fbpx

Partneři sekce

Solární ohřev vody – který systém je výhodnější?0

Termický systém pro ohřev vody - výhody

Dotace v rámci Nové zelené úsporám

Patrně nejdůležitější výhoda termického ohřevu vody je v tom, že na něj lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 35 000 Kč. Na systém využívající fotovoltaické panely zatím čerpat dotaci nelze. Je sice možné, že se to v dalších letech změní, ale v této chvíli jde o faktor, který zvýhodňuje termální systémy.

Energetická účinnost

Účinnost termálního systému záleží výrazně na rozdílu teploty mezi kolektorem a okolím. Při malých rozdílech (např. ohřev vody v bazénu v letním období) se účinnost těchto systémů dokonce blíží ke 100 %. Při ohřevu vody pro domácnost se obvykle průměrná roční účinnost pohybuje někde mezi 30 až 40 %. Nevýhodou kolektorů je, že pokud intenzita slunečního svitu poklesne pod hodnotu, kdy tepelné ztráty překročí tepelný zisk ze slunce, pak kolektor nedodává žádné teplo.

V ČR dopadá za rok zhruba 1000 kWh/m2. Běžné kolektory dokáží získat za rok velmi přibližně 350 kWh/m2 plochy.

Reklama

Naproti tomu účinnost fotovoltaických panelů je podstatně menší (mezi 10 až 15 %), ale jen velmi málo závisí na teplotě, na jakou vodu ohříváme. Na následujícím obrázku najdete srovnání účinnosti různých typů solárních kolektorů a fotovoltaických panelů v závislosti na teplotě ohřívaného média v letním období.

Účinnost solárních termických kolektorů při teplotě okolí 25 °C a intenzitě záření 800 W/m², pro srovnání je uvedena i účinnost fotovoltaických panelů (Zdroj: Bronislav Bechník, TZB-info 2013)

Důsledkem nižší účinnosti je, že fotovoltaické panely vyprodukují z 1m2 výrazně méně energie než termální solární kolektory. Na pokrytí potřeby teplé vody proto potřebujeme větší plochu, což může být někdy problém.

Účinnost fotovoltaických panelů je znatelně menší, ale nezávisí na tom, na jakou teplotu vodu ohříváme, a jen málo závisí na teplotě vzduchu. Teplotní závislost je naopak příznivá – s klesající teplotou totiž účinnost fotovoltaiky mírně roste.

Závislost účinnosti na teplotě média při teplotě okolí −5 °C a intenzitě záření 100 W/m². (Zdroj: Bronislav Bechník, TZB-info 2013)

Fotovoltaický systém produkuje energii i v situaci, kdy i nejlepší vakuové kolektory mají nulovou produkci. Je ovšem dobré si uvědomit, že pokud je zatažená obloha a intenzita slunečního záření se pohybuje jen kolem 100 W/m2, tak těch zhruba 15 W/m2, které takto získáme, zrovna moc vody neohřeje.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.