fbpx

Partneři sekce

Ztráty a rizika provozu fotovoltaické elektrárny0

Vlastníte fotovoltaickou elektrárnu? Máte opravdu objektivní a nezávislé informace o její funkčnosti a provozu? Jaká jsou hlavní rizika, která ovlivňují návratnost vaší investice do solární elektrárny? Podívejte se na přehled typických chyb na fotovoltaických elektrárnách!

V roce 2005 byla nastavena finanční podpora obnovitelných zdrojů energie, která měla pomoci jejich integraci do „fosilního“ energetického mixu a  nastartovat postupnou  decentralizaci a diverzifikaci výroby elektrické energie.  Bohužel rozumný rozvoj střešních solárních elektráren v letech 2006–2008 přerostl v přehnanou výstavbu solárních elektráren na volných prostranstvích v letech 2009 a 2010.

„Klíčovým rizikem pro vaši investici je NEVĚDOMOST o nevýrobě a ztrátách.“

Během těchto let došlo k výstavbě velkých fotovoltaických parků s celkovým instalovaným výkonem cca 1,7 GWp. Důvodem tohoto rozmachu byla neschopnost našich zákonodárců včas reagovat na zrychlující se pokles cen fotovoltaických technologií a posilování české koruny, které udělaly z rozumně nastavené podpory až příliš výhodný byznys. Díky tomu solární trh přilákal hodně nových firem bez potřebných zkušeností a odbornosti. Lákavým parametrem výstavby se stala nízká cena, která přímo úměrně odpovídala použité technologii a provedení, které mnohdy ani nesplňovaly některé platné normy.

V letech 2009 a 2010 došlo k rychlé výstavbě solárních parků o celkovém výkonu 1,7 GWp
V letech 2009 a 2010 došlo k rychlé výstavbě solárních parků o celkovém výkonu 1,7 GWp

Hlavním cílem tohoto článku je pomoci všem vlastníkům fotovoltaických elektráren uvědomit si některá potenciální rizika a s nimi spojené finanční ztráty, které přímo ovlivňují návratnost jejich investice. Klíčem k řešení je pak správná volba servisních služeb pro FVE.

Fotovoltaické panely: Nejčastější problémy

Fotovoltaické panely – zdánlivě jednoduchá technologie, na kterou výrobci poskytují dlouholeté garance na výkon, takže se může zdát, že při výběru není co zkazit. Nicméně na základě růstu poptávky v několika posledních několika letech vznikaly i nové výrobní závody, které pouze nakoupily montážní linky na klíč a svou produkcí zaplavily solární trh. Jejich fotovoltaické panely nebyly dlouhodobě vyvíjeny a testovány. Garance na výkon však byly nastaveny ve shodě s obecně daným dlouholetým standardem, tedy 2025 let.

Hlavu si s tím lámat nemusí, protože málokdo bude posílat své fotovoltaické panely výrobci, aby se zjistilo, zda má či nemá svůj výkon mimo deklarovanou garanci a na základě toho neplatit či platit náklady s tím spojené. Navíc mechanické provedení fotovoltaického modulu (na který je nejčastěji poskytována záruka 5 let) může  způsobit větší problémy. Zejména se jedná o vnikání vlhkosti do solárního panelu, která urychluje například degradaci, delaminaci, korozi a růst přechodových odporů mezi propojenými články.

Nesprávné uchycení panelu může vést k mechanickému poškození a znehodnocení celého modulu
Nesprávné uchycení panelu může vést k mechanickému poškození a znehodnocení celého modulu

Prověřené solární panely vydrží mnoho let

Každopádně na trhu je naštěstí dost společností, které jsou historicky mnohem starší a ve svém portfoliu mají prověřené produkty. Například japonská Kyocera zprovoznila svou testovací fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 43 kWp již v roce 1986. Po 23 letech provozu vykázaly použité solární panely pokles výkonu pouhých 8,6 %, a to s tehdejší technologií a s tehdy dostupnými materiály.

To je příklad výrobce a technologie, která jistě nechá své majitele klidné a bude jim bez problémů přinášet dlouhodobé stabilní výnosy. V každém případě a při použití jakékoliv technologie je dobré si nechat použité moduly nezávisle zkontrolovat, a to zejména před uplynutím záruční doby, na mechanické vady.

Neodborná montáž fotovoltaických panelů

Další problémy mohou nastat díky neodborné montáži fotovoltaických panelů. Jedná se například o nerespektování dilatačních mezer nebo úchytných bodů solárního panelu, volbu příliš krátkých přítlačných tvarovek, velký utahovací moment, špatně postavenou konstrukci nebo příliš dlouhé přesahy vodorovných profilů od koncových stojen konstrukce. To vše může vyvolat neúměrně velké přenášení deformačních sil a dynamického namáhání na fotovoltaický panel, což vede k rychlejšímu stárnutí, mikrotrhlinám, vnikání vlhkosti, zatékání, korozi či zvyšování přechodových odporů mezi články.

Čím kvalitnější panel je, tím spíše lze předpokládat, že odolá i těmto montážním chybám. Každopádně volba levné technologie, špatná kombinace komponent a neodborná montáž může majiteli přinést nemalé provozní problémy.

Neodborná montáž fotovoltaických panelů má za následek provozní problémy
Neodborná montáž fotovoltaických panelů má za následek provozní problémy

Fotovoltaické střídače: 6krát poruchovější než panely

Fotovoltaický střídač je oproti solárním panelům poměrně složité zařízení, které má mnohem vyšší nároky na správnou instalaci, jištění, provoz a údržbu. Z pohledu statistik jsou samotné střídače cca 6krát poruchovější než fotovoltaické panely. Nicméně je zřejmé, že zejména díky nesprávnému návrhu připojení, nedodržení zásad daných výrobci, neodborně provedené montáži a mnohdy chybějícím přepěťovým ochranám bude počet provozních poruch a výpadků mnohem vyšší.

Nicméně existuje více možností, jak správným řešením co nejlépe ochránit samotné střídače nebo fotovoltaické moduly k nim připojené. Například správné řešení střídače v kombinaci s pojistkami na jednotlivých strinzích dokáže dobře ochránit  fotovoltaické moduly, a to v případě zkratu jednoho z nich. Vadným stringem totiž může procházet zpětný proud, který může podle intenzity proudu vést k silnému zahřívání až ke znehodnocení modulů tohoto stringu.

Dále například výběr správného jističe vedení závisí na různých faktorech a speciálně u fotovoltaických zařízení mají některé faktory větší vliv než v případě obvyklých elektroinstalací. Nebere-li se na tyto faktory ohled, zvyšuje se nebezpečí, že se jistič vedení vypne za normálních provozních podmínek. Proto je důležité tyto vlivy zohledňovat ve zvýšené míře, pouze tak je zajištěna spolehlivá funce fotovoltaického systému a maximální dodávka do sítě. Výčet všech těchto faktorů již však překračuje svým rozsahem tento informační materiál.

Obecně lze tedy říci, že zejména kvůli spěchu dodržení termínu připojení v minulých 2 letech bylo spoustu důležitých zásad připojení střídačů ignorováno, proto vám doporučujeme nechat si provedení a připojení zkontrolovat. Na základě zjištěných nedostatků a doporučení pak uvést připojení do takového stavu, aby vaše investice byla maximálně ochráněna.

Fotovoltaické střídače vyžadují správnou instalaci, jištění, provoz a údržbu
Fotovoltaické střídače vyžadují správnou instalaci, jištění, provoz a údržbu

Návrhy a projekty fotovoltaických elektráren

Ve věci výstavby fotovoltaických elektráren docházelo k mylné představě, „že to dokáže postavit každý elektrikář“. Při rychlosti výstavby a snižování nákladů se stavěly elektrárny pouze podle stavební dokumentace a nikoliv podle projektů pro realizaci, v některých případech se stavělo bez jakékoliv projektové dokumentace.

Díky tomuto přístupu byly přehlíženy například ztráty na kabelovém vedení nebo ztráty způsobené zastíněním.

Přehled typických chyb na fotovoltaických elektrárnách

 • Umístění a uchycení panelů na konstrukci
 • Nekvalitně postavená konstrukce (přenášející deformační síly na modul)
 • Absence přepěťových ochran a DC jištění
 • Špatně umístěná kabeláž přes konstrukci (malé poloměry ohybu – dochází k mechanickému poškození)
 • Levné a nekvalitní konektory (netěsnost, malá mechanická pevnost)
 • Nedostatečná výška střídačů a elektrorozváděčů nad terénem
 • Absence hromosvodu, špatně provedená zemní soustava
 • Poddimenzovaná kabeláž způsobující vysoké ztráty
 • Vysokoztrátová trafostanice
 • Špatně nastavená kompenzace jalové energie
 • EMC rušení
 • Chybějící monitoring systému

 

Všem výše uvedeným rizikům lze předcházet nebo je efektivně řešit pomocí kvalitního servisu solárních elektráren. Klíčovým faktorem je volba kvalifikované firmy s odborným know-how a ověřitelnými referencemi.

Článek zpracovala společnost Silektro s.r.o. – specialista na servis fotovoltaických elektráren

Silektro je společností, jež se dlouhodobě specializuje na řešení, dodávky a související služby v oblasti záložních a fotovoltaických zdrojů elektrické energie. Jako obchodně inženýrská společnost s téměř dvacetiletou tradicí si zakládá především na ověřené kvalitě a dlouhodobé spolehlivosti dodávaných zařízení. V oblasti fotovoltaických elektráren a zálohování napájecích sítí (UPS, dieselagregáty, elektrocentrály) poskytuje kompletní portfolio služeb – návrh, projekci, realizaci a servis.

Více informací se dozvíte na stránkách www.silektro.cz

Autor: Komerční sdělení