fbpx

Partneři sekce

Fotovoltaická elektrárna pro vlastní potřebu? Jde to překvapivě snadno0

Proč instalovat ostrovní fotovoltaickou elektrárnu?

Malý ostrovní fotovoltaický systém může být dobrou volbou tam, kde není možné vybudovat přípojku k elektrické síti – například na chatě či v opuštěné zahradě. Poskytne dostatek proudu k provozu domácích spotřebičů. A není to už tolik drahé.

Jako ostrovní fotovoltaický systém se označuje malá fotovoltaická elektrárna zpravidla o výkonu jednotek kW, která svému majiteli vyrábí elektřinu pouze pro jeho vlastní potřebu. Ostrovní systém tedy není připojen k elektrické síti a nedodává do ní elektřinu. Systém tedy majiteli přímo „nevydělává“ peníze, ale „jen“ šetří či výhradně dodává elektřinu.

Proč mít ostrovní fotovoltaickou elektrárnu?

A proč ne, když to jde? Někteří provozovatelé pomocí ostrovních solárních systémů řeší zejména nedostupnost běžné elektrické přípojky. Jedním z nich je například i Filip Procházka, kterému příslušné úřady bez bližšího vysvětlení odmítly povolit stavbu elektrické přípojky k jeho domku. Nastoupit muselo alternativní řešení v podobě fotovoltaického systému, který se postupem času ukázal jako velmi účinné a praktické řešení. Od té doby také pan Procházka provozuje web Mypower.cz, kde publikuje své zkušenosti, a na němž se sdružují i další nadšenci a zájemci o ostrovní fotovoltaické systémy.

Reklama

Ostrovní fotovoltaické elektrárny mají svůj smysl a ušetří náklady za energii, prodražují je však baterie

Filip Procházka při provozu své malé sluneční elektrárny a webu zúročil své zkušenosti programátora, výkon svého systému pečlivě zaznamenává do přehledného logu. Díky tomu mají jeho zkušenosti s provozem ostrovní fotovoltaiky podobu kvalitního experimentu. Tvrdá naměřená data o provozu a okamžitém výkonu napříč časem vypovídají, že provoz malé solární elektrárny poskytující elektřinu pro vlastní potřebu majitele má i v klimatických podmínkách České republiky smysl. Z denního porovnání celkové výroby i spotřeby elektřiny vychází i nyní v zimě překvapivě vysoký počet dní, kdy ostrovní systém vyprodukoval víc energie, než bylo v daný den potřeba. Svou roli samozřejmě hraje i životní styl a nároky majitele i klimatické podmínky jihovýchodní Moravy. I tak lze však provozem ostrovního solárního systému ušetřit nezanedbatelné částky.

Akumulace energie

Asi největším technickým problémem při provozu ostrovní solární elektrárny je akumulace energie. Slunce samozřejmě nesvítí vždy, naopak v letních dnech je nutné vyřešit, co s přebytky elektřiny, kterou elektrárna během slunečného dne vytvoří. V systému musí být samozřejmě zabudovány dostatečně dimenzované akumulátory a elektronika pro jejich dobíjení a monitoring. A ty něco stojí. „V porovnání s klasickou fotovoltaickou elektrárnou připojenou do sítě jsou ostrovní systémy finančně náročnější z důvodů použití baterií. Doba návratnosti je proto mnohem delší,“ popisuje finanční náročnost ostrovních systémů Michal Bošela z firmy Silektro, která fotovoltaickou techniku prodává. Dodává však, že zájem o malé elektrárny nepřipojené do elektrické sítě roste.

Kromě akumulátorů majitelé ostrovních elektráren používají přebytky vyrobené energie také k ohřevu teplé vody. Často však také slunci přizpůsobují svůj životní styl. Pokud svítí dostatečně slunce, je prostě čas přednostně spustit náročné spotřebiče, jako je pračka, různá čerpadla atd.

Solární panely mohou dobře doplňovat energetickou spotřebu domácnosti. Ostrovním využíváním solární energie sice nebudete moci vyrobenou elektřinu prodávat, vyhnete se však všem byrokratickým překážkám. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Solární systémy jsou rozšířitelné

Fotovoltaický systém a akumulátory pracují se stejnosměrným napětím většinou 12 nebo 24 V. Pro napájení domácích spotřebičů je proto nutné do systému přidat tzv. střídač, který stejnosměrné napětí přemění na běžné střídavé 220 V. Mnoho spotřebičů, zejména elektronika (počítače, audiozařízení atd.) však se střídavým napětím nepracuje a jejich zdroje jej mění zpět na stejnosměrné. Střídače navíc fungují s jistou ztrátou. Je proto vhodné co nejvíce spotřebičů napájet stejnosměrným napětím a v domě či na chatě si vytvořit rozvod stejnosměrného napětí, případně co nejvíce spotřebičů jím rovnou napájet.

Výhodou domácích solární ch systémů je jejich rozšiřitelnost. „Prvních 800 Wp (4x 200Wp panely) + 2x PWM regulátory + 6x olověné trakční baterie a 600W DC/AC měnič jsem nechal realizovat elektromontážní firmou. V době realizace lepší technologie nebyly k sehnání, a když ano, tak byly extrémě drahé,“ popisuje začátky své ostrovní elektrárny Filip Procházka. A dodává, že. „Druhá svépomocná fáze znamenala rozšíření o dalších 6 panelů na celkových 1880 Wp. PWM regulátory byly nahrazeny dvěma MPPT tracery (EP Solar 4215). Zároveň jsem přešel z 12V systému na 24V systém, což znamená dvakrát menší proudy v systému, menší úbytky napětí, menší ztráty na kabelech.“

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.