fbpx

Partneři sekce

Má ještě investice do solární elektrárny reálnou návratnost?0

Vyplatí se ještě vůbec pořizovat solární elektrárnu? Kolik taková malá domácí elektrárna stojí a jaká je předpokládaná návratnost investice? Spočítali jsme výnosy modelové solární elektrárny

Ještě v roce 2008 se cena solárního panelu pro koncového zákazníka pohybovala kolem 5 euro (150 Kč) za 1 Wp špičkového výkonu, od té doby ceny razantně klesly. V letech 2009 a 2010 klesly o necelých 20 % ročně, v roce 2011 dokonce skoro o 30 %. Začátkem roku 2012 tak bylo možné stejný panel pořídit za 2 eura (50 Kč) a v současné době je to již méně než 40 Kč, při započtení množstevních slev se můžeme dostat až pod 35 Kč za 1 Wp. To právě vedlo k nechvalně známému solárnímu boomu, protože garantované výkupní ceny klesaly jen o 5 % ročně.

Jakmile byly uvolněny zákonné podmínky, začaly výkupní ceny rychle dohánět ceny panelů. A podle všeho je příští rok zcela předeženou. Zatímco elektrárna uvedená do provozu v roce 2010 stále dostává cca 12 Kč za kWh, elektrárny připojené v letech 2011 a 2012 dostanou (podle velikosti 4-6 Kč). Na rok 2013 jsou zelené bonusy stanoveny ve výši 2040 Kč za MWh, tedy cca 2 Kč za kWh.

Reklama

Modelová situace: Vyplatí se malá solární elektrárna?

Kolik tedy dnes stojí malá solární elektrárna, kterou si můžeme umístit na střechu? Představme si střešní instalaci o výkonu 5 kWp (kWp – ideální špičkový výkon, který elektrárna vyrábí při plném slunci). Srovnáním cen českých dodavatelů zjistíme, že samotné panely pořídíme cca za 175 000 Kč. K tomu je nutno připočíst náklady na zapojení, elektroniku, konstrukci k připevnění na střechu (ta sama o sobě vyjde na 20 – 30 000 Kč), dopravu a hlavně zapojení a práci techniků. Tedy realistický odhad ceny za 5 kWp elektrárnu je 250 000 Kč vč. DPH. Mimochodem ještě před dvěma lety byla cena dvojnásobná.

Za zmínku stojí, že zatímco ceny fotovoltaických panelů prudce klesají, ceny potřebné elektroniky stagnují či dokonce mírně rostou. V této kalkulaci také vůbec nepočítáme s náklady na administrativu a připojení do sítě, ty jsou jedinečné případ od případu.

Kolik taková elektrárna vyrobí elektřiny? Při ideální orientaci střechy (tj. sklon cca 35°, otočení na jih…) bylo změřeno, že elektrárna o instalovaném výkonu 5 kWp vyrobí v českých podmínkách za rok cca 5,3 MWh elektřiny (na jižní Moravě 6, na severu Čech 5, na většině území kolem 5,3 MWh).

Naše modelová elektrárna využívá systém tzv. zelených bonusů, takže získává dotace i na elektřinu pro vlastní spotřebu (druhou možností jsou garantované výkupní ceny, které ale nelze uplatnit na vlastní spotřebu a vyplatí se tak jen pro velké solární parky). Pokud byla elektrárna uvedena do provozu v roce 2012, dostane zelený bonus 5,3 Kč za kWh, ročně tedy vydělá 5300 x 5,3 = 28 090 Kč.

„Osvobození od daně z příjmu bylo zrušeno, zelený bonus musí být zdaněn 15 nebo 19 %.“

Protože osvobození od daně bylo zrušeno, musíme jej zdanit. Základ daně vypočítáme pomocí tzv. výdajového paušálu, tedy 60 % z čistého zisku (lze samozřejmě odečítat i skutečné výdaje, výsledek je podobný). Základ daně je 16 854 Kč, ten zdaníme 15 % daní z příjmu (pro firmy 19 %). Na daních zaplatíme 2 528 Kč ročně. Pojistné na zdravotní pojištění 1 140 Kč, sociální pojistné se u takto malého vedlejšího příjmu neplatí (jiná je situace, pokud elektrárna hlavním zdrojem příjmů, tam je pojistné vyšší). Po zdanění nám tedy zbude roční příjem 24 424 Kč.

Jaká bude úspora elektřiny v domácnosti?

Předpokládejme, že elektrárna pokryje část spotřeby domácnosti (průměrná spotřeba na 4-člennou domácnost je 6 MWh za rok), do zisků tedy můžeme započíst i úsporu elektřiny. Průměrná domácnost zaplatí za elektřinu asi 24 000 Kč ročně. Ale elektrárna samozřejmě funguje jen ve dne, v noci musí domácnost stále kupovat proud ze sítě. Elektrárna tak (i když výkon na to teoreticky má) pokryje jen 60 % spotřeby. K výnosu tedy připočítejme 14 400 Kč úspor a máme výnos 38 824 Kč ročně.

Při pořizovací ceně elektrárny 250 000 Kč tak vychází, že (za ideálních podmínek) bude návratnost investice 6,5 roku.

Solární energie v domácnosti:

  • Cenový přehled – solární systémy na ohřev vody

  • Solární energie – jaké jsou možnosti

  • Kolik KWh lze získat?

  • Levný solární ohřev vody

Fotovoltaika 2013: Jak to bude příští rok?

Jakmile máme obecný výpočet, můžeme modelovat různé situace:

  • V roce 2013 má zelený bonus klesnout na 2,46 Kč za kWh. Za stejných podmínek se návratnost prodlouží na 9,7 roku.
  • V druhé polovině roku 2013 má bonus klesnout až na 2,04 Kč. Návratnost se tím prodlouží na 10,5 roku.
  • A konečně pro větší elektrárny (nad 5 kWh) bude zelený bonus od července 2013 1,48 Kč za kWh. Tím se návratnost prodlouží na 12 let.

Tato čísla samozřejmě představují ideální stav. Reálná návratnost může být mnohem delší a především, je zde značné riziko: Za 12 let se může změnit politická situace, mohou stoupnout daně a samozřejmě nemůžeme v tak dlouhém horizontu ani odhadovat vývoj cen energie. K tomu se připočítává končící životnost panelů, které po 12 letech ztratí více než desetinu svého výkonu a tento pokles je navíc v dalším čase stále citelnější. Může přijít přírodní pohroma, která panely poškodí (pojištění samozřejmě celý projekt prodražuje).

Návratnost malé solární elektrárny se zelenými bonusy 2,04 Kč/kWh

Cena instalace (Kč): 250 000
Roční výroba (kWh): 5 300
Zelený bonus (Kč/kWh): 2,004
Roční čistý zisk (Kč): 10 621,20
Základ daně (Kč): 6 372,72
Zdravotní pojištění (Kč): 430,16
Daň  (Kč): 955,91
Zisk po zdanění a poj. (Kč): 9 235,13
Roční úspora elektřiny  (Kč): 14 400,00
Celkový roční výnos  (Kč): 23 635,13
Návratnost (roky): 10,58

Uvažujeme-li jen výkupní ceny, bude i příští rok investice do solárních panelů zajímavá. Když ale započítáme všechny vedlejší náklady a rizika, dojdeme k závěru, že to platí jen za zcela ideálních podmínek. A ty bohužel existují jen na papíře.

Autor: Redakce Nazeleno.cz