fbpx

Partneři sekce

Stop fotovoltaice do roku 2020?0

Prodloužení stop-stavu fotovoltaickým elektrárnám, posvěcení 26% solární daně, konec zelených bonusů pro ostrovní systémy a dotace pro elektrárny, které kromě biomasy spalují i uhlí. Nejen to přináší nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů, na který se snesla vlna kritiky. Co zelené zdroje čeká a nemine?

Obnovitelné zdroje energie nečeká v České republice příliš růžová budoucnost. Šéf Energetického regulačního úřadu (ERU) Josef Fiřt nedávno na semináři hospodářského výboru Poslanecké sněmovny řekl: „Splňme cíl 13 %, ale není důvod vyrábět z obnovitelných zdrojů energie více.“ A přesně tím vyjádřil postoj vlády, který se promítl do nového zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie: vyrábějme z čistých zdrojů 13 % energie v roce 2020 a splňme tak závazek Evropské unie. Nic víc, nic míň.

Reklama

„Až do roku 2020 se v podstatě nepočítá s připojováním nových solárních zdrojů.“

Už je téměř jisté, že nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie bude schválen. Podle autorů zákona je nová úprava oblasti zelené energie nutná: Současný systém nedostatečně reaguje na vývoj nových technologií a zvyšuje celkovou cenu za elektřinu. (Což jsme mohli pozorovat především v minulém roce, kdy jsme zažili boom solárních elektráren, které rostly jako houby po dešti kvůli výhodným výkupním cenám elektřiny.)

SOUVISEJÍCÍ: Obnovitelné zdroje energie

– Výkupní ceny: 6 Kč za kWh

– Fotovoltaické elektrárny 2011

– Spalování biomasy

– Solární elektrárna?Jen grid-off

– Kolik elektřiny vyrábíme z OZE?

Kromě toho prý elektřina z obnovitelných zdrojů neúměrně zatěžuje přenosovou soustavu a zvyšuje tak náklady na podpůrné služby. Nová úprava zákona má tyto problémy vyřešit. Přesto se na zákon snesla kritika. Opoziční poslanec Zemek jej dokonce překřtil na „Zákon o nepodpoře obnovitelných zdrojů“. Podívejme se blíže na to, co nový zákon o podpoře energie z obnovitelných zdrojů přináší.

Solární stop-stav: Navěky věků?

Se solárními parky na polích je konec – nový zákon počítá pouze s podporou střešních fotovoltaických elektráren s výkonem do 30 kWp. Ale ani jejich budoucnost není jistá. Zatím mají i domácí solární elektrárny stopku (distributoři vás totiž do sítě stále nepřipojí) a jedinou možností, jak si doma vyrábět vlastní elektřinu ze slunce, tak zůstává tzv. ostrovní systém. Na dotace v podobě výkupních cen nebo zelených bonusů však můžete aktuálně zapomenout a ani jejich budoucnost není zrovna růžová.

Co je to národní akční plán

Národní akční plán navrhuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a schvaluje ho vláda. Vychází ze Státní energetické koncepce, očekávaného zvyšování energetické účinnosti, úspor energie, nezbytnosti budování nové energetické infrastruktury atd. Reviduje se každé 2 roky. Národní akční plán mj. stanovuje limity rozvoje jednotlivých obnovitelných zdrojů. S novými solárními zdroji do roku 2020 v podstatě moc nepočítá.

Dosud byl výkup zelené elektřiny povinný. To se s novým zákonem mění. Nově bude uzákoněn tzv. Národní akční plán – zjednodušeně řečeno dokument, který stanoví, jaké obnovitelné zdroje a v jakém rozsahu budou do distribuční sítě připojeny. Pokud bude limit, stanovený v akčním plánu, pro některý druh obnovitelného zdroje naplněn, v příštím roce nedostanou nové přípojky žádnou podporu. Až do roku 2020 se přitom prakticky nepočítá s novými solárními zdroji (viz tabulka níže). Snadno se tak může stát, že stop-stav, který v současné době trápí výrobce solární elektřiny, se protáhne na 10 let.

Podíl jednotlivých zdrojů podle Národního akčního plánu (GWh za rok)

2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Vodní:
2 380
2 109
2 129
2 154
2 185
2 207
2 220
2 233
2 244
2 253
2 264
2 274
Geotermální
0
0
0
0
9
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
Solární
0
578
1 685
1 693
1 698
1 703
1 708
1 713
1 718
1 721
1 724
1 726
Větrná
21
454
558
663
767
871
975
1 079
1 183
1 288
1 392
1 496
Biomasa
721
1 930
2 566
3 346
3 976
4 437
4 819
5 086
5 401
5 656
5 911
6 165
   Pevná
560
1 306
1 718
2 261
2 668
2 905
3 065
3 108
3 200
3 231
3 262
3 294
   Bioplyn
161
624
848
1 084
1 308
1 531
1 754
1 978
2 201
2 425
2 648
2 871
Celkem
3 122
5 072
6 939
7 855
8 635
9 236
9 741
10 130
10 565
10 936
11 308
11 679

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dotace na biomasu spalovanou v uhelných elektrárnách

Národní akční plán ovšem nemůže zcela zastavit rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Česká republika se totiž zavázala, že roku 2020 má být podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny 13 %. Pokud cíle nedosáhneme, čekaly by nás sankce z Bruselu. V současné době pochází z obnovitelných zdrojů více jak 8 % české elektřiny a podle posudku Evropské komise bychom s plněním cíle neměli mít problém.

Biomasa má hrát v rozvoji obnovitelných zdrojů zásadní roli
Biomasa má hrát v rozvoji obnovitelných zdrojů zásadní roli

Zbylých 5 % čisté energie chce ČR získat především z biomasy. A to nejen čisté, ale i té spalovaná společně s uhlím, například v uhelných elektrárnách. Na dotace tedy dosáhnou i elektrárenské společnosti, které spalují biomasu v uhelných elektrárnách. Zákon tak nepřímo podporuje uhelnou energetiku, což je dalším terčem kritiky.

Garantované výkupní ceny jen pro malé elektrárny

Štědré dotace v podobě výkupních cen nebo zelených bonusů, mezi kterými si mohl zvolit každý majitel elektrárny, jež využívala obnovitelné zdroje, jsou minulostí. Letos poklesly výkupní ceny ve srovnání s loňskem o polovinu. A zeleným bonusům, které dostávali všichni, co elektřinu sami spotřebovávali, tak trochu zvoní hrana. Úplnou smůlu pak mají majitelé ostrovních systémů – na dotace mohou úplně zapomenout.

Výkupní ceny elektřiny budou jen pro menší zdroje
Výkupní ceny elektřiny budou jen pro menší zdroje

Podle nového zákona si formu podpory (výkupní ceny nebo zelené bonusy) mohou vybrat jen malé elektrárny do 100 kWp. Pro větší zdroje bude povinná podpora formou zeleného bonusu. Ten bude dostupný pro všechny výrobce, ovšem jen pokud se vejdou do limitů v akčním plánu a získají připojení k síti. Snadno se tak může stát, že dotaci prostě nedostanete.

Způsob výpočtu dotací se nemění – výkupní ceny budou stanoveny tak, aby návratnost investice byla 15 let. Zákon obsahuje „únikovou klauzuli“ – pokud by se návratnost snížila pod 12 let, je možné snížit výkupní ceny o více než 5 % ročně. To nebylo loni možné, a i proto způsobila fotovoltaika takové problémy.

Příspěvky na obnovitelné zdroje energie

Rok/mil Kč
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Celkové příspěvky (bez korekčního faktoru)
1 785
2 018
1 958
2 659
3 203
3 086
7 764

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nově podpora druhotných zdrojů a tepla

Nově se dočkají podpory i odvětví, která dosud spíše živořila na okraji zájmu: Výroba elektřiny z druhotných zdrojů a ekologická výroba tepla. Druhotnými zdroji se myslí elektřina vyráběná z odpadního tepla a plynu – například při zpracování odpadů, důlní činnosti apod. Pokud jde o podporu tepla, bude se vztahovat na všechny obnovitelné zdroje – biomasu, solární kolektory, ale i teplo vzniklé při zpracování odpadů. Teplo z obnovitelných zdrojů nebude podporováno výkupními cenami, pouze dotacemi na výstavbu tepláren a jejich povinným připojením k síti a povinným výkupem v nich vyrobeného tepla.

Zákon také přináší přesnější úpravu pro kombinované zdroje vyrábějící teplo i elektřinu (kogenerace). Podle kritiků zákona to ale není správný přístup – podporu tak dostane každý, kdo vyrábí elektřinu a teplo, bez ohledu na to, co spaluje. Stačí, když využitím tepla dosáhne jisté účinnosti a úspor.

Chcete solární elektrárnu? Do sítě vám ji nyní distributor nepřipojí
Chcete solární elektrárnu? Do sítě vám ji nyní distributor nepřipojí

Zdanění fotovoltaiky prodlouženo

Zákon prodlužuje trvání 26 % (z garantovaných výkupních cen) a 28 % (ze zelených bonusů) srážkové daně z fotovoltaiky. Tato daň platí už letos, zákon podle očekávání prodlužuje zdanění až do konce roku 2013.

Všechno ale může být ještě jinak – skupina senátorů napadla daň u Ústavního soudu a vše tak závisí na jeho rozhodnutí, které může přijít v následujících měsících. Navíc, zahraniční investoři vyhrožují arbitrážemi za zmařené investice, ve kterých by mohlo jít o stovky miliard korun. Ministerstvo financí už najalo tým špičkových zahraničních právníků. Vývoj kolem fotovoltaiky budeme nadále sledovat.

Obnovitelné zdroje povinně?

Návrh nového zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů také obsahuje nenápadnou novelu zákona o hospodaření s energií, která bude mít značné následky.

Od roku 2015 zavádí pro všechny nové budovy a významné rekonstrukce povinnost používat obnovitelné zdroje, pokud je to „technicky, ekonomicky a ekologicky proveditelné“. Druhou možností je odebírat teplo od výrobce, který obnovitelné zdroje využívá alespoň z 50 %. Třetí možností je postavit nulový dům, který je jako jediný od tohoto požadavku osvobozen. Požadavek vychází z evropské směrnice.

Zákon myslí i na likvidaci starých fotovoltaických panelů
Zákon myslí i na likvidaci starých fotovoltaických panelů

Povinná likvidace vysloužilých panelů

Stále častěji padá otázka, co s vysloužilými solárními panely? Životnost panelů se pohybuje kolem 20–30  let a jejich likvidace je technicky náročná. Nový zákon má tento problém vyřešit – za zpětný odběr a likvidaci bude odpovědný výrobce. Protože podnik, který panely vyrobil, už nemusí existovat, bude zřízen zvláštní účet, kam budou výrobci panelů posílat pravidelné příspěvky. Z nich bude likvidace hrazena.

Tato povinnost nicméně platí až od roku 2014. Likvidace panelů, které byly instalovány v době největšího boomu v posledních třech letech, tedy vyřešena není.

Odborná kvalifikace

V minulosti došlo k situacím, kdy instalaci fotovoltaických panelů prováděli nekvalifikovaní technici bez potřebného odborného zázemí, zvolili nevhodný náklon pro solární panely, nebo je dokonce umístili tak, že se překrývaly. Aby se takovým excesům do budoucna předešlo, stanovuje zákon požadavky na vzdělání a praxi konstruktérů, kteří obnovitelné zdroje instalují.

Instalaci fotovoltaických panelů by měli provádět jen kvalifikovaní dělníci
Instalaci fotovoltaických panelů by měli provádět jen kvalifikovaní dělníci

Zákon o Nepodpoře obnovitelných zdrojů?

Proti novému zákonu o podpoře obnovitelných zdrojů protestují různá ekologická sdružení, například hnutí DUHA nebo Calla. Podle těchto organizací zákon zarazí rozvoj obnovitlených zdrojů v naší zemi na příštích 10 let.

Kritikou nešetří ani Česká agentura pro obnovitelné zdroje, která se v den, kdy byl zákon předložen vládě, vyjádřila následovně: „Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek dnes předkládá vládě návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, který ve skutečnosti jejich rozvoj omezuje.“

Zákon nepočítá s velkými solárními poli
Zákon nepočítá s velkými solárními poli

Agentura, která požaduje rovné podmínky pro všechny obnovitelné zdroje, vyzývá ministra, aby odvolal současný stop-stav fotovoltaice a zaměřil podporu především na malé, lokální zdroje energie. (Zastánci zákona oponují: Pokud chcete skutečně rovné podmínky, pak to tedy znamená zrušení veškeré podpory.)

Česká fotovoltaická asociace se vyjádřila ještě ostřeji: „Největší slabinou zákona o podporovaných zdrojích energie je fakt, že rozvoj čisté obnovitelné zdroje energie nepodporuje.“ Dle prezidenta Asociace Spáčila je tento “kočkopes“ dalším důkazem toho, že v ČR zcela chybí dlouhodobá koncepce rozvoje obnovitelné energie. Podle asociace je domácí fotovoltaická elektrárna ideálním prostředkem, jak se bránit zdražování energie.

Autor: Redakce Nazeleno.cz