fbpx

Partneři sekce

Revoluce ve fotovoltaice: Schüco ProSol TF na fasády a do oken!0

Moduly ProSol TF mění vývoj ve fotovoltaice i architektuře budov. Revoluční novinka od společnosti Schüco pro solární architekturu umožňuje získavat sluneční energii pomocí modulů instalovaných na fasádách či v oknech budov.

Společnost Schüco, světová jednička v oblasti opláštění budov, propojila své 60leté technologické prvenství ve výrobě kovových konstrukcí s odbornou znalostí fotovoltaiky a představením revoluční novinky v podobě okenních a fasádních systémů s tenkovrstvou solární technologií ProSol TF potvrdila své vedoucí postavení na trhu. Laicky řečeno, fotovoltaické panely už nemusíte umísťovat jen na střechy s předepsaným sklonem a namířené nejlépe na jih. Fotovoltaické moduly ProSol TF lze kotvit i na svislé plochy na všechny světové strany a vytvářet z nich architektonicky zajímavé fasádní a okenní systémy.

Okenní a fasádní moduly ProSol TF s tenkovrstvou solární technologií objektům přinášejí přidanou hodnotu, kterou ocení všichni zástupci moderní architektury.

Reklama

Inovativní kombinace tenkovrstvé fotovoltaiky a ověřených fasádních systémů Schüco je dokonalým naplněním firemního principu „Energie2 – energii šetřit a energii získávat“, v jehož rámci přináší společnost Schüco zcela nové a nadčasové možnosti v solární architektuře. Okenní a fasádní modul Schüco ProSol TF lze aplikovat v podstatě ve všech oblastech opláštění komerčních objektů, od oken a teplých fasád, přes studené fasády až po protisluneční či předsazená řešení. Kromě zcela nových architektonicky propracovaných fasádních řešení lze prostřednictvím modulů ProSol TF modernizovat i stávající objekty. Oproti původním fotovoltaickým modulům založeným na krystalické bázi nabízejí amorfní moduly ProSol TF unikátní přirozený vzhled, homogenní strukturu, nejrůznější tvary a rozměry skel i různé stupně transparentnosti, což je důležité zejména při použití modulů jako okenních systémů. Objekty opláštěné moduly Schüco ProSol TF tak kromě principu trvalé udržitelnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí či unikátního designu splňují požadavky na ekonomickou efektivnost a výnosnost.

Okenní a fasádní moduly ProSol TF s tenkovrstvou solární technologií objektům přinášejí přidanou hodnotu, kterou ocení všichni zástupci moderní architektury. Budovy s integrovanými fotovoltaickými systémy Schüco jsou kombinací estetiky a funkčnosti. V souladu s principem trvalé udržitelnosti systém Schüco ProSol TF zvyšuje atraktivitu objektů a zaručuje jejich efektivitu v  oblasti nákladů, výnosů i času, flexibilitu a jednoduchost při montáži či optimalizaci klimatu uvnitř budovy. Vhodnost systému pro komerční využití mu dává zelenou pro různé typy staveb: kancelářské prostory, výrobní haly, sklady, obchodní centra, nemocnice, rozsáhlé rezidenční objekty i další administrativní prostory.

Tenkovrstvá solární technologie pro vertikální použití

Tenkovrstvá solární technologie, předurčená pro vertikální použití jak u oken, dveří, posuvných systémů, teplých i studených fasád, tak pro zasklení světlíků, nabízí díky své amorfní bázi možnost efektivního využití širšího spektra denního záření i za působení tzv. difuzního světla. Oproti původním fotovoltaickým systémům založeným na krystalické bázi, které jsou netransparentní a vyžadují přímé sluneční záření z jihu ideálně pod doporučovaným sklonem 40°, amorfní moduly ProSol TF nabízejí výborné celoroční konzistentní výkony i za rozptýleného světla působícího na vertikální rovinu fasády či šikmou rovinu střešních světlíků a prosklených atrií s orientací na všechny světové strany.

Amorfní – nekrystalické moduly vznikají nanášením velmi tenké vrstvy křemíku na podkladový nosič. Díky tenkovrstvé technologii je spotřeba křemíku oproti konvenčním modulům výrazně snížena (při krystalické metodě se vrstva křemíku pohybuje kolem 100 μm, u amorfní technologie kolem 2 μm). Výroba je navíc méně závislá na doplňkových materiálech, nejčastěji na sklu a hliníku. Moduly jsou lehčí, díky čemuž lze vytvářet i větší formáty.

Nepřeberné možnosti pro architekty

Další výhodou amorfní technologie je nižší kolísavost výkonu panelů v závislosti na provozní teplotě, i při velmi vysokém zahřátí vykazují moduly ProSol TF velmi dobré výsledky. Životnost panelů je prodloužena a škodlivé emise spojené s výrobou jsou minimalizovány, tato technologie nezahrnuje použití těžko odbouratelných prvků. Jako poslední neopomenutelnou výhodu tenkovrstvých modulů zmiňme jejich vliv na design. Díky homogennímu povrchu přírodní hnědavé barvy (konvenční krystalické moduly jsou charakteristické typickým mřížkovým/síťovitým vzorem namodralého odstínu), transparentnosti (pomocí laseru se ve vrstvě křemíku vytvářejí různé stupně průhlednosti od 10 % do 20 %), možnosti potisku logem a různorodým tvarům nabízejí moduly ProSol TF architektům nepřeberné možnosti nejen z hlediska konstrukčního řešení, ale především také z pohledu designu.

Tepelně izolující fasáda a okna řady Schüco ProSol TF s různým stupněm transparentnosti

První rozsáhlou a atraktivní oblast s potenciálem pro využití semitransparentních tenkovrstvých modulů Schüco ProSol TF představují prostory oken, dveří, posuvných jednotek a teplých fasád. Modul v sobě kombinuje atraktivní design s produkcí energie a díky své transparentnosti představuje příjemné propojení vnitřního a vnějšího prostředí. Moduly ProSol TF plně splňují funkce konvenčních fasád plus přinášejí přidanou hodnotu plynoucí z tenkovrstvé fotovoltaiky, zmiňme především: tepelnou izolaci, ochranu proti povětrnostním vlivům, protisluneční ochranu, zvukovou izolaci a pohledovou ochranu. Pomocí laseru lze volit různé stupně transparentnosti, a to i v rámci jednoho modulu. K dispozici jsou také neprůhledné izolační panely, které lze aplikovat např. do meziokenních prostorů. Nový modul ProSol TF nabízí oproti původním konvenčním řešením svobodu designu. Velikost panelů lze volit různorodě na míru od 0,65 x 0,65 m až do 2,2 x 2,6 m bez spojovacích prvků, vyloučeny nejsou ani polygonní a okrouhlé tvary. Technologie přináší širokou škálu barevných variant a povrchových struktur, včetně možnosti zobrazení nejrůznějších obrazců či individuálních log na fasádě.

Provedení panelu: Dvojité nebo i trojité izolační sklo, jehož vnější vrstva nese tenkovrstvý modul ProSol TF o určitém stupni transparentnosti.

Solární výkon: 60 – 70 Wp/m² v odrazovém provedení a 50 – 55 Wp/m² v semitransparentním provedení (20% transparentnosti)

Studená fasáda řady Schüco ProSol TF

I pro prostory studených fasád, které nevyžadují transparentnost a průchod světla, přináší Schüco unikátní řešení. Moduly Schüco ProSol TF jsou efektivním a flexibilním systémovým řešením integrace tenkovrstvé solární technologie do velkoplošných odrazových fasádních ploch nových i sanovaných komerčních objektů. Perfektní sladění studené fasády a tenkovrstvých modulů Schüco ProSol TF garantuje maximální rozpočtovou stálost a jistotu plánování, výrazně urychluje instalaci a uvedení do provozu. Díky efektivnímu využívání světla a minimální závislosti na venkovní teplotě systém zaručuje maximální solární výkony. Standardizované řešení (panely jsou vyráběny v několika standardizovaných velikostech, avšak možnost individuálních rozměrů) vede ke snížení pořizovacích nákladů a umožňuje propojení s ostatními fasádními systémy a FV moduly. Hodnota objektu se díky lepší energetické bilanci i snížení emisí CO2 zvyšuje. Prvotní vyšší pořizovací náklady, které u tenkovrstvé technologie vznikají, jsou rychle amortizovány za vyprodukovanou energii. Panely umožňují potisk logem či jinými vzory.

Provedení panelu: Vícevrstvá skleněná konstrukce, kdy mezi předním a zadním sklem je umístěna fólie s tenkou vrstvou křemíku zapouzdřenou polyvinylbutyralem.
Solární výkon: 56 – 60 Wp/m² v odrazovém provedení (vztaženo k rozměru panelu 1,1 x 1,3 m)

Předsazená fasáda řady Schüco ProSol TF

Řada Schüco ProSol TF dosahuje výborných solárních výnosů a šancí efektivního zúročení také jako předsazená fasáda. Dosud nevyužité celistvé fasády nejrůznějších hal lze opatřit modulárně rozšiřitelným, kompletním a výnosným solárním paketem, aniž by bylo nutno zasahovat do stávající konstrukce objektu. Těmito panely „Ready to install“ lze během krátké doby výrazně zlepšit energetickou bilanci nejrůznějších průmyslových a skladovacích budov a jejich vliv na životní prostředí. Montáž je rychlá s minimální nosnou konstrukcí i minimálními zásahy do stávajícího objektu.

Solární výkon: 60 – 70 Wp/m² v odrazovém provedení

Protisluneční clona řady Schüco ProSol TF

Unikátní systém Schüco ProSol TF lze rovněž uplatnit jako zastínění nových i stávajících konvenčních fasád. Esteticky působivá protisluneční ochrana ProSol TF dosahuje vedle stínicí funkce vysokých solárních výnosů a přispívá k atraktivnímu vzhledu budovy. U závěsných panelů lze volit různé stupně transparentnosti i odrazové (neprůhledné) provedení, možnost individuálního opracování laserem, výběru nejrůznějších barevných variant a potisku modulů. Stavebnicový princip systémových komponentů zaručuje, stejně jako u ostatních typů fasády, jednoduchou montáž i maximální projekční a systémovou spolehlivost.

Solární výkon: 55 – 60 Wp/m² v odrazovém provedení a 44 – 50 Wp/m² v semitransparentním provedení (transparentnost 20 %)

Doplňující informace o okenním a fasádním systému ProSol TF společnosti Schüco naleznete na: www.schueco.cz/prosol-tf nebo na http://www.schueco.com/web/cz/partner/produkte/photovoltaik/fassadenmodul_prosol_tf.

Autor: Redakce Nazeleno.cz