fbpx

Partneři sekce

Fotovoltaická elektrárna: náklady, zisky, financování0

Uvažujete o stavbě fotovoltaické elektrárny? Nevíte, jaké jsou náklady a možnosti financování? Kolik solární elektrárna stojí a kolik můžete vydělat? Nazeleno vám ve spolupráci se společností DOMOV Energo nabízí kalkulaci z konkrétního projektu na Znojemsku. Vyplatí se zde solární kolektory?

Solární kolektory na střechách rodinných domů nejsou v České republice již nic neobvyklého. Počet domácností, které si pořizují vlastní solární elektrárnu, se každoročně zvyšuje. Instalace fotovoltaických panelů na střechu rodinného domu je totiž zajímavou investicí. Pro hrají především výhodné výkupní ceny elektřiny, které stát garantuje na dvacet let dopředu, a tzv. zelené bonusy, jež musí distributor ze zákona zaplatit za každou kilowatthodinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Garantované výkupní ceny dostáváte, pokud vyrobenou elektřinu sami nespotřebováváte, ale prodáváte ji místnímu distributorovi (například ČEZ, PRE, E.ON). Zelené bonusy inkasujete v případě, že se energii rozhodnete jako majitel fotovoltaické elektrárny sám využívat. Tato možnost je ještě o něco výhodnější, protože ušetříte za elektřinu v domácnosti a zároveň získáte garantovaný příjem ve formě zelených bonusů (v současné době 11,91 Kč/kWh).

Reklama

Jaké jsou podmínky pro instalaci fotovoltaické elektrárny?

Solární energie je rychle se rozvíjejícím oborem a kvalita fotovoltaických panelů neustále stoupá. Také díky tomu je možné vyrobit více energie a vydělat více peněz, než tomu bylo v minulosti. Množství energie, které solární elektrárna vyrobí, se odvíjí od intenzity slunečního záření (v ČR je odhadováno na 950 – 1 340 kW na m2 plochy). Neméně důležitým údajem je počet slunečních hodin, jichž je v tuzemsku 1 330 – 1 800 ročně.

Při samotné instalaci fotovoltaických panelů pak záleží na jejich orientaci (nejvýhodnější je jižní orientace) a sklonu (30 – 35°). O výkonu elektrárny rozhoduje také velikost plochy, na níž lze fotovoltaické moduly nainstalovat. Obecně platí, že jeden instalovaný kWp zabere asi 8 – 10 m2 plochy.

Slovníček: Co je to Wp?

Zkratku Wp (watt peak) můžeme volně přeložit jako maximální výkon – v tomto případě tedy maximální výkon, kterého je schopen konkrétní solární systém dosáhnout. Výkon solárních elektráren je běžně udáván v kWp (platí, že 1 kWp se rovná 1 000 Wp). 1 instalovaný kWp je schopen vyrobit přibližně 1 000 kWh/rok a zabere mezi 8–10 m2 plochy.

Investice do fotovoltaické elektrárny

Pan Marcel S. vlastní rodinný dům na Znojemsku a již nějakou dobu se o solární energii zajímá. Před rozhodnutím, zda si vlastní solární elektrárnu pořídit, prostudoval veškeré dostupné materiály, ale stále si nebyl jistý, zda se investice do soukromé solární elektrárny vyplatí. Uvažoval také nad tím, z čeho bude případnou investici financovat a jaká bude doba návratnosti. Rozhodl se proto kontaktovat odborné firmy, které se instalací fotovoltaických panelů zabývají, aby mu připravily orientační výpočty a kalkulace nabídek.

Ing. Stejskal ze společnosti DOMOV Gold Power s.r.o.navrhl investorovi několik možností využití fotovoltaických technologií.  Pan Marcel si pro instalaci na střechu se sklonem 30° vybral fotovoltaické moduly Heckert Solar o celkovém instalovaném výkonu 4,80 kWp. Moduly Heckert Solar se vyrábí polykrystalickou technologií v Německu a jsou charakteristické vysokým výkonem. Za 1 kWp „na klíč“ zaplatil pan Marcel 107 400 Kč.

Celková výše investice do soukromé solární elektrárny byla 561 917 Kč. Část nákladů financoval pan Marcel z vlastních zdrojů a 82 % investice bylo pokryto na základě úvěru Helios, který je jako jediný určený výhradně na financování fotovoltaiky drobných investorů. Úvěr Helios, který na trh uvedla začátkem srpna Raiffeisen stavební spořitelna, je výjimečný v tom, že se výnosy z fotovoltaiky započítávají do bonity klienta a první úvěrovou splátku může klient uhradit až po šesti měsících. To je velmi praktické. Investor může fotovoltaické panely instalovat v osvitově menších měsících (například v listopadu), a přesto mu další pololetí nevzniká žádné měsíční zatížení. Úvěr může začít splácet až v květnu, kdy fotovoltaika přináší vyšší měsíční výnosy.

Úvěrem Helios lze financovat pouze kvalitní fotovoltaické moduly, které Raiffeisen stavební spořitelna certifikuje. Důvodem je skutečnost, že se výnosy z fotovoltaiky započítávají do bonity klienta po dobu dvaceti let. Levné čínské technologie, kde se dle zahraničních zkušeností dvacetiletý bezporuchový provoz nedá očekávat, nejsou tímto úvěrem financovatelné. Využitím fotovoltaických modulů Heckert Solar pan Marcel podmínku kvality fotovoltaických modulů splnil.

Kolik fotovoltaická elektrárna vydělá?

Pro výpočet prognózy výroby elektřiny ve fotovoltaické elektrárně pana Marcela byly využity údaje o svítivosti z oficiální evropské databáze PV GIS, kterou používají jako podklad pro schvalování fotovoltaických úvěrů všechny banky. Tato databáze pracuje s nižšími osvitovými hodnotami než například Český hydrometeorologický ústav. Všechny hodnoty, které byly uvedeny v kalkulaci, jsou minimální.

Podle propočtů vyrobí solární elektrárna pana Marcela minimálně 4 690 kWh ročně. Pokud by se rozhodl veškerou vyrobenou elektřinu prodávat za garantovanou výkupní cenu 12,89 Kč, vydělal by ročně přes 60 450 Kč.

Režim zeleného bonusu – 50 % vyrobené energie investor spotřebuje sám

Cena zeleného bonusu za kWh
11,91 Kč
Roční produkce FVE
4 690 kWh
Roční výnos ze zeleného bonusu
55 858 Kč
(4 690 kWh x 11,91 Kč)
Spotřeba energie odběrného místa
2 345 kWh
Roční úspora nenakoupené energie
10 505,60
(2 354 kWh x 4,48 Kč – aktuální cena elektřiny)
Nespotřebovaná energie z FVE
2 345 kWh
Prodej energie na volném trhu
2 110,5
(2 345 kWh x 0,9 Kč – výkupní cena na volném trhu)
Roční úspory + výnosy
68 474,10

 

Investor si ale zvolil režim zeleného bonusu a rozhodl se, že 50 % vyrobené energie spotřebuje a zbytek prodá místnímu distributorovi. Cena zeleného bonusu je aktuálně stanovena na 11,91 Kč za kilowatthodinu. Roční výnos ze zeleného bonusu je tedy 55 858 Kč. Za rok pan Marcel zároveň uspoří 10 505 Kč za nenakoupenou elektřinu (viz tabulka). Za dvacet let provozu fotovoltaické elektrárny vydělá investor přes 960 000 Kč (částka i po započtení nákladů na úvěr). Podívejte se na konkrétní kalkulaci výnosnosti pana Marcela.

Autor: Redakce Nazeleno.cz