fbpx

Partneři sekce

Fotovoltaika v blízké budoucnosti – konec dotací a „grid parity“0

Konec dotací výroby elektřiny ze slunce, klesající ceny fotovoltaických panelů a přechod na éru tzv. grid parity, kdy se ceny energie z klasických zdrojů a FV elektráren vyrovnají. Takové jsou trendy ve výrobě energie, které zazněly na konferenci Solární energie v České republice.

Za hlavní problémy v sektoru fotovoltaiky konference označila solární daň, recyklační poplatky, administrativní bariéry, zastavení podpory v blízké budoucnosti a v neposlední řadě i negativní reputaci celého oboru.

Solární daň

Solární daň, která byla zavedena retroaktivně, je pochopitelně největším trnem v oku provozovatelů výkonnějších solárních elektráren. Jde legislativní opatření, které vláda přijala v reakci na tzv. solární boom v roce 2010, ve snaze omezit nekontrolovaný nárůst solární výroby  elektřiny a zdražovaní elektrické energie domácnostem. Mimochodem  Martin Bursík události okolo FVE (nastavení vysokých výkupních cen, daň jako retroaktivní opravný prostředek, ztráta pozitivní image celého oboru) označuje přiléhavým termínem „solární havárie“.

Reklama

Spolu s dalšími opatřeními, jako je zrušení daňových prázdnin, změna odpisů, povinnost dovybavit výrobnu pro účely dálkové regulace a zavedením recyklačního poplatku, daň zhoršila ekonomiku fotovoltaických elektráren. Solární daň byla zavedena na tři roky s platností od 2011 do 2013 pro elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 a s instalovaným výkonem nad 30 kWp. Je to vlastně speciální poplatek, kterým byla dodatečně snížena podpora o 26 resp. 28 %.

Recyklace fotovoltaických panelů bude výnosné podnikání. Recyklační poplatky nejspíš ani nebudou potřeba

V důsledku solární daně došlo k významnému prodloužení návratnosti investičních záměrů. Řada projektů má negativní cash flow, příjmy z elektrárny jsou nižší než výdaje a majitelé musí elektrárnu dotovat z jiných zdrojů.

Případné změny v této oblasti se ale netýkají jen producentů fotovoltaické elektřiny. To jak vysoké budou dotace na fotovoltaickou elektřinu, respektive zda a z čeho se bude v budoucnu platit solární daň má vliv i na podniky a občany – znatelně se to promítá do ceny elektřiny.

Recyklační poplatek

Recyklační poplatky jsou u fotovoltaických panelů mírně diskutabilní. Když jsem před 2 lety dělal školení pro úředníky a podrobněji prozkoumal, jaké jsou možnosti a metody pro recyklaci solárních fotovoltaických panelů po skončení jejich životnosti, zjistil jsem, že recyklace bude zřejmě docela výnosné podnikání. Nebude tedy třeba pro ni přijímat nějaká speciální opatření, protože o vše se postará neviditelná ruka trhu.

Existuje například sdružení PV CYCLE bylo založeno v roce 2007 jako nezisková organizace zajišťující recyklaci. Na trhu tedy již dnes fungují firmy schopné recyklovat FV panely zdarma, stát však přesto došel k názoru, že je třeba, aby provozovatelé fotovoltaických elektráren našetřili v letech 2012 až 2018 prostředky potřebné pro ekologickou likvidaci.

Přesto, že na trhu již dnes existují firmy, které tuto službu zajistí zdarma, stát došel k názoru, že je třeba, aby provozovatelé fotovoltaických elektráren našetřili v letech 2012 až 2018 prostředky potřebné pro ekologickou likvidaci. Nutnost odvodu těchto prostředků dále zhorší cash flow majitelů fotovoltaických elektráren.

Energie ze slunce v ČR:

 • Má investice do FV elektrárny ještě reálnou návratnost?

 • Kolik kWh lze získat?

 • Solární ohřev vody v praxi

Budou moci FV elektrárny instalovat jen certifikované firmy?

V diskusi na konferenci zazněl také názor, že od příštího roku budou moci montovat fotovoltaické panely jen certifikované firmy či osoby. Takovou certifikaci však zatím nikdo nemá a není ani jasné, kde a jak ji půjde získat. Dokonce jsem nabyl dojmu, že si ani nebudu moci sám zapojit ostrovní fotovoltaický systém s malým panelem a 12V akumulátorem. Pokud vím, tak zatím není práce se zařízením s malým napětím (u stejnosměrného napětí do 60 V) nijak zákonem omezována. Bude zajímavé sledovat, co se stane, až někoho napadne, že výměnu akumulátoru v autě může provést pouze autorizovaná osoba…

Další vývoj fotovoltaiky ve světě:

Na konferenci zaznělo také shrnutí trendů a dalších očekávaných událostí ve fotovoltaice ve světě. Podle šéfredaktora portálu SolárníNovinky.cz Jaroslava Dordy můžeme v tomto oboru očekávat následující trendy a události:

 • Růst výroby elektřiny z fotovoltaických panelů ve světě
 • Konsolidaci sektoru výrobců FV panelů. Na světovém trhu je nyní převis nabídky nad poptávkou, někteří výrobci proto nejspíš zkrachují, další firmy čeká fůze.
 • Konec dotované výroby elektřiny z FV panelů. Dotace již skončily ve Španělsku a letos skončí i v Itálii. V české republice nás čeká konce dotací v roce 2014, v letech 2015-2016 pravděpodobně přestane tento zdroj energie dotovat také Německo.
 • Nastává éra tzv. grid parity – cena elektřiny z fotovoltaických elektráren bude přibližně shodná s cenou z klasických zdrojů. Například ve Španělsku se podle odborníků už staví fotovoltaické elektrárny bez jakékoli státní podpory.
 • V oblasti produkce a prodeje fotovoltaických panelů hrozí „hospodářské války“. Evropská unie by mohla uvalit na dovoz levných čínských FV panelů antidumpingová cla. Naopak Čína může takto komplikovat dovoz čistého křemíku z Evropy.

Ceny fotovoltaických panelů v roce 2013:

Ceny fotovoltaických panelů se nejspíš sníží. Predikce jsou následující:

 • Krystalické panely: 0,40 – 0,60 EUR/Wp
 • Tenkovrstvé panely: 0,30 – 0,40 EUR/Wp
 • Měniče: pokles cen o cca 15 % – 20 %

 

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.