fbpx

Partneři sekce

Kolik elektřiny vyrobí domácí solární elektrárna?0

Rostoucí ceny energií výrazně zvýšily zájem o domácí solární elektrárny. Počty jejich instalací loni trhaly rekordy a letos tomu nejspíš nebude jinak. Podívejme se, kolik elektřiny dokáže domácí solární elektrárna ročně vyrobit, protože od toho se pak odvíjí další úvahy o ekonomice jejího provozu.


Nejlepší místo pro umístění fotovoltaických panelů? Jižní orientace a sklon mezi 30 – 35°. Foto Pixabay.com

Každá solární elektrárna po čase začne vydělávat a zaplatí tak nejen počáteční investice. Celkovou ekonomiku provozu domácí solární elektrárny ale už dávno neurčují výkupní ceny distributorů. Solární elektrárna se postupně zaplatí tím, že doma vyrobenou elektřinu spotřebujete a nebudete ji muset odebírat z distribuční sítě. Právě tady je největší přidaná hodnota domácí solární elektrárny – sami si vyrobíte elektřinu, kterou byste jinak kupovali od dodavatele, a stáváte se tak víc nezávislí na vrtkavém energetickém trhu.

„Investice do solární elektrárny se vrátí přibližně za 8 let. Návratnost investice do solárního zařízení může zvýšit akumulace nebo využití virtuální baterie.“

Solární energetika je rychle se rozvíjejícím oborem. Kvalita fotovoltaických panelů neustále stoupá a díky tomu je možné vyrobit více energie. Zatímco dříve se nejvíce prodávaly solární panely o výkonu 240 Wp, dnes je možné koupit solární panely s výkonem 450 Wp. Na jeden kWp instalovaného výkonu stačí v takovém případě plocha necelých 5 m2.

Reklama

Intenzita slunečního záření

Kolik energie solární elektrárna vyrobí, se logicky odvíjí od intenzity slunečního záření. Pokud je obloha bez mráčku, výkon slunečního záření je kolem 1 kW/m2. Když se však obloha zatáhne, sluneční záření je až 10krát méně intenzivní. V tuzemsku je průměrná intenzita slunečního záření odhadována na 950–1340 kW na m2 za rok. Solární panel vám ale z tohoto množství vyrobí jen zlomek elektřiny. Počítejte zhruba s tím, že 1 kWp fotovoltaických panelů vám ročně vyrobí 1 MWh elektřiny. Ve slunných oblastech (jižní Morava, střední Čechy) to může být i trochu víc.

Rozhoduje místo, poloha i sklon panelů

Vždy nicméně záleží na konkrétním místě, které pro stavbu solární elektrárny zvolíte. Intenzitu a dobu slunečního záření ovlivňuje nadmořská výška, oblačnost a další lokální podmínky jako jsou časté ranní mlhy, znečištění ovzduší či úhel dopadu slunečních paprsků. Množství energie z fotovoltaických panelů pro různá místa, čas a sklon je možné spočítat zde. Na místě je samozřejmě také otázka kapacity. Jinými slovy: kolik se na plochu střechy (či na jiné místo zvolené pro instalaci elektrárny) vejde solárních panelů.

Co je to Wp?
Zkratku Wp (watt peak) můžeme volně přeložit jako maximální výkon – v tomto případě tedy maximální výkon, kterého je schopen konkrétní solární systém dosáhnout. Výkon solárních elektráren je běžně udáván v kWp (platí, že 1 kWp se rovná 1 000 Wp).

On-grid či off-grid?

Výhodou solárních elektráren je to, že je můžeme provozovat na odlehlých místech, kam nedosahuje elektrická distribuční síť. Elektrárny, které nejsou k distribuční síti připojené, se označují jako ostrovní nebo také off-grid.

V případě, že je elektrárna stavěna v elektrifikované oblasti, doporučuje se solární elektrárnu na síť napojit (tzv. on-grid). Za této situace je nutné uzavřít smlouvu s provozovatelem příslušné distribuční soustavy. Pokud slunce bude svítit a elektrárna bude vyrábět proud, může být elektřina spotřebována či dodávána do sítě. V zimě, kdy je slunečního záření méně, pak lze elektřinu naopak ze sítě odebírat. Se současným boomem malých solárních elektráren se v některých oblastech znatelně prodlužuje čekací doba, na připojení k distribuční síti.

Připojení k distribuční sítí budete potřebovat také v případě, kdy hodláte využívat virtuální baterie. Ta umožňuje využít elektrickou distribuční síť jako akumulátor a tím se vám trochu zefektivní provoz a zlepší návratnost investice do celého zařízení.

Co nejvíce elektřiny spotřebujte na místě

V současnosti se již nevyplatí prodávat elektřinu vyrobenou v domácí solární elektrárně do distribuční sítě. Výjimkou jsou jen zmíněné virtuální baterie. Výkupní ceny jsou totiž tak nízké, že na ekonomiku provozu domácí solární elektrárny nemají velký vliv.

Intenzitu slunečního záření v České republice ukazuje tato sluneční mapa

Intenzitu slunečního záření v České republice ukazuje tato sluneční mapa Zdroj: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_cz.png

Vždy je proto nejlepší co nejvíce doma vyrobené elektřiny spotřebovat na místě. Nevýhodou solární energie ze slunce je ale časový rozdíl mezi výrobou a požadavky na spotřebu. Zatímco slunce svítí nejvíce přes den, kdy nejsme doma, elektřinu potřebujeme hlavně odpoledne a večer. Z toho důvodu se domácí solární elektrárny doplňují o nějakou formu akumulace energie. Může to být třeba zásobník pro ohřev vody, nebo elektrický akumulátor a nově i virtuální baterie. Podle odborníků dokáže správně navržený fotovoltaický systém zabezpečit většinu spotřeby elektřiny v běžném rodinném domě.

Náklady a návratnost investice

Jak rychle se vám investice do solární elektrárny vrátí? Vezměte v úvahu její instalovaný výkon v kWp a tolik energie v megawatthodinách vám elektrárna ročně vyrobí. Například menší solární elektrárna o výkonu 3,6 kWp (8 450Wp panelů) vyrobí přibližně 3,6 MWh elektřiny za rok. Pokud tuto elektřinu doma všechnu spotřebujete, ušetřili jste cca 21 600 Kč. Návratnost celého zařízení vám ukáže podíl jeho ceny a ročních úspor. Obvykle je to cca 6 – 8 let.

solární panely, fotovoltaika, instalace

Jeden instalovaný kWp zabere asi 5 m2. Sedlová střecha průměrného rodinného domu přitom nabízí 50 – 70 m2 plochy
Solární elektrárna
Výkon fotovoltaického panelu (Wp)450 Wp
Počet panelů8
Celkový výkon panelů3,6 kWp
Rozloha panelů17,6 m2
Roční produkce elektřiny3600 kWh
Cena roční produkce21 600,00 Kč

Pokud byste při pořízení této elektrárny využili dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, zkrátili byste tuto návratnost na polovinu. Přesnější určení návratnosti ale záleží na konkrétních podmínkách – lokalitě, sklonu fotovoltaických panelů, využívání vysokých a nízkých tarifů elektřiny, struktuře obvyklé spotřeby energie, akumulaci atd.

Pro ty, kteří zvažují instalaci domácí solární elektrárny a hledají konkrétní řešení na míru, mohou být užitečné informace o fotovoltaice od předního dodavatele energií. Nabízí širokou škálu fotovoltaických řešení, která jsou přizpůsobena individuálním potřebám a požadavkům. S detailními informacemi o různých typech solárních panelů a možnostech financování můžete snadno najít optimální řešení pro váš domov. Navíc, odborníci z Innogy vám mohou poskytnout cenné rady a tipy, jak maximalizovat efektivitu vaší solární elektrárny a zvýšit její návratnost investice.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi