fbpx

Partneři sekce

Komunální odpad jako energetická surovina? Pespektivní se jeví jeho přeměna na biopaliva0

V obci Vítějeves chtějí spustit projekt zpracování komunálního odpadu pomocí technologie pomalého termického rozkladu. Ta teoreticky umožňuje měnit odpady na biopaliva druhé generace a plyn. Podaří se to, nebi půjde o slepou uličku?

Obecní technologická linka by měla ve Vítějevsi zpracovávat veškerý komunální odpad. Takto vyprodukovaná energie pak bude vytápět skleníky a nádrže pro chov teplomilných ryb. Elektřina vyrobená v kogenerační jednotce pak bude sloužit ke spotřebě hlavně v obecních objektech. Plány obce Vítějeves vlastně úplně mění koncept nakládání s komunálním odpadem, jak jej známe doposud. Odpad se totiž díky možnostem technologie pomalého termického rozkladu stává poměrně zajímavou energetickou surovinou. A tomu zpracování nemůže konkurovat ani klasické spalování ve spalovně.

Pomalý termický rozklad – energie z odpadu

Pomalý termický rozklad (PTR) je poměrně mladá technologie zpracování odpadů, kterou je možné využít pro likvidaci starých plastů, pneumatik, ale i biologického a komunálního odpadu nebo třeba kalů z čističek odpadních vod. Výstupem jsou přitom čisté certifikované suroviny – plyn, olej, uhlík a případně i kovy. Plyn a olej je pak možné využití třeba v kotelnách nebo v kogeneračních jednotkách.

Reklama

Základním principem technologie je pomalý rozklad materiálu pomocí tepla bez přístupu kyslíku. Nejde tedy o spalování, ale o rozklad organických sloučen na jednodušší látky v podobě plynů a olejů. Zbytkem je pak uhlík využitelný jako hnojivo nebo sorbent.

Část technologické linky pro zplyňování odpadů. Technologie se vejde do dvou kontejnerů. Foto: Hedviga Group

V praxi vše vypadá tak, že materiál – v tomto případě komunální odpad je nejdříve tříděn, kdy se z něj vyloučí recyklovatelné a inertní anorganické složky. Poté je odpad rozmlet na menší kousky a ve speciálním článku vsazen do pyrolýzní pece. Celý proces rozkladu trvá několik desítek minut a právě v tom tví celý zázrak této technologie. Podle přesně naprogramované teplotní křivky dojde postupně k rozkladu materiálu a uvolňování plynu. Výhodu technologie PTR je pozitivní energetická bilance – vyrobené energie je o 80 % více, než kolik ji zařízení na termický rozklad spotřebuje.

Jedna tuna odpadu za hodinu

Technologie PRT je schopna zpracovat cca 1 tunu komunálního odpadu za hodinu. Jedná se tedy o zařízení vhodné hlavně pro menší obce, firmy a lokální komunity. Skládá se ze dvou hlavních částí – pyrolýzní pece a zařízení pro chlazení plynu a kondenzaci oleje. Oba tyto hlavní moduly mají rozměry a podobu běžného přepravního kontejneru. Technologie PTR je tedy do jisté míry mobilní a může být bez problémů umístěna třeba do stávajících areálů logistických center odpadů. Právě snadná škálovatelnost, patří k největším výhodám této technologie.

Pilotní projekt ukáže cestu

Ačkoli je technologie pomalého termického rozkladu velmi slibná, v Česku zatím žádný podobný projekt v reálném provozu neběží. Také ve Vítějevsi jsou teprve na začátku. „Projekt je zatím ve fázi výkupu pozemků pro vznikající průmyslovou zónu, na nichž bude technologie stát“, popisuje stav projektu starosta Vítějevse Petr Havlíček. Ne úplně jasné je zatím financování – cena PTR linky od českého dodavatele je zhruba 60 milionů korun, obec ji chce financovat hlavně z dotací a výhodných úvěrů.

Zatím všechny pilotní projekty PTR jednotek v Česku uvázly zejména na nevyřešených vztazích s místními komunitami a nedostatečné legislativě. Technologie termického rozkladu materiálu je sice podle dodavatele relativně čistá a bez emisí (proces probíhá bez přístupu vzduchu v hermeticky uzavřeném reaktoru „bez komínu“), v Ústí na Labem, kde chtěla podobný projekt realizovat společnost Rosetinor, ale zaznamenali poměrně velký odpor místních občanských sdružení proti nové „spalovně“.

Strach místních komunit o životní prostředí ve svém bydlišti a příslušné aktivity v tomto směru jsou samozřejmě pochopitelné a plně v pořádku. Záleží samozřejmě na dodavateli technologie a provozovateli konkrétních projektů, jak dobře se podaří projekt umístit a jeho výhody tlumočit místní veřejnosti.

Pomalý termický rozklad se jeví jako velmi slibná a dobře škálovatelná technologie zpracování odpadů, která je však zatím stále ve stádiu „nové naděje“. V její prospěch hovoří hlavně relativně snadná aplikovatelnost do místních provozů a malých průmyslových zón. Velkým plusem jsou rovněž také minimální dopady na životní prostředí (pokud tedy pilotní projekty neprokážou opak) a pozitivní energetická bilance.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.