. Pro srovnání, v roce 2009 dosáhl podíl obnovitelných zdrojů v České republice na celkové spotřebě energie 6,8 %.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě v Německu v roce 2009


Zdroj: BMU dle www. german-renewable-energy.com

V minulém roce se biomasa na konečné spotřebě energie v Německu podílela 7 %, větrná energie 1,6 %, vodní zdroje 0,8 % a ostatní obnovitelné zdroje energie 0,7 %. Oficiálním cílem Německa je dosáhnout do roku 2020 třetinového podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Zda je tento cíl reálný, ukáže čas.

Podle studie Spolkového ministerstva pro životní prostředí (BMU) z roku 2008, která se zabývá dlouhodobým potenciálem obnovitelných zdrojů v Německu, se do budoucna předpokládá poměrně významný nárůst podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie (viz graf). Ačkoli v roce 2020 odhaduje podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie 18,2 % (tedy nedosahuje výše oficiálního cílu), v roce 2050 by měl tento podíl činit neuvěřitelných 52,1 %.


Zdroj: Spolkové ministerstvo životního prostředí

Větrná energie: Budoucnost Německa

Německo v současné době disponuje nejvyšší instalovanou kapacitou větrných turbín na světě a do větrné energie plánuje v budoucnu nadále investovat. Podle odhadu Spolkového svazu pro obnovitelné zdroje (BEE) má v roce 2020 pocházet z větrných elektráren, především těch pozemních, celá čtvrtina německé energie.

V současné době je větrná energie dotována státem, ačkoli jsou příspěvky čtyřikrát menší než u sluneční energie. Kilowatthodina vyrobená ve větrných elektrárnách ve vnitrozemí je vykupována za 5,02 centů, resp. za 9,2 centů (rozhoduje stáří elektrárny). Kilowatthodina vyrobené větrnými turbínami na moři je vykupována za 3,5 centů nebo 13 centů (také v tomto případě záleží na stáří elektrárny). Díky levné a efektivní výrobě energie je velká pravděpodobnost, že větrné elektrárny budou v budoucnu životaschopné a konkurenceschopné i bez vládní podpory.

Větrné parky na moři

Po dobu příštích deseti let plánuje Německo investovat obrovské částky především do výstavby větrných parků na moři. Podle Spolkového svazu větrné energetiky (BWE) by se v roce 2030 mělo u německého pobřeží nacházet na 5 000 sloupů s turbínami, které budou dodávat Německu energii.

Že to Německo se svým plánem myslí vážně, dokazuje úspěšné odstartování projektu Alpha Ventus v Severním moři. První větrný park byl spuštěn do provozu na konci dubna letošního roku. Rozkládá se na ploše 4 kilometrů čtverečních ve vzdálenosti 30 km od pobřeží, jeho výstavba přišla na 250 milionů eur a ročně bude do sítě dodávat 220 GWh. To by mělo vystačit k zásobení 50 000 domácností.

Na větrnou energii vsadila také Velká Británie, která buduje větrné parky v Severním moři. Tímto krokem se snaží zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny. V roce 2009 tento podíl činil pouhých 1,5 %. Na počátku května 2010 oznámily svůj záměr investovat do větrné energie také Spojené státy americké. První větrný park na moři ve Spojených státech by se měl nacházet před pobřežím poloostrova Cape Cod ve státě Massachusetts.

Německo sází na větrné elektrárny na moři
Německo sází na větrné elektrárny na moři

Fotovoltaika: Snížení výkupní ceny elektřiny

Díky Zákonu o obnovitelných zdrojích energie (EEG) z roku 2000, který garantoval pevnou výkupní cenu elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 20 let, nastal v Německu solární boom. Zatímco výkupní ceny zůstaly stejné, investiční náklady fotovoltaických elektráren začaly na konci roku 2008 výrazně klesat. Očekává se, že do roku 2020 by měly náklady na fotovoltaiku klesnout dokonce o 85 %.

V posledních letech se fotovoltaika stala výnosným byznysem, za což sklidila podpora solární energie velkou kritiku veřejnosti a zákon byl s platností od 1. ledna 2009 upraven. Podobný problém řešila v  nedávné době i Česká republika.

V několika posledních letech se fotovoltaika stala nejvíce podporovaným obnovitelným zdrojem, ačkoli její podíl na produkci energie činí pouhých 0,6 %. V roce 2009 byla výkupní cena elektřiny z fotovoltaiky 43 centů/kWh (cca 11,15 Kč), což představovalo osminásobek ceny elektřiny na burze. Na počátku roku 2010 byla výkupní cena snížena na 39 centů/kWh (cca 9,80 Kč).

Další snížení výkupních cen se plánuje na červenec. Změny se dotknou nejvíce elektráren stavěných na zemědělské půdě, uvažuje se dokonce nad tím, že tyto zdroje přestanou být dotovány úplně. U instalací na střechách a volných plochách by mělo každý rok dojít ke snížení výkupních cen o 9–11 % (11 % snížení se má týkat instalací fotovoltaických panelů na volných plochách). Už od 1. 6. 2010 by se měly snížit výkupní ceny elektřiny z instalací na volných plochách.

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky v Německu klesají
Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky v Německu klesají

Počet malých vodních elektráren stoupá

Německo si moc dobře uvědomuje potenciál, který nabízí vodní zdroje. Ve svém dlouhodobém programu, jenž se týká obnovitelných zdrojů energie, se zaměřuje především na rozšíření využití energie z malých vodních elektráren.

Na konci roku 2006 bylo v provozu téměř 7 300 malých vodních elektráren (s instalovanou kapacitou do 1 MW), které vygenerovaly cca 8–10 % z celkové vodní energie vyrobené v Německu. V roce 2007 vyrobily vodní zdroje v Německu na 20,7 miliard kWh.

Podle informací Spolkového ministerstva životního prostředí vodní elektrárny přispěly v Německu v roce 2009 k úsporám přibližně 16 milionů tun CO2. Do budoucna Německo počítá s přestavbou, modernizací a reaktivaci stávajících a s výstavbou nových zařízení pro výrobu vodní energie. Největší vodní potenciál mají jižní spolkové země, které se nacházejí v Alpském podhůří a mají tak příznivý sklon terénu pro výstavbu vodních elektráren.

Biomasa je v Německu využívána k výrobě tepla
Biomasa je v Německu využívána k výrobě tepla

Výroba tepla: Biomasa a geotermální energie

Jeden z nejdůležitějších a zároveň nejrozmanitějších obnovitelných zdrojů energie představuje biomasa. Biomasa se používá v pevné, kapalné a plynné formě pro výrobu elektřiny a tepla a na výrobu biopaliv. V roce 2009 se biomasa podílela na hrubé spotřebě elektřiny 5,2 %. Celkově vyprodukovala 35 TWh energie. Biomasa pokryla 91 % tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Němečtí politici podporují i geotermální energii, ačkoli její podíl na výrobě celkové energie je minimální. V současné době je do provozu zapojeno na 30 geotermálních elektráren a 400 000 tepelných čerpadel, které zásobují Německo teplem.

Autor: Redakce Nazeleno.cz