fbpx

Partneři sekce

Zelená energie aneb připlaťte si za čistou elektřinu0

Energie z obnovitelných zdrojů je v kurzu. Elektrárenské společnosti jsou si toho vědomy a svým zákazníkům nabízejí ekologické tarify. Chcete odebírat zelenou energii? Kolik vás bude stát zelená kilowatthodina? Jak si ekologický tarif objednat? Má to vůbec smysl?

Většina z nás nevlastní domácí solární elektrárnu a nemůžeme ovlivnit to, zda budeme svítit elektřinou z fotovoltaických nebo větrných elektráren. Obnovitelné zdroje energie jsou ale v kurzu a elektrárenské společnosti to dobře vědí. Někteří distributoři elektřiny svým zákazníkům nabízí možnost přispět na rozvoj zelené energie. Jak takové projekty fungují?

Skupina ČEZ svým zákazníkům nabízí projekt s názvem Zelená energie již několik let. Zákazníci, ať už jde o domácnosti nebo firmy, si zvolí speciální tarif, v jehož rámci si za každou odebranou kilowatthodinu elektřiny připlatí desetník. Obdobný závazek na sebe bere i distributor – z jeho strany do fondu přibude stejné množství prostředků, jaké dodali zákazníci. Výsledná suma je každoročně rozdělena na podporu ekologických projektů z oblasti výzkumu, vzdělávání a užití energie z obnovitelných zdrojů.

Reklama

Ceny energií v roce 2010

   – Ceny tepla: Kolik zaplatíme za vytápění?

   – Plyn od října zlevní: Kolik ušetříme?

   – Cena elektřiny pro rok 2010

   – Cena vody: kolik zaplatíme za m3?

   – Teplárny někde zdraží, jinde zlevní

Zelenou energii může od ČEZu odebírat každý zákazník, pokud kupní smlouvu rozšíří o dodatek k již uzavřené smlouvě. Dodatek lze objednat on-line, na kontaktních místech ČEZu a na zákaznické lince 840 840 840. V tomto dodatku je určena nová sazba za zelenou energii (naroste o desetník za každou kWh) a sazba náhradní. Využíval-li doposud zákazník například sazbu D02, platí pro zelenou energii stejná pravidla kromě částky za odebranou energii. Znamená to, že navýšení se netýká ostatních stálých plateb, jako jsou například poplatky za příkon. Náhradní sazba u takového zákazníka odpovídá původnímu tarifu D02.


Vše o cenách elektřiny na www.cenyenergie.cz

Orientační přehled cen zelené energie pro domácnosti a menší firmy

Domácnosti
Spotřeba v kWh
Měsíční platba v Kč
Zelená energie v Kč
Rozdíl v Kč
sazba D02
1 200
358,00
369,90
11,90
sazba D25
3 500, 1 300 NT
945,30
980,00
34,70
sazba D45
20 000, 15 000 NT
3427,70
3626,00
198,30
Firmy
 
 
 
 
Standard, C02d
4 900
1 400,56
1 441,39
40,83
Akumulace, C25d
8 600, 4 250 NT
1 704,64
1 776,31
71,67
Přímotop, C45d
12 700, 11 500 NT
2 013,85
2 119,69
105,84

Náhradní sazba je užita v případě, že z nějakého důvodu není možné zelenou energii zákazníkovi dodat. Tím důvodem může být například výpadek zdroje nebo překročení limitu. Množství nakoupené elektřiny z obnovitelných zdrojů je omezeno a distributor nesmí prodat víc zelené energie, než v daném období zakoupil. V praxi to znamená, že každý měsíc ČEZ vyhodnotí množství zakoupené zelené energie a podle toho účtuje elektřinu zákazníkovi. Uvědomit zákazníka o náhradě zelené energie běžnou energií patří k povinnostem distributora.

Kam putují prostředky ze Zelené energie?

Prostředky získané prodejem zelené energie jsou určeny na rozvoj výzkumu, osvěty a vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů, ale také na výstavbu a rekonstrukci zařízení využívajících ekologických zdrojů energie. „Ve třetím ročníku udělování grantů z Fondu Zelené energie se přihlásilo 81 projektů v kategorii osvěty, 14 v oblasti výzkumu a 25 v oblasti výstavby. Mezi 18 vítězných projektů pak bylo rozděleno 8,6 milionů korun,“ uvedla  Eva Nováková, tisková mluvčí ČEZ.

Za celou dobu trvání projektu Zelená energie bylo rozděleno více než 19 milionů korun. Letos k nim přibude částka 5,6 milionů, která bude rozdělena na realizaci nových projektů. Finanční podíl ze strany společnosti ČEZ je jen symbolický. Do všech typů obnovitelných zdrojů plánuje ČEZ mimo projekt Zelená energie investovat 30 miliard korun, z toho zhruba 20 miliard na výstavbu větrných elektráren.

Podpořit energii z obnovitelných zdrojů mohou domácnosti tak, že si připlatí za každou kWh desetník navíc
Podpořit energii z obnovitelných zdrojů mohou domácnosti tak, že si připlatí za každou kWh desetník navíc

Projekty, které získají příspěvek, musí být inovativní, zajímavé z hlediska dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů. Hlavním kritériem je neziskovost a přínos k podpoře rozvoje obnovitelných zdrojů,“ poznamenává Eva Nováková za Skupinu ČEZ. Přihlásit se o příspěvek z prostředků Zelené energie je možné přes on-line formulář.

O příspěvek na výzkum obnovitelných zdrojů se mohou přihlásit vědecko-výzkumná pracoviště a školy. Neziskové organizace, školy a samosprávné celky (obce, kraje) mohou požádat o dotaci na projekty zaměřené na rekonstrukci nebo výstavbu zařízení využívající obnovitelné zdroje energie pro výrobu elektřiny nebo tepla. Podporovány jsou také projekty spojené s osvětou a vzděláváním v oblasti obnovitelných zdrojů. V roce 2009 získal nejvíce peněz projekt Výstavba nového zdroje ze SOŠ Česká Lípa. Za 850 000 korun bude rekonstruována kotelna, aby se ve škole mohlo topit biomasou.

Zájem o zelenou energii roste

V roce 2003 se do projektu Zelená energie zapojilo 200 domácností a 61 firem, které se rozhodly zaplatit za každou kilowatthodinu o desetník navíc. Dnes zelenou energii odebírá téměř 2 000 zákazníků. „Největším odběratelem Zelené energie Skupiny ČEZ se od nového roku stala společnost Pittsburgh Corning CR, s. r. o. K dalším velkým odběratelům patří asi padesátka významných firem, jako například přepravní balíková společnost DPD, ETA, Pivovar Rakovník, Telefonica O2 nebo Komerční banka. Zelenou energii odebírají i Město Rakovník, ZŠ Svahová Karlovy Vary, ZOO a botanická zahrada Plzeň a další,“ upřesňuje Eva Nováková.

Počet zákazníků projektu Zelená energie od roku 2003

Rok
Počet zákazníků
Firmy
Domácnosti
Zelená energie
2003
239
61
178
9 576 MWh
2004
303
103
200
19 700 MWh
2005
366
80
286
5 431 MWh
2006
1 291
106
1 185
37 860 MWh
2007
1 611
151
1 460
28 378 MWh
2008
1 815
132
1 683
neuvedeno
2009
1 988
124
1 864
27,8 GWh

Bonusem pro zákazníky, kteří přispívají na projekt Zelená energie, je vysazení stromu do Lesa Zelené energie. Na Jablonecku každoročně přibývají podle počtu zákazníků jedle, duby, jasany a javory. Lesní pozemek spravuje liberecká Společnost přátel přírody – jejím cílem je,  aby skladba stromů odpovídala původnímu složení, které bylo na našem území běžné.

Ekologické tarify nabízí v tuzemsku ČEZ nebo PRE
Ekologické tarify nabízí v tuzemsku ČEZ nebo PRE

Ekologický tarif společnosti Pražská energetika

Pražská energetika (PRE) nabízí domácnostem a maloodběratelům tarif PREko, který obdobně jako u ČEZu zdražuje každou odebranou kilowatthodinu o desetník. Získané prostředky se shromažďují na speciálním účtu, kam přispívá i distributor. „Peníze jednou za rok poskytneme vybranému projektu na výstavbu obnovitelného zdroje elektřiny. Zpravidla se jedná o částku kolem jednoho milionu korun,“ dodává Petr Holubec, tiskový mluvčí PRE.

Autor: Redakce Nazeleno.cz