fbpx

Partneři sekce

Solární panely a požár: Může vám shořet dům?0

Když vypukne požár v rodinném domě, na kterém jsou umístěné solární panely, může se jeho hašení řádně zkomplikovat! Proč a kdy hasiči odmítají hasit požár na domě s fotovoltaickou elektrárnou?

Nikdo z nás nemyslí na nejhorší a představu, že by nám hořel dům, si vůbec nepřipouštíme. Ovšem život je nevyzpytatelný a i takové věci se mohou stát – často přitom stačí maličkost. V případě požáru bychom zavolali hasiče a spoléhali se na jejich profesionální pomoc. Jenže může nastat i taková situace, že náš dům hasit odmítnou, protože to ohrozí jejich životy.

„Solární články vytváří stejnosměrný proud o napětí až 1 000 voltů, který je životu nebezpečný.“

Taková situace může nastat v případě požáru domu, na kterém jsou instalované solární panely. Důvod je jednoduchý. Fotovoltaické články vytváří stejnosměrný proud o napětí až 1 000 voltů, který je pochopitelně životu nebezpečný.

Reklama

Solární energie na Nazeleno

   – Kolik kWh lze získat?

   – Sluneční dům: Reportáž

   – Nabíjejte a sviťte zadarmo!

   – Ohřev vody a fotovoltaika

   – Solární energie: Nový zákon

Kdy fotovoltaické elektrárny ohrožují hasiče?

Dojde-li k požáru domu, hasiči v první řadě zajišťují vypnutí elektrického proudu v elektrických zařízeních. Pokud není jisté, že je elektrický proud v postiženém úseku (popřípadě v celém domovním přívodu) zcela vypnut, bude zásah hasičů značně omezený, v některých případech i téměř nemožný.

Podle Václava Kováře z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje dosavadní zkušenosti ukázaly, že se vždy nemusí podařit rozvod elektrické energie ze solárních panelů odpojit.

Zatím užívané konstrukční prvky fotovoltaických elektráren, jako jsou například spojovací boxy, střídače či měniče, nezajišťují, že i při jejich vyřazení z činnosti není v zařízení nebezpečné napětí,“ doplňuje Štěpán Kavan z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Podle zkušeností hasičů se solární panely vždy nemusí podařit odpojit od elektřiny
Podle zkušeností hasičů se solární panely vždy nemusí podařit odpojit od elektřiny

Domy s fotovoltaickými elektrárnami jsou pro nás nebezpečné z toho důvodu, že neexistuje jednotná technologie a schéma zapojení. Malé solární elektrárny samozřejmě nepředstavují takové riziko jako velké a můžeme se setkat s tím, že hodnoty napětí respektive proudu budou v bezpečných mezích i při nevypnutí fotovoltaické elektrárny,“ dodává Radek Miškařík z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

V Německu nechali dům s fotovoltaikou shořet

V extrémních případech může dojít k situaci, kdy budou hasiči nuceni hasit pouze některá místa domu a jen kontrolovat, aby se požár nerozšířil na okolní domy.

V případě požáru domu se solárními panely by mohla být taktika zásahu zaměřená na takzvanou požární obranu, to znamená ochranu okolí a ne přímé hašení ohnisek požáru,“ vysvětluje Václav Kovář.

V sousedním Německu došlo nedávno k tomu, že se tamní hasiči rozhodli i přes riziko úrazu požár na domě s fotovoltaickou elektrárnou hasit. Jeden z hasičů ale utrpěl těžké poranění elektrickým proudem a musel být převezen do nemocnice. V jiném případě požáru rodinného domu se solárními panely pak němečtí hasiči museli nechat kontrolovaně shořet celý dům.

Jak již bylo řečeno, tato situace může v praxi nastat jen v extrémních případech. Pokud je požár mimo dosah solárních panelů, hasiči jej normálně hasí.

Je-li požár mimo dosah solárních panelů, hasiči zasahují bez problémů
Je-li požár mimo dosah solárních panelů, hasiči zasahují bez problémů

Nejsou důvody, které by vedly k odmítnutí zásahu při požáru se solárními panely. Hasiči při zásahu postupují tak, jako by byla fotovoltaická elektrárna pod proudem,“ říká Ivana Svitáková, tisková mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Solární panely dobře hoří

Solární panely umístěné na střechách domů mohou zásah hasičů výrazně zkomplikovat. Fotovoltaické panely totiž dobře hoří, čímž dochází ke vzniku velkého sálavého tepla. Solární panely navíc hasičům zmenšují tzv. manipulační prostor pro hašení požáru, který je zrovna na střeše velmi žádoucí.

Na plochách nebo na konstrukcích staveb, kde jsou fotovoltaické elektrárny umístěny, zpravidla dochází vždy ke zhoršeným podmínkám zásahu,“ potvrzuje Štěpán Kavan. Podle něj pak může dojít k pádu konstrukcí, na střeše s fotovoltaikou je ztížená manipulace s prostředky požární ochrany a často také velká nepřehledná plocha s umístěnými vypínacími či odpojovacími konstrukčními prvky.

Hasičský záchranný sbor ČR zatím nemá zpracovanou žádnou metodiku, která by řešila zásahy při požáru domů s fotovoltaickými články, nicméně podle Radka Miškaříka vedou hasiči v současné době intenzivně diskuzi o možných nebezpečích a postupech při zásahu na fotovoltaické elektrárny.

Při instalaci fotovoltaiky na střechu je nezbytné provést řádná opatření
Při instalaci fotovoltaiky na střechu je nezbytné provést řádná opatření

Jak zabránit rizikům při požáru?

Máte již na domě solární články? Nebo se je teprve chystáte instalovat? Jak můžete předejít případným rizikům při požáru vašeho domu? V první řadě je nezbytné, že již v okamžiku instalace fotovoltaických článků provede realizační firma řádná opatření. Přesvědčte se, zda je vše zajištěno tak, aby se zařízení dalo v případě potřeby vypnout.

Důležité je nejen to, abyste věděli, jak fotovoltaickou elektrárnu bezpečně vypnout, ale abyste také znali schéma jejího zapojení. Zejména je třeba zajistit dostupný a hasičům známý způsob odpojení rozvodů elektrického proudu od solárních panelů v budově.

Podle Václava Kováře by pak mohlo být elegantním řešením sjednocení způsobu odpojování solárních panelů instalovaných v českých domácnostech.

Autor: Redakce Nazeleno.cz