fbpx

Partneři sekce

Jsou chytré elektroměry bezpečné?0

Budou vás chytré elektroměry sledovat? Jsou dostatečně chráněny proti útokům hackerů? Mohou prozrazovat dodavatelům elektřiny, jaký film zrovna sledujete? A za jakých podmínek pomohou snížit spotřebu elektřiny?

Na chytré elektroměry je ze strany velkých energetických společností slyšet samá chvála. Tato technologie má své příznivce, ale také skalní odpůrce. Zastánci si od „smart meteringu“ slibují nižší výdaje za elektřinu, dokonalý přehled o spotřebě nebo tarify ušité na míru. Odpůrci však poukazují na skrytá rizika v podobě možného narušování soukromí a hackerských útoků. Dalším negativem chytrých měřidel jsou příliš vysoké investiční náklady. S jejich plošným zaváděním tak u nás v nejbližších letech nepočítá ani Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ušetří chytré elektroměry peníze za elektřinu?

Chytré elektroměry samy o sobě žádnou elektřinu neušetří. Argumenty mluvící o úspoře za elektrickou energii se opírají o předpoklad, že možnost přesného sledování spotřeby bude uživatele více motivovat k šetrnému hospodaření s elektřinou. S chytrými elektroměry by také měly přijít speciální chytré tarify reagující na aktuální zatížení elektrické sítě. Domácnosti by tak mohly cíleným načasováním spouštění některých spotřebičů ušetřit určité množství nákladů na elektřinu. Chytré elektroměry by měly postupně nahradit dnes zavedené hromadné dálkové ovládání (HDO), které umožňuje používat dvoutarifní sazbu elektřiny.

Reklama

Chytré elektroměry mohou poradit zlodějům, kdy nejste doma

Realita je ale docela odlišná. V různých studiích a pilotních projektech uskutečněných u nás i ve světě se vcelku shodně ukazuje, že zavedení „smart meterů“ nemá na spotřebu elektřiny prakticky žádný, nebo jen zanedbatelný vliv. Vypadá to, že odběratelé většinou nemají příliš zájem měnit své zvyklosti kvůli spínání různých tarifů, nebo ani nejeví ochotu se s výhodami tarifů podrobně seznámit. Reálné snížení spotřeby tedy nakonec představuje jen něco málo přes 1 %, což určitě není dobrý výsledek. K podobnému zjištění u nás dospěl také pilotní projekt inteligentní sítě realizovaný energetickou Skupinou ČEZ v regionu Vrchlabí.

Kyberterorismus a chytré měřiče: Krádeže osobních informací a riziko požáru

Data z chytrého elektroměru budou uživateli dostupná buď prostřednictvím displeje, nebo v rozšířené podobě pomocí bezdrátového vysílání také v počítači nebo televizi. Tímto způsobem bude možné zobrazovat nejrůznější údaje, grafy apod. Panují však obavy, že chytré elektroměry nejsou v současné době efektivně chráněny před útoky hackerů, kteří by se tak mohli snadno dostat k vašim osobním informacím. Tím však bezpečnostní problémy zdaleka nekončí. Do budoucna se předpokládá, že by chytré elektroměry komunikovaly přímo s konkrétními spotřebiči, které by se na povel měřiče zapínaly nebo vypínaly.

Chytré sítě na Nazeleno.cz:

  • Smart metering – trochu více optimistický článek

  • Energie budoucnosti

  • Kam směřuje evropská energetika?

 

Možnosti kyberterorismu jsou rozsáhlé. Co se stane až bude chytrá počítačová síť čelit takovému napadení? Odpovědi nacházejí někteří odborníci již dnes. Kybernetický útok by mohl způsobit majetkové škody, požáry nebo přetížení elektrické sítě. Spotřebiče ve vaší domácnosti by se mohly začít nekontrolovaně zapínat a vypínat, čímž by hrozilo jejich poškození nebo vznícení. Škodlivé programy by se také mohly nabourat do chytrých měřičů a hromadně vypínat dodávky elektřiny.

Zásah do soukromí: Inteligentní měřiče mohou prozradit, kdy nejste doma

Možná si hned nepředstavíte, k čemu by hackeři mohli použít informace o spotřebě energie ve vaší domácnosti, bytoví zloději by jim však za takové informace byli zaručeně vděční. Chytrý elektroměr sleduje vaši spotřebu v reálném čase. Ze získaných údajů lze tedy snadno odvodit, kdy není nikdo doma.

Vzorce spotřeby některých televizí umožňují na dálku rozpoznat sledovaný program (Foto: Thinkstockphotos.com)

Pomineme-li možnost hackerských útoků, stále ve hře zůstává fakt, že chytré elektroměry v každém případě poskytují energetickým společnostem detailní informace o využívání elektřiny ve vaší domácnosti. Údaje o spotřebovávané energii se zaznamenávají natolik přesně, že lze díky nim rozpoznat specifické vzorce spotřeby některých zařízení (např. zdravotnické přístroje, zařízení na monitorování dětí). Podobný problém se týká některých typů televizí, které umožňují identifikovat sledovaný televizní program.

Smart metery u nás zatím nebudou, nejsou ekonomicky efektivní

Výsledky z pilotních projektů zatím nepřinášejí tak přesvědčivé výsledky, jak by se vzhledem k mediální propagaci chytrých technologií dalo očekávat. Proto také „Ekonomické posouzení zavedení inteligentních měřicích systémů v elektroenergetice ČR“, kterou zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, zavádění inteligentních měřicích systémů na našem území nedoporučuje. Plošný přechod na chytré měřiče je v současné chvíli ekonomicky neefektivní.

Mechanické elektroměry v českých domácnostech ještě chvíli zůstanou (Foto: Thinkstockpohotos.com)

Prozatím se má pokračovat jen v pilotních projektech. Rozpačitost výsledků je patrná i z dalších doporučení, které se týkají potřeby sledování dalšího technologického vývoje v oblasti inteligentních sítí, stanovení národních komunikačních a technických standardů měřicích zařízení nebo nastavení podmínek pro kybernetickou bezpečnost systému.

Výhod chytrých tarifů u nás využíváme již půl století – máme HDO

Pro řízení spotřeby elektřiny v rámci energetické soustavy se u nás již od 60. let 20. století využívá systém hromadného dálkového ovládání tzv. HDO, který účinně slouží k regulaci zatížení sítě. Pokud používáte k ohřevu vody elektrický bojler nebo elektřinou topíte, máte nárok využívat dvoutarifní systém, v rámci kterého se spotřebiče zapínají v určitou dobu pomocí HDO. Tuto možnost ale obyvatelé v mnoha dalších evropských zemí nemají. Právě zavádění inteligentního měření tam přináší výhodu vícetarifních systémů, které jsou u nás k dispozici již dlouho.

Více informací o tarifech elektřiny najdete na našem partnerském webu

Zdá se tedy, že za současného způsobu fungování naší elektrické sítě, nemá plošné zavádění chytrých měřičů prakticky žádné opodstatnění. Jiná situace však nastane s rozvojem tzv. smart grids neboli chytrých energetických sítí s decentralizovanými zdroji energie, kde je obousměrná komunikace mezi dodavatelem a odběrnými místy klíčová.

Zajímavost ze zámoří: Smart metering v USA provázejí protesty proti měřičům s bezdrátovým přenosem dat

V USA jsou v některých státech chytré měřiče hromadně instalovány. Například v Kalifornii se však po jejich zavedení zvedla velká vlna odporu. Napříč USA vznikají občanské iniciativy, které se snaží proti chytrým měřidlům bojovat.

Situace u nás je však oproti USA v mnoha ohledech odlišná. Největší kritika totiž směřuje ke způsobu přenosu dat. V USA se používá bezdrátový rádiový přenos, kdežto u nás se počítá zejména s přenosem dat po elektrické síti přes silové rozvody (PLC – úzkopásmová komunikace po silovém vedení, příp. BPL – širokopásmová komunikace). Problémy se zabezpečením při odesílání potenciálně citlivých dat jsou ale podobné.

Pulzní radiofrekvenční signál vycházející z chytrého měřiče používaného v USA může citlivým osobám způsobovat zdravotní problémy (nejčastěji jsou popisovány bolesti hlavy, neurologické problémy, zvonění v uších, nespavost, závratě, srdeční problémy apod.) Tamní energetické společnosti argumentují podobností síly signálu měřiče s mobilními telefony, současně se však na veřejnost dostávají informace z nezávislých měření, které hovoří až o stonásobně vyšších hodnotách.

Autor: Jarmila Bajerova