fbpx

Partneři sekce

Střešní fotovoltaický systém: Instalace svépomocí vs. odborná montáž0

Přemýšlíte nad pořízením vlastní solární elektrárny? Za jakých podmínek je nyní možné fotovoltaické panely instalovat? Proč se nevyplácí montáž svépomocí a jaké komplikace může neodborná instalace fotovoltaického systému způsobit?

Po „represivních“ legislativních zásazích české vlády začátkem tohoto roku a s tím spojených opatřeních potlačujících rozvoj výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren ze strany společnosti ČEPS (provozovatel české energetické přenosové soustavy) a regionálních rozvodných závodů, se jako jediná možnost využití fotovoltaické elektřiny jeví výstavba střešních systémů do 30 kWp na střechách rodinných domů, menších průmyslových závodů apod.

„Jediný fotovoltaický panel ležící částečně ve stínu snižuje výkon všech ostatních panelů zapojených v jedné řadě.“

Elektřina z malých solárních elektráren je pak využívána především pro vlastní spotřebu, s minimálním podílem dodávaným do rozvodné sítě, čímž se podstatným způsobem dá ušetřit za odběr elektřiny, jejíž cena u nás každým rokem stoupá.

Fotovoltaické panely: Instalovat svépomocí?

Montáž fotovoltaického zařízení na střechu vlastního domu přivádí mnohé majitele k úvahám o instalaci solárních panelů svépomocí. Často se lze na různých internetových fórech setkat s diskusními příspěvky, ve kterých jejich autor doporučuje instalovat si fotovoltaické zařízení na střechu vlastními silami. Hlavním argumentem je úspora nákladů potřebných na pořízení střešní fotovoltaické elektrárny.

Fotovoltaické zařízení je komplexní technický systém, který vyžaduje odbornou instalaci
Fotovoltaické zařízení je komplexní technický systém, který vyžaduje odbornou instalaci

Odborníci mají však jiný názor: „Takový postup zcela určitě není vhodný. Celé fotovoltaické zařízení je totiž jeden komplexní technický systém, který se kromě solárních panelů skládá rovněž z měniče, kabelů, upevňovací konstrukce, a proto si vyžaduje odbornou instalaci. Chyby vzniklé při nesprávné manipulaci mohou mít negativní následky a způsobit tak majiteli zařízení více škody než užitku,“ radí Ing. Ivo Štolc, manažer technické podpory prodeje společnosti IBC SOLAR s.r.o.

Montáž ovlivňuje výkon fotovoltaické elektrárny

Ten, kdo samostatně provádí instalaci, šetří na nesprávném místě. Uvést fotovoltaický systém kompletně se všemi jeho součástmi správně do provozu – to si vyžaduje odborníka, který prošel speciálními školeními a semináři a má tak potřebné znalosti a zkušenosti v oboru. Správná kombinace a montáž jednotlivých komponentů je totiž hlavní prioritou a kritériem funkčnosti.

Už při instalaci střešních háků a kolejnic pro připevnění fotovoltaických panelů na střeše se může laik dopustit prvních chyb. To následně může vést k problémům s uvolněnými nebo křivě instalovanými částmi. Dále chybí odborný návrh nejvhodnějšího nasměrování celého fotovoltaického systému tak, aby bylo dosaženo optimálního výkonu. I jediný panel ležící částečně ve stínu snižuje výkon všech ostatních panelů zapojených v jedné řadě. Dalším důležitým bodem jsou vzdálenosti mezi panely.

Při instalaci střešního fotovoltaického systému svépomocí se jeho majitel vystavuje zbytečným rizikům
Při instalaci střešního fotovoltaického systému svépomocí se jeho majitel vystavuje zbytečným rizikům

Kabely a jejich spojení, které jsou součástí zařízení, jsou trvale vystavěny různým povětrnostním vlivům, a proto potřebují speciální ochranné prostředky. Jejich odborná instalace tak zabrání možným budoucím selháním.

Záruční podmínky jen při odborné instalaci

Kromě stěžejních pracovních podmínek při instalaci na střeše je nezbytná i práce s elektrickou sítí v budově. Dříve, než lze vodiče zavést do domu a napojit na měnič, je potřeba spolu elektricky vzájemně propojit jednotlivé panely. Laici, kteří neznají potřebná ochranná opatření, se při tom zbytečně sami vystavují riziku.

I když se majitel fotovoltaického zařízení při jeho instalaci sám nedopustí žádné z popsaných chyb, ještě to neznamená, že provoz systému bude bezproblémový. V případě selhání nebo nižších než očekávaných výnosů zařízení ponese náklady výlučně majitel. Záruční podmínky, které poskytují výrobci panelů a měničů, totiž platí jen při správné montáži systému. Nejpozději v tomto okamžiku se tedy skutečně potvrdí fakt, že heslo „Urob si sám“ se při instalaci fotovoltaického systému nevyplácí.

Článek vzniknul ve spolupráci s Ing. Ivem Štolcem, manažerem technické podpory prodeje společnosti IBC SOLAR s.r.o.

Kontakt:

IBC SOLAR s.r.o.
Klikatá 13/353, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Web: www.ibc-solar.cz
E-mail: info@ibc-solar.cz

Autor: Komerční sdělení