fbpx

Partneři sekce

Vodní elektrárny poráží fotovoltaické: Vyrobí 3 380 GWh0

Jak jsme na tom byli v roce 2010 s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů? Ačkoli se stále hovořilo jen o fotovoltaice, zvyšoval se i výkon vodních elektráren, které jsou dominantním obnovitelným zdrojem. Podívejte se, kolik elektřiny vyrobily nejen vodní elektrárny.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů v Evropské unii roste. Již nyní je zřejmé, že EU splní svůj závazek a v roce 2020 bude pětina její konečné energetické spotřeby kryta z obnovitelných zdrojů energie. Vyplývá to z analýzy Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA), jejíž závěry byly zveřejněny počátkem roku 2011.

„V roce 2010 závratně narostl počet solárních elektráren, nejvíce energie ale vyrobí vodní elektrárny.“

Reklama

Pokud dáme dohromady akční plány všech 27 členských států EU, je zřejmé, že podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě dosáhne 20,7 procenta,“ řekl Justin Wilkes, jeden z představitelů EWEA.

Obnovitelná energie na Nazeleno

   – Kolik vyrobíme energie z větru?

   – Kolik vyrobí vodní elektrárny?

   – Solární elektrárny mají stop-stav

   – Jak se staví VTE v ČR

   – Fotovoltaika: Zkušenosti majitelů

K navýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie se zavázala také Česká republika, pro kterou je cílová hodnota v roce 2020 stanovena na 13 %. Rok 2010 byl pro ČR také celkem úspěšný, podíl hrubé spotřeby energie z obnovitelných zdrojů dosáhl dřívějšího závazku 8 % (v září tohoto roku narostla dokonce na 8,51 %).

Nárůst energie z obnovitelných zdrojů v České republice nejvíce ovlivnily fotovoltaické elektrárny, jejichž celkový instalovaný výkon byl koncem roku 2010 přibližně 1 900 MW. Na jeho počátku byl přitom výkon elektráren asi čtyřnásobně nižší. Prvenství v množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů ale stále drží vodní elektrárny, které vyrobí více než pětinásobné množství elektřiny za stejné období.

Vodní elektrárná Vrané
Vodní elektrárná Vrané. Zdroj. ČEZ

Vodní elektrárny vyrobily elektřinu pro 660 000 domácností

Podle tiskové zprávy, kterou na počátku února letošního roku vydala společnost ČEZ, vyrobily vodní elektrárny v roce 2010 elektřinu pro 660 000 domácností v celé ČR. Konkrétně se ve vodních elektrárnách vyrobilo na 2 300 GWh elektřiny a ušetřilo se tak více než 2 miliony tun uhlí, které by jinak byly použity pro výrobu stejného množství energie v uhelných elektrárnách. Dalších 1 080 GWh vyrobily ostatní vodní elektrárny, které nepatří společnosti ČEZ. Ta ale slibuje v příštích letech dalších 60 000 MWh ročně díky modernizaci některých vodních elektráren, což znamená energii pro dalších 17 000 domácností a snížení emisí CO2 o 60 000 tun.

Vodní elektrárna a výroba energie

Období
Vyrobeno elektřiny
Z toho vodní elektrárny ČEZ
2008
2 376,3 GWh
1 133,7 GWh
2009
2 982,7 GWh
1 826,9 GWh
2010
3 380,6 GWh
2 300 GWh

Z větrných elektráren se vyrobilo 335 GWh

Z výše uvedených statistik vyplývá, že nejvíce zelené energie v ČR vyrobí vodní elektrárny. Podle EWEA by měl být ale v roce 2020 nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem v EU vítr. Nejvíce elektřiny z větru by se mělo vyrobit v Irsku a Dánsku.

Co se týká větrné energie v ČR, od roku 2005 stoupl výkon větrných elektráren více než sedminásobně. Zatímco v roce 2005 byl instalovaný výkon větrných elektráren 28 MW a vyrobeno bylo 21 GWh elektřiny, v roce 2010 vyrobily větrné elektrárny cca 335 GWh elektrického proudu. Výkon větrných elektráren se za pět let podařilo navýšit o 187 MW, za každý rok v průměru o 37 MW. Největší množství energie z větrníků se vyrobí v Ústeckém kraji, kde bylo od roku 2003 do roku 2010 vystaveno celkem 46 elektráren s výkonem 87 MW. Za zmínku stojí také Olomoucký kraj, kde stojí elektrárny o výkonu 37 MW a Karlovarský kraj, kde jsou větrné elektrárny o výkonu 36 MW.

Počet větrných elektráren v ČR roste
Počet větrných elektráren v ČR roste

Ve větrných elektrárnách bylo v roce 2010 vyrobeno takové množství energie, které by stačilo zásobit přibližně 85 000 domácností. Nejproduktivnějším měsícem byl březen, kdy se vyrobilo přes 41 GWh energie.  Naopak nejméně energie vyprodukovaly větrné elektrárny v lednu (12,5 GWh). Podobně tomu bylo i v předloňském roce, nejlépe na tom byl měsíc březen s necelými 36 GWh a nejhůře leden, kdy se vyrobilo jen 15,6 GWh.

Větrné elektrárny a výroba energie

Období
Vyrobeno elektřiny
Nové instalace
Celkem instalováno
Počet nových elektráren
Počet zásobených domácností
2006
50 GWh
26 MW
54 MW
22
14 000
2007
125 GWh
62 MW
116 MW
32
36 000
2008
244 GWh
32 MW
150 MW
20
70 000
2009
288 GWh
42 MW
192 MW
23
82 000
2010
335 GWh
23 MW
215 MW
11
85 000

Fotovoltaické elektrárny: Připojeno 1 357 MW

Největší boom z obnovitelných zdrojů zažila v roce 2010 fotovoltaika. Na konci roku 2009 byl výkon solárních elektráren v České republice 463 MW. V průběhu roku 2010 se ale připojilo dalších 1 357 MW, celkový výkon fotovoltaických elektráren k poslednímu dni roku byl asi 1 820 MW.

Počet solárních elektráren a jejich výkon
Počet solárních elektráren a jejich výkon. Zdroj: ERU

Nejvíce solárních elektráren bylo instalováno mezi 1. 10. 2010 a 31. 12. 2010, v tomto období bylo připojeno celkem 1 025 MW. Původní předpovědi ERÚ přitom odhadovaly, že bude v roce 2010 instalováno přibližně o 200 MW méně. Od začátku roku 2009 se bylo do provozu uvedeno zhruba 10 600 fotovoltaických elektráren, celkový stav k poslednímu dni 2010 přesáhl 12 000, z toho více než polovina byla spuštěna v minulém roce. Fotovoltaické elektrárny v roce 2010 vyrobily 615,7 GWh elektrické energie.

Fotovoltaické elektrárny a výroba energie

Období
Vyrobeno elektřiny
Instalovaný výkon
2008
12,9 GWh
65 MW
2009
88,8 GWh
463 MW
2010
615,7 GWh
1820 MW

V roce 2010 se v ČR vyrobilo celkem 4 331 GWh elektřiny z větrných, solárních a vodních elektráren. S palováním biomasy se získalo přibližně 335 GWh elektřiny (v této statistice jsou zahrnuty pouze elektrárny ČEZ). Výroba energie z vodních elektráren stoupla v roce 2010 o 12 %, z větrných o 14 % a ze solárních elektráren se zvýšila o celých 86 %.

Ačkoli největší rozvoj zažila v roce 2010 solární energie, nejdůležitějším obnovitelným zdrojem v České republice stále zůstávají vodní elektrárny, které pokryjí spotřebu 660 000 domácností.

Autor: Redakce Nazeleno.cz