fbpx

Partneři sekce

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky pro rok 2010 klesly o 5 %0

Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie je podporována výhodnými výkupními cenami nebo formou zelených bonusů. ERU konečně stanovil ceny pro výkup elektřiny z fotovoltaiky pro rok 2010. Za kolik se bude elektřina vykupovat?

Energetický regulační úřad (ERU) vydal zbytek cenového rozhodnutí, ve kterém začátkem měsíce chyběly výkupní ceny fotovoltaické energie. Podle očekávání klesly o 5 % jak u státního výkupu, tak u zeleného bonusu. Lze však počítat s tím, že rozhodnutí pro rok 2011 již tak příznivé nebude.

Při stanovování výše výkupních cen a zelených bonusů vychází ERU ze zákona č. 180/2005 Sb. Podle tohoto zákona nesmí hodnota výkupních cen meziročně klesnout o více než 5 % a musí být zachován základní princip podpory obnovitelných zdrojů energie, což je návratnost investice do 15 let.

Výkup elektřiny z fotovoltaiky

V případě, že se rozhodnete pro státní výkup, veškerou vyrobenou elektřinu prodáváte distributorovi, který je povinen ji od vás odebrat. Podmínky státního výkupu budou pro příští rok (2010) stále výhodné a nezmění to ani mediální bublina o omezení výkupních cen. Výkupní cena pro rok 2010 bude v kategorii fotovoltaických elektráren 12,25 Kč/kWh pro instalace do 30 kWp a 12,15 Kč/kWh pro instalace nad 30 kWp .

Datum uvedení do provozu
Výkupní cena elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh
Zelené bonusy v Kč/MWh
Solární elektrárny uvedené do provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010 s instalovaným výkonem do 30 kW
12 250
11 280
Solární elektrárny uvedené do provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010 s instalovaným výkonem nad 30 kW
12 150
11 180

Aktuální výkupní ceny pro rok 2009 jsou v kategorii fotovoltaické elektrárny 12,89 Kč/kWh pro instalace do 30 kWp a 12,79 Kč/kWh pro instalace větší než 30 kWp. Jakmile dostanete jako výrobce zelené elektřiny licenci, jsou aktuální výkupní ceny zafixované na dvacet let (15 let zákonem, 5 let vyhláškou). Znamená to tedy, že celých dvacet let budete dostávat výkupní ceny z roku instalace elektrárny. Toto pravidlo neplatí u zelených bonusů , jejichž výše se mění každý rok. Jednou ročně je výkupní bonus podle zákona navýšen o tzv. „inflační doložku“, která je stanovena na 2 – 4 % (v případě vyšší inflace zůstává inflační doložka stále stejná). Dvacátý rok provozu fotovoltaické elektrárny tedy dostanete 18,63 Kč/kWh (při zvýšení 2 % ročně).

Cenové rozhodnutí ERU o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů si můžete stáhnout zde.

Autor: Komerční sdělení