fbpx

Partneři sekce

Novinky v ostrovní fotovoltaice 20150

Také letos proběhl v rámci brněnského veletrhu Amper seminář Off-grid 2015 věnovaný ostrovní fotovoltaice a malým domácích solárním elektrárnám. Byli jsme u toho.

Trendem v domácí fotovoltaice jsou nejpíše hybridní elektrárny. Taková elektrárny dodává proud do domácnosti, tak je však připojena také k elektrické síti, kterou využívá v případě velkých požadavků na výkon. Nejde tedy o úplně ostrovní elektrárnu. V zásadě existují tři základní konfigurace fotovoltaických elektráren:

On-grid systémy

Jsou to systémy, které mají měnič napojený na rozvodnou síť a dodávají elektřinu (střídavý proud) rovnou do distribuční sítě. Jen pro připomenutí, zatím největší kapacita je instalována právě v těchto systémech. Jedná se o klasické solární elektrárny ať už ty velké na polích nebo menší na střechách domů.

Reklama

O problémech, které toto zapojení přináší, bylo již myslím napsáno dost a není třeba to dále rozvádět . Pomineme-li špatně nastavené dotace, pak hlavním problémem těchto zdrojů je nepravidelná výroba elektřiny a nemožnost skladovat přebytky na dobu potřeby. Z hlediska uživatele jsou v současné době ekonomicky nevýhodné.

Off-grid solární systémy

Jde o systémy, které buď nejsou připojeny na síť vůbec (v lodích a kravanech, na chatách apod.), nebo, které odebírají elektřinu ze sítě jen občas a v žádném případě elektřinu do sítě nedodávají. Základní nevýhodou zcela ostrovních systémů je to, že v našem klimatickém pásmu nejsou v zimním období schopné zajistit veškerou potřebu elektřiny domácnosti a musí tedy používat nějaký doplňkový zdroj (nejčastěji elektrocentrála).

Hybridní systémy (Grid interactive)

Spojují v sobě některé výhody obou výše zmíněných systémů a současně eliminují jejich nevýhody. Jejich základní vlastnost je to, že díky použití takzvaného hybridního měniče je možné současně odebírat elektřinu z akumulátorů i ze sítě. Podrobněji byl tento systém popsán v loňském článku.

Součástí ostrovního systému jsou také akumulátory. Mohou to být i poměrně levné klasické olověné baterie – musí však mít dostatečně dimenzovanou kapacitu, aby nedocházelo k příliš hlubokému vybití a tím i snižování životnosti. (Foto. 123rf.com)

Hybridní systémy jsou v současné době nejperspektivnější řešení pro místa, kde je k dipozici přípojka k elektrické síti. V této souvislosti jsem položil otázku, jaký vliv bude mít na majitele hybridních fotovoltaických systémů změna placení poplatku za obnovitelné zdroje (zatím se platí v ceně elektřiny, ale podle nového energetického zákona se budou tyto poplatky počítat na základě kapacity jističe v domě). Přednášející – pan Mořkovský ze společnosti Solární panely – odpověděl, že on sice má jistič 3x25A jako většina lidí, ale že by mu klidně stačil jednofázový jistič 6A. Výměna jističe za slabší a levnější je tedy další potenciální výhoda hybridních fotovoltaických systémů.

Zaujalo mne také , že se tyto systémy dají použít i jako UPS pro průmyslové provozy, které potřebují spolehlivou dodávku elektřiny při výpadcích.

95 % spotřeby elektřiny v rodinném domě je ve výkonech do 1 kW

Pokud jde o rodiné domy, tak podle pana Mořkovského nedávné měření ukázalo, že 95% spotřeby v rodiném domě je ve výkonech do 1 kW a jen 5 % energie tvoří odběry přesahující tento výkon. Velikou výhodou hybridního systému je, že tyto špičky pokryje odběrem ze sítě a není proto třeba používat tak dimenzované akumulátory jako v čistě ostrovním provozu. Určitou nevýhodou je pak výrazně vyšší cena hybridního měniče. Ta je ovšem v provozu kompenzována lepším využitím vyrobené energie a možností použít menší plochy fotovoltaických panelů a menší kapacity akumulátorů než v čistě ostrovním systému.

Legislativa – zatím trochu chaos

Podle vyjádření Roberta Mořkovského je legislativa v této oblasti “značně chaotická”. Na chaos v oblasti právní jsme myslím celkem zvyklí, nicméně mě trochu překvapilo, že někdy jde o chaos v oblasti takříkajíc fyzikální či elektrotechnické. Údajně se lze setkat například u pracovníků ČEZ s tvrzením, že “ostrovní systém nesmí být nijak spojen s rozvodnou sítí”. Ve sdělení Energetického regulačního úřadu z roku 2010 je ovšem ostrovní provoz definován jako “provoz energetických zařízení (zdrojů a k nim připojených spotřebičů) prokazatelně galvanicky oddělených od elektrizační soustavy, a to nejenom spínacím nebo jistícím prvkem”. Jednoduše řečeno galvanické oddělení a úplné energetické oddělení jsou dvě různé věci. Galvanické oddělení zajistí běžný transformátor, který při tom umožní přenos enerie do sítě i ze sítě.

V přednášce byly probrány i některé aspekty současného energetického zákona, podmínky pro připojení k síti a požadavky na to aby zařízení zpětnými vlivy neovlivňovalo negativně rozvodnou síť. Zajímavá možnost je sledování provozu fotovoltaické elektrárny pomocí systému Solarmonitor. Jde o internetový portál pro analýzu dat o výrobě a provozu FVE. Pokud si uživatel instaluje jednotku Solar Monitor, získá za poměrně malý roční poplatek možnost sledování a řízení provozu své fotovoltaické elektrárny. Na stránce Solarmonitoru je možné se podívat, jaké informace lze získávat.

Akumulátory. Olovo má stále své výhody

Robert Mořkovský je přívržencem používání olověných trakčních baterií s poměrně velkou kapacitou (například 1000 Ah při 48 V), které jsou vybíjeny poměrně mělce (pod 20 %, viz následující obrázek), a tudíž snesou velký počet cyklů.

Průběh stavu nabití akumulátoru 1000Ah/48V během 14 dnů v březnu. (z prezentace R. Mořkovského).

Jejich výhodou je to, že díky vysoké kapacitě máme velkou zásobu energie pro vyjímečné případy. Podle jeho názoru sice budoucnost patří lithiovým akumulátorům, nicméně olověné akumulátory ještě nějaký čas „nepůjdou do šrotu“. Tady si dovolím podotknout, že jednou z výhod olova, je to, že až do šrotu půjdou tak za to olovo dostane majitel nějaký peníz. Další výhodou je, že je možné někdy dostat použité, ale stále dobře využitelné, olověné akumulátory za znatelně nižší cenu.

Důležitá je také otázka záruky. V případě nákupu lithiových článků (typ LiFePO4) kupujete zvlášť články a zvlášť další nezbytnou elektroniku – balancéry. To může být problém když dojde k nějaké poruše balancéru a poškození akumulátorových článků. Olověnou baterii koupíte jako celek a pokud se s ní něco stane v záruční době, tak je na dodavateli aby ji opravil. V poslední době se už ale na trhu objevily “téměř nezničitelné” Li-ion solární baterie, takže výše uvedený důvod již také neplatí. Já osobně také mám určitou slabost pro olověné akumulátory prostě proto, že o nich hodně vím a je to po těch více než 100 letech vývoje velmi robustní technologie.

V dalším pokračování: Ostrovní systémy a sociologické aspekty života „v ostrovním režimu“

Za možnost navštívit seminář Off-grid 2015 děkujeme pořadateli – společnosti B.I.D. Services

 

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.