fbpx

Partneři sekce

Minimální účinnost solárních panelů? Nařízeno až 18 %!0

Koncem roku 2010 vstoupila v platnost vyhláška o minimální účinnosti fotovoltaických panelů. Jak zasáhla do české fotovoltaiky? Jaká je v současnosti účinnost fotovoltaických panelů? Co to znamená pro domácnosti, které si chtějí instalovat malou solární elektrárnu?

Zatímco byl skoro každý koncem roku 2010 zaujat kauzou týkající se zavedení 26% solární daně, Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo téměř nepozorovaně vyhlášku nařizující minimální účinnost fotovoltaických článků pro všechny nově instalované sluneční elektrárny s výkonem nad 30 kW.

„Běžná účinnost většiny v současnosti vyráběných solárních panelů se pohybuje mezi 12–17 %.“

Reklama

Z vyjádření České fotovoltaické průmyslové asociace vyplývá, že k jednání o stanovení účinnosti fotovoltaických panelů nebyli tehdy její zástupci ministerstvem vůbec přizváni, stejně tak nebyly brány v potaz připomínky dotčených firem. My se však na jejich názor zeptali a přinášíme vám informace o tom, co z vyhlášky plyne pro českou fotovoltaiku.

Více o fotovoltaice

    – Výkupní ceny

    – Solární energie

    – Výroba elektřiny

    – Větrné elektrárny

    – Tepelná čerpadla

Účinnější solární panely pro elektrárny nad 30 kW

Vyhláška ve spojení se zákonem 349/2010 Sb., přijatá již v polovině listopadu 2010, byla prvním pokusem jak omezit solární boom. Podle ní je minimální účinnost fotovoltaických panelů nově stanovena na poměrně vysokých 16 % u polykrystalických panelů a 18 % u monokrystalických.

Vzhledem k tomu, že se vyhláška týká jen nových instalací nad 30 kW, největší problémy způsobí paradoxně těm, kteří se rozhodnou pro větší solární instalaci i nyní, bez podpory ve formě výkupních cen, které přestaly být vypláceny od 1. března 2011. „Vyhláška je v přímém rozporu s evropskou legislativou, zejména se Směrnicí 2009/28/EC. Předpis stanoví naprosto nepochopitelné bariéry pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, které nemají obdoby nikde na světě,“ podivuje se Petr Klimek ze společnosti FRONIUS.

Nařízení o minimální účinnosti solárních panelů se týká jen nových instalací nad 30 kW. Foto: Soleg
Nařízení o minimální účinnosti solárních panelů se týká jen nových instalací nad 30 kW. Foto: Soleg

Nařízení může závažnější problémy způsobit i do budoucna. Očekává se totiž, že kolem roku 2015 se cena „solární“ elektřiny srovná s cenou elektřiny vyráběné z konvenčních zdrojů. „V této době také můžeme opět očekávat zvýšený zájem o tuto technologii i ze strany větších investorů, výkupní ceny již nebudou potřeba,“ doplňuje Petr Klimek.

Fotovoltaické panely s nižší účinností mohou být spolehlivější

Technicky vzato má účinnost fotovoltaických panelů vliv zejména na rozlohu zastavěné plochy. Zvednutím hranice účinnosti se dosáhne maximálně toho, že se pro dosažení stejného výkonu fotovoltaické elektrárny nemusí osadit tak velká plocha. Je tu však jiný problém. „Paradoxně mohou být panely s nižší účinností kvalitnější a spolehlivější, a tím zajišťovat spolehlivé energetické výnosy, než panely s vyšší účinností, které pocházejí z neznámých nebo nespolehlivých zdrojů,“ říká Zdeňka Syrovátková ze společnosti IBC SOLAR.

Účinnost fotovoltaických panelů pro instalace nad 30 kW

  • Polykrystalický fotovoltaický článek: minimálně 16 %
  • Monokrystalický fotovoltaický článek: minimálně 18 %

Kvalita nově budovaných fotovoltaických elektráren se proto může výrazně změnit, neboť investoři budou shánět panely s vyšší účinností, přičemž je pravděpodobně nebude tolik zajímat, kdo je vyrábí. Nabídka takovýchto panelů totiž není příliš rozsáhlá. Navíc bude-li se toto nařízení vztahovat pouze na Českou republiku, světoví výrobci panelů na něj s největší pravděpodobností nebudou reagovat. „Malý český trh nebude mít na jejich obchody tak velký vliv, tím spíš, že se v podstatě zlikviduje výstavba velkých solárních parků, která měla rozhodující podíl na velkých dodávkách solárních panelů do České republiky,“ upozorňuje Zdeňka Syrovátková.

Nařízenou účinnost splňuje jen málo solárních panelů

Velice málo panelů v současné době splňuje tuto účinnost. Patrně to povede ke zvyšování ceny této komponenty,“ shodují se Lukáš Vlachynský a Petr Borecký ze společnosti Novatrix. Dodávají, že panely EMMVEE Solar z jejich sortimentu toto nařízení splňují a že budou na trhu hledat i další možné dodavatele, i když je jasné, že za této situace velké množství instalací nad 30 kW asi nelze očekávat.

Za této situace asi nepřibyde příliš nových instalací nad 30 kW. Foto: Soleg
Za této situace asi nepřibyde příliš nových instalací nad 30 kW. Foto: Soleg

Z nejistoty ohledně budoucnosti fotovoltaiky v České republice, která doposud panuje, jsme pocítili pokles zájmu o svodiče. Někteří naši odběratelé již svoji činnost buď ukončili, nebo silně omezili,“ prozradil Jan Hlaváček ze společnosti CITEL Electronics, která se zabývá přepěťovou ochranou.

CITEL ochrání vaši sluneční elektrárnu

Aby fotovoltaická elektrárna dlouho bez problému fungovala, je vhodné ji řádně zabezpečit a chránit proti přepětí. Spolehlivým partnerem v oblasti přepěťové ochrany je firma CITEL, která působí ve více než 50 zemích. Byla založena již v roce 1937 a na českém trhu působí od roku 2002.

Přepěťové ochrany od CITEL kombinují více ochranných prvků, které slouží k ochraně elektrických a elektronických zařízení a přístrojů pro zpracování dat před pulsním přepětím.

Domácích solárních elektráren se nařízení netýká

Chcete-li si instalovat domácí fotovoltaickou elektrárnu, která výkon 30 kW většinou nepřesáhne, vyhláška o minimální účinnosti solárních panelů se vás nedotkne. „Tím, že stanovené minimální účinnosti článku 16 % (pro polykrystalické), respektive 18 % (pro monokrystalické články) se nevztahují na zařízení o výkonu nižším než 30 kW, bude tato vyhláška pro stavitele malých střešních zařízení prakticky bezvýznamná,“ potvrzuje Zdeňka Syrovátková.

Většina firem působících v oblasti fotovoltaiky se proto shoduje, že vývoj nyní půjde směrem k domácím instalacím. „Myslím, že by mělo dojít k uvolnění situace ve prospěch malých elektráren na střechy domů, které pomohou přenosové soustavě. Investoři potom budou moci pomoci přispět k ochraně životního prostředí,“ shrnuje Filip Malán ze společnosti Soleg.

Fotovoltaické elektrárny do 30 kW vyhláška neomezuje. Foto: Soleg
Fotovoltaické elektrárny do 30 kW vyhláška neomezuje. Foto: Soleg

Účinnost fotovoltaických článků pro domácí instalaci

Podívali jsme se tedy na to, jaká je v současnosti účinnost solárních panelů, které můžete použít pro instalaci vaší sluneční elektrárny na střeše. Účinnost fotovoltaických panelů je dána výnosem na jednotku plochy za předem stanovených podmínek. Polykrystalické a monokrystalické články mají dnes podle odborníků nejčastěji účinnost v rozmezí 12–17 %. „V současné době dosahují výrobci, kteří vyrábějí polykrystalické moduly, účinnosti článku vyšší než 16,5 % při sériové výrobě,“ říká Filip Malán.

Solární panely: Fakta o výrobě

  • Fotovoltaické články a moduly se vyrábí hlavně z krystalického křemíku,
  • vyrobeny mohou být též ve formě tenkých vrstev z polovodičových materiálů (např. amorfní křemík, amorfní křemík-germanium apod.),
  • tenkovrstvé fotovoltaické panely byly vyvíjeny prakticky souběžně s články z krystalického křemíku (v roce 1990 představovala produkce tenkovrstvých modulů 30 % z celkové produkce),
  • nejrozšířenějším materiálem pro výrobu fotovoltaických panelů je v současnosti monokrystalický a amorfní křemík,
  • křemík se na Zemi vyskytuje poměrně hojně (25,8 %) – avšak ne volný, ale jen v oxidované formě (např. oxid křemičitý či křemičitany),
  • výroba křemíku pro fotovoltaiku je proto technologicky a energeticky náročná,
  • ke zlevnění „solární“ elektřiny povede podle odborníků buď výrazné zvýšení účinnosti při přeměně světla na elektřinu nebo zlevnění suroviny.

Podíváme-li se na poslední dobou čím dál častěji zmiňované tenkovrstvé moduly, tak mají sice nižší účinnost (odborníci odhadují 6–10 %), avšak chovají se lépe při horším osvitu a navíc je jejich výroba levnější. „Co se týká tenkovrstvých modulů, je třeba říct, že často obsahují nepatrná množství těžkých kovů. Výzkumné týmy se proto snaží najít takové kombinace vrstev v rámci modulu, aby se mohlo úplně upustit od používání těchto látek,“ uvedl Filip Malán. V každém případě dochází od roku 2006 k postupnému nárůstu produkce tenkovrstvých článků a podle názoru odborníků dále poroste.

Energetická návratnost fotovoltaických panelů je cca 1,5 roku. Návratnost investice se pak u kvalitních produktů pohybuje kolem 7 let. Kvalita solárních panelů (a tím pádem i jejich životnost) však závisí nejen na kvalitních surovinách a pečlivém výrobním procesu, ale také na síle a zázemí samotného výrobce. Jedná-li se nového a nezkušeného výrobce, může zaniknout a vy se pak nedočkáte plnění v případě reklamace.

Stabilní výrobce vám i poradí s výběrem správných fotovoltaických panelů. Foto: Soleg
Stabilní výrobce vám i poradí s výběrem správných fotovoltaických panelů. Foto: Soleg

Jak se dá zvýšit výkon fotovoltaických panelů?

Fotovoltaické panely lze také lépe ochránit (proti znečištění, sněhu či vodě) a navíc i snížit dobu návratnosti investice díky nejnovějším vědeckým výzkumům v oblasti nanotechnologií. Plzeňská společnost ANKER technology nedávno vyvinula systém Nano4solar, který se ve formě přípravku SolarEnergy jednoduše aplikuje na povrch solárních panelů. „Úprava povrchů fotovoltaických panelů pomocí technologie Nano4solar přichází s možností, jak jednoduše zvýšit výrobní výkon fotovoltaické elektrárny v období, kdy je snížena podpora výroby energie z těchto obnovitelných zdrojů a pomoci tak investorům alespoň částečně kompenzovat stávající prodloužení doby návratnosti investice,“ říká Miroslav Dolejš z ANKER technology.

Nedávné testy systému Nano4solar pak prokázaly zvýšení výkonnosti fotovoltaických panelů. Účinnost solárních článků se zvedne cca na dobu 5 let a investice do technologie Nano4solar se vrátí přibližně v průběhu prvního roku. „Přestože se projekt měření nachází ve své první polovině, dá se s jistotou potvrdit zvýšení výkonnosti fotovoltaických panelů v průměru o 2 % a více. Druhým významným ekonomickým aspektem je také skutečnost, že pravidelná údržba mytí fotovoltaických panelů může být omezena na minimum,“ dodává Miroslav Dolejš.

Výkon solárních panelů se dá zvýšit díky novým objevům v nanotechnologiích. Foto: Soleg
Výkon solárních panelů se dá zvýšit díky novým objevům v nanotechnologiích. Foto: Soleg

Servis pro menší sluneční elektrárny se zkvalitní a zrychlí

Na závěr lze říci, že v důsledku vývoje směrem k instalacím na rodinných domech dojde pravděpodobně k většímu boji o zákazníky a ke zvýšenému tlaku na ceny instalací, stejně tak budou hrát významnou roli dodávky pouze kvalitních, převážně značkových, komponent (s deklarací výrobce, garancemi, různými certifikáty a referencemi). „Klíčová bude kvalitně odvedená práce při instalacích a také poprodejní servis a služby. Myslíme tím například dálkový monitoring fotovoltaických elektráren, fakturace, jednání s distributory, údržba a rychlý servis v případě poruchy,“ uzavírají Lukáš Vlachynský a Petr Borecký.

Autor: Redakce Nazeleno.cz