Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Partneři sekce

 

5 iluzí o obnovitelných zdrojích (komentář)

Jsou nevyčerpatelné, snadno dostupné, čisté, levné a jednou nahradí stávající energetické zdroje. Skutečné požehnání energetiky. Alternativní zdroje energie dokážou opravdu v mnoha případech pomoci. Co však v obecném ohledu zůstává pouhým zbožným přáním, co pravděpodobnou možností a co skutečně realitou?

23. 10. 2008 | Petr Nejedlý

Ve zkratce:

Obnovitelé zdroje energie (ať už solární energie, větrná energie či energie z biomasy) nejsou všespasitelným řešením dnešních energetických problémů. Mohou pomoci, ale samy o sobě problémy nevyřeší. Proč?

Pojďme se v tomto seriálu společně zamyslet nad následujícími tvrzeními.

5 iluzí o obnovitelných zdrojích

Iluze první: obnovitelné zdroje energie jsou nevyčerpatelné

Co je na tomto tvrzení iluzorního? Snad nechce autor polemizovat s tímto axiomem obnovitelných zdrojů? Řekněme, že je záhodno výrok trochu zpřesnit.

 „Víte, kolik vrtulí větrných elektráren by bylo třeba k nahrazení výkonu Temelína? 12 000.“

Obnovitelné zdroje energie jsou skutečně nevyčerpatelné, ovšem v globálním měřítku. Problém je v tom, že lidstvo doposud musí vyrábět energii v lokálních výrobnách, ať už se jedná například o elektrickou energii nebo teplo. Náš každodenní život je naprosto neúprosně limitován všeobecně platnými fyzikálními zákony, především však zákonem zachování energie. Z určitého energetického systému nemůžeme v konkrétním čase a lokalitě získávat více energie, než do něj vstupuje. Neboli lokálně jsou vyčerpatelné naprosto všechny energetické zdroje, a totéž platí pro jejich energetickou produkci v čase.


Jaderná elektrárna Temelín

Co tím chci vlastně říci? Jednoduše to, že na určité ploše mohu instalovat pouze určité množství slunečních kolektorů, na které dopadá pouze určité množství energeticky využitelného slunečního záření. V určité lokalitě mohu instalovat pouze určité množství větrných turbín, které pracují v určitém pásmu rychlostí větru. Rovněž tak energetická výrobna na biomasu spotřebovává určité množství biologické hmoty, kterou lze vyprodukovat na určitém množství zemědělské plochy, resp. s využitím určitého množství hospodářských zvířat. Pro funkci hydroelektrárny a přílivové elektrárny potřebuji zajistit určitý průtok vody. Z geotermálního vrtu v určité hloubce mohu získávat pouze určité množství tepla. A takto můžeme pokračovat ještě dlouho.

Omílám zde naprosto triviální a notoricky známé skutečnosti? Dokonce učivo základní školy? No nevím, pokud se snažíte vést podrobnější technickou diskuzi s mnohými z „energetických vizionářů“, žel mnohdy velmi zanícených a humanitně vzdělaných „netechniků“, zjistíte, že jejich představy o převedení jejich vizí a hesel do každodenní technické praxe jsou mnohdy s těmito „trivialitami“ na štíru. Proto jsem považoval za nutné tuto nebetyčnou iluzi zmínit hned na začátku našeho povídání o obnovitelných (alternativních) zdrojích.

To, že jsou obnovitelné zdroje energie v principu nevyčerpatelné, ještě neznamená, že z nich můžeme v konkrétním místě a čase vyrábět energii bez jakýchkoliv omezení.

Iluze druhá: obnovitelné zdroje energie jsou snadno dostupné

Co je na tomto tvrzení iluzorního? Slunce, vítr, voda, biomasa, zemské teplo jsou přece všude okolo nás. Stačí si jen nabízenou energii vzít. Situace se však podstatně zkomplikuje, pokud chceme vyrábět energii z určitého konkrétního zdroje, a to pokud možno v množství „větším než energeticky bezvýznamném“.

Obnovitelné zdroje mají totiž jednu zásadní nevýhodu – a tou je velmi nízká koncentrace nositele energie v prostoru a čase:


Fotovoltaická elektrárna Serpa (Portugalsko) o výkonu 11 MWe Zdroj: SunPower Corporation

Zkusili jste si někdy vypočítat plochu kolektorů, která by byla potřeba pro výrobu 12 milionů MWh elektřiny, což je stávající roční produkce obou bloků jaderné elektrárny Temelín? Pokud budeme uvažovat jako referenční sluneční elektrárnu v Bučanovicích u Prachatic s výrobou 600 MWh za rok a plochou kolektorů 0,62 ha, snadno se dostanete na plochu 12 400 ha.

Zkusili jste si někdy vypočítat, kolik by bylo potřeba instalovat větrných turbín o výkonu 1 MW, aby vyrobily jednoroční produkci Temelína, pokud v ČR pracují 1 000 hodin ročně? Výsledkem vašeho snažení bude ohromující počet 12 000 vrtulí.


Větrná elektrárna MD70 v Grömitz (NSR) o výkonu 1,5 MWe Zdroj: REpower Systems AG

Kolik elektráren na jeden Temelín?

Zkusili jste si někdy vypočítat plochu orné půdy, na které by musely být pěstovány speciální energetické plodiny s výnosem 20 t/ha a výhřevností 15 MJ/kg, aby jimi bylo možné ve stávajících parních turbínách vyrobit stejné množství elektřiny jako v Temelíně? Pokud se necháte poddat, je to přibližně 432 000 ha. Jen tak na okraj podotýkám, že se jedná o 41 % plochy celého Jihočeského kraje a stejné množství energie jako z jednoho hektaru těchto plodin lze vyrobit rozštěpením 3 g uranu.


Elektrárna na biomasu ve Wicker (NSR) o výkonu 15 MWe Zdroj: Biomasse Rhein-Main GmbH

Zkusili jste si někdy vypočítat, kolik geotermálních elektráren s jedním injekčním a dvěma produkčními vrty o hloubce 5 000 metrů by bylo nutné vybudovat, abychom docílili tepelného výkonu temelínského reaktoru (Jedná se 3 000 MWt, nezaměňovat s elektrickým výkonem na svorkách generátoru 1 000 MWe)? Pokud budeme uvažovat jako referenční plánovanou geotermální elektrárnu v Litoměřicích, bude jich přibližně 55.


Geotermální elektrárna Nesjavelir (Island) o výkonu 4x30 MWe + 300 MWt Zdroj: Encyklopedie Wikipedia (EN)

To, že se obnovitelné zdroje energie vyskytují bezprostředně okolo nás ještě neznamená, že jsou snadno dostupné pro výrobu energie.

Pokračování příště:

  • Iluze třetí: obnovitelné zdroje energie jsou čisté
  • Iluze čtvrtá: obnovitelné zdroje energie jsou levné

Další články na téma Energie lze najdete na blogu autora.

Související články

Tagy: Energie, Ze světa, Komentáře, Energetika, Solární energie, Fotovoltaika, NazelenoPlus, Komentáře, Větrná energie, Vodní energie

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií

Katalog firem

Bosch Termotechnika s.r.o. – obchodní divize BUDERUS

Buderus s produktovým portfoliem zahrnujícím plynové průtokové ohřívače teplé vody,závěsné i stacionární…

<!-- -->
Regulus spol. s r.o. - Tepelná čerpadla

Firma Regulus s.r.o. slouží v oblasti teplo - voda - plyn již od roku 1992 a v současnosti se orientuje…

<!-- -->
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize DAKON

Tradiční český výrobce kotlů na tuhá paliva

<!-- -->
Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.

Značka DZ Dražice, která existuje již od roku 1956, je zárukou kvality, výkonu a hodnoty ohřívače vody.…

<!-- -->
E.ON Česká republika, s.r.o.

Energetické společnosti působící pod značkou E.ON dodávají elektřinu, zemní plyn a související služby…

<!-- -->
Chcete být na tomto místě? Zvolte zvýhodněný zápis!