fbpx

Partneři sekce

Fotovoltaika v blízké budoucnosti – konec dotací a „grid parity“0

Konec dotací výroby elektřiny ze slunce, klesající ceny fotovoltaických panelů a přechod na éru tzv. grid parity, kdy se ceny energie z klasických zdrojů a FV elektráren vyrovnají. Takové jsou trendy ve výrobě energie, které zazněly na konferenci Solární energie v České republice.

Za hlavní problémy v sektoru fotovoltaiky konference označila solární daň, recyklační poplatky, administrativní bariéry, zastavení podpory v blízké budoucnosti a v neposlední řadě i negativní reputaci celého oboru.

Solární daň

Solární daň, která byla zavedena retroaktivně, je pochopitelně největším trnem v oku provozovatelů výkonnějších solárních elektráren. Jde legislativní opatření, které vláda přijala v reakci na tzv. solární boom v roce 2010, ve snaze omezit nekontrolovaný nárůst solární výroby  elektřiny a zdražovaní elektrické energie domácnostem. Mimochodem  Martin Bursík události okolo FVE (nastavení vysokých výkupních cen, daň jako retroaktivní opravný prostředek, ztráta pozitivní image celého oboru) označuje přiléhavým termínem „solární havárie“.

Spolu s dalšími opatřeními, jako je zrušení daňových prázdnin, změna odpisů, povinnost dovybavit výrobnu pro účely dálkové regulace a zavedením recyklačního poplatku, daň zhoršila ekonomiku fotovoltaických elektráren. Solární daň byla zavedena na tři roky s platností od 2011 do 2013 pro elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 a s instalovaným výkonem nad 30 kWp. Je to vlastně speciální poplatek, kterým byla dodatečně snížena podpora o 26 resp. 28 %.

Recyklace fotovoltaických panelů bude výnosné podnikání. Recyklační poplatky nejspíš ani nebudou potřeba

V důsledku solární daně došlo k významnému prodloužení návratnosti investičních záměrů. Řada projektů má negativní cash flow, příjmy z elektrárny jsou nižší než výdaje a majitelé musí elektrárnu dotovat z jiných zdrojů.

Případné změny v této oblasti se ale netýkají jen producentů fotovoltaické elektřiny. To jak vysoké budou dotace na fotovoltaickou elektřinu, respektive zda a z čeho se bude v budoucnu platit solární daň má vliv i na podniky a občany – znatelně se to promítá do ceny elektřiny.

Recyklační poplatek

Recyklační poplatky jsou u fotovoltaických panelů mírně diskutabilní. Když jsem před 2 lety dělal školení pro úředníky a podrobněji prozkoumal, jaké jsou možnosti a metody pro recyklaci solárních fotovoltaických panelů po skončení jejich životnosti, zjistil jsem, že recyklace bude zřejmě docela výnosné podnikání. Nebude tedy třeba pro ni přijímat nějaká speciální opatření, protože o vše se postará neviditelná ruka trhu.

Existuje například sdružení PV CYCLE bylo založeno v roce 2007 jako nezisková organizace zajišťující recyklaci. Na trhu tedy již dnes fungují firmy schopné recyklovat FV panely zdarma, stát však přesto došel k názoru, že je třeba, aby provozovatelé fotovoltaických elektráren našetřili v letech 2012 až 2018 prostředky potřebné pro ekologickou likvidaci.

Přesto, že na trhu již dnes existují firmy, které tuto službu zajistí zdarma, stát došel k názoru, že je třeba, aby provozovatelé fotovoltaických elektráren našetřili v letech 2012 až 2018 prostředky potřebné pro ekologickou likvidaci. Nutnost odvodu těchto prostředků dále zhorší cash flow majitelů fotovoltaických elektráren.

Energie ze slunce v ČR:

 • Má investice do FV elektrárny ještě reálnou návratnost?

 • Kolik kWh lze získat?

 • Solární ohřev vody v praxi

Budou moci FV elektrárny instalovat jen certifikované firmy?

V diskusi na konferenci zazněl také názor, že od příštího roku budou moci montovat fotovoltaické panely jen certifikované firmy či osoby. Takovou certifikaci však zatím nikdo nemá a není ani jasné, kde a jak ji půjde získat. Dokonce jsem nabyl dojmu, že si ani nebudu moci sám zapojit ostrovní fotovoltaický systém s malým panelem a 12V akumulátorem. Pokud vím, tak zatím není práce se zařízením s malým napětím (u stejnosměrného napětí do 60 V) nijak zákonem omezována. Bude zajímavé sledovat, co se stane, až někoho napadne, že výměnu akumulátoru v autě může provést pouze autorizovaná osoba…

Další vývoj fotovoltaiky ve světě:

Na konferenci zaznělo také shrnutí trendů a dalších očekávaných událostí ve fotovoltaice ve světě. Podle šéfredaktora portálu SolárníNovinky.cz Jaroslava Dordy můžeme v tomto oboru očekávat následující trendy a události:

 • Růst výroby elektřiny z fotovoltaických panelů ve světě
 • Konsolidaci sektoru výrobců FV panelů. Na světovém trhu je nyní převis nabídky nad poptávkou, někteří výrobci proto nejspíš zkrachují, další firmy čeká fůze.
 • Konec dotované výroby elektřiny z FV panelů. Dotace již skončily ve Španělsku a letos skončí i v Itálii. V české republice nás čeká konce dotací v roce 2014, v letech 2015-2016 pravděpodobně přestane tento zdroj energie dotovat také Německo.
 • Nastává éra tzv. grid parity – cena elektřiny z fotovoltaických elektráren bude přibližně shodná s cenou z klasických zdrojů. Například ve Španělsku se podle odborníků už staví fotovoltaické elektrárny bez jakékoli státní podpory.
 • V oblasti produkce a prodeje fotovoltaických panelů hrozí „hospodářské války“. Evropská unie by mohla uvalit na dovoz levných čínských FV panelů antidumpingová cla. Naopak Čína může takto komplikovat dovoz čistého křemíku z Evropy.

Ceny fotovoltaických panelů v roce 2013:

Ceny fotovoltaických panelů se nejspíš sníží. Predikce jsou následující:

 • Krystalické panely: 0,40 – 0,60 EUR/Wp
 • Tenkovrstvé panely: 0,30 – 0,40 EUR/Wp
 • Měniče: pokles cen o cca 15 % – 20 %

 

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.