fbpx

Partneři sekce

Elektřina: Víte, kdy spotřebováváme nejvíc?0

Život bez elektrických spotřebičů si dnes nedokážeme představit. Žárovka nám pomáhá najít cestu do koupelny, rychlovarná konvice uvaří vodu na čaj, televize nám krátí dlouhé chvíle. Elektřina je pro většinu lidí nepostradatelná. Víte, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší? Jak spotřeba proudu kolísá během dne? Co navyšuje spotřebu elektřiny? + GRAFY

Spotřeba energie se do značné míry odvíjí od denní doby. Obecně se dá říci, že v noci je nižší, minima dosáhne kolem 6. hodiny ranní, ale pak prudce roste a od 8. do 18. hodiny  zůstává relativně konstantní. Poté opět klesá, případně dočasně ještě stoupne a klesá po 21. hodině. Přesto, že průběh této křivky je obdobný během celého roku, velikost spotřeby se v závislosti na ročním období mění.

Reklama

„Nejnižší spotřeba elektřiny je v 6 hodin ráno.“

Nejnižší spotřeba elektrické energie je charakteristická pro léto. V tomto období nemusíme topit, neboť venkovní teplota je nejvyšší během celého roku. Teplé počasí ovlivňuje i náš jídelníček, v horkém počasí konzumujeme převážně lehká jídla, na jejichž přípravu stačí mnohem méně elektrické energie, než kolik jí potřebujeme v zimě při vaření vydatnějších pokrmů.

Elektrická energie na Nazeleno

   – Cena elektřiny 2010: Kolik stojí kWh?

   – Kolik platí za elektřinu domácnosti v EU?

   – Kolik zelené elektřiny zvládne síť v ČR?

   – Německé větrníky komplikují situaci v ČR

S dlouhými letními večery, které mnoho lidí tráví raději venku než doma u televize, souvisí i nízký odběr elektřiny ve večerních hodinách. Absolutně nejnižší spotřeba elektřiny je už několik let v první polovině srpna, v 6 hodin ráno jen mírně převyšuje 5 500 MW, kolem 13. hodiny, kdy je v létě spotřeba nejvyšší, dosahuje odběr asi 7 500 MW. Výrobní haly, které jsou charakteristické obrovskou spotřebou elektrické energie, mají celozávodní dovolené obvykle právě v tuto dobu, což také přispívá k nízkém odběru proudu.

Typové diagramy spotřeby elektřiny brutto pro jednotlivé měsíce roku
Typové diagramy spotřeby elektřiny brutto pro jednotlivé měsíce roku. Zdroj: ERU

Spotřebu elektřiny navyšuje televize

Na jaře a na podzim (konkrétně v dubnu, září a říjnu) je spotřeba elektřiny vyšší než v letních měsících. Nejnižší odběr je opět kolem 6. hodiny ráno, ale tentokrát již přesahuje 6 500 MW. Mezi 8. a 14. hodinou, kdy jsou otevřeny školy, obchody a úřady, dosahuje spotřeba elektřiny asi 8 500 MW, k prudkému nárůstu dochází po 20. hodině, kdy jsou vysílány nejsledovanější televizní pořady, po 21. hodině odběr opět klesá.

TIP: Spočtěte si cenu elektřiny nebo plynu

Nejvyšší poptávka po elektřině je v zimních měsících, kdy spotřeba neklesá pod 7 500 MW. Mezi 8. a 20. hodinou se téměř stále pohybuje nad 9 500 MW. Nejvyšší odběr během dne je pak kolem 18. hodiny. Většina lidí v této době nahrazuje aktivní odpočinek pasivním a místo procházky tráví svůj čas sledováním televize. Během krátkých a chladných dní je nutné domy vytápět a téměř neustále svítit; to vše zvyšuje spotřebu elektrické energie.

Diagram průměrných týdenních max spotřeby dnů typu út-pá v ES ČR
Diagram průměrných týdenních max spotřeby dnů typu út-pá v ES ČR. Zdroj: ERU

Spotřeba elektrické energie během dne

Energetický regulační úřad každoročně zveřejňuje denní diagramy spotřeby energie. Křivka této spotřeby se během roku mění, proto jsou kromě „průměrných“ grafů zveřejňovány i diagramy průběhů spotřeby brutto ve dnech ročního minima a maxima. Zatímco den maximálního odběru energie nelze předem odhadnout, protože v některých letech připadl na listopad, jindy na leden či únor, k minimální spotřebě došlo v několika posledních letech vždy v první polovině srpna.

Tip! Elektroměr změří, kolik elektřiny spotřebováváte

Pokud si chcete změřit, kolik elektřiny doma spotřebováváte, pořiďte si elektroměr. Elektroměr, neboli elektrický měřicí přístroj, měří množství odebrané elektrické energie. Kromě velkých, které zaznamenávají spotřebu celé domácnosti, existují i menší, s jejichž pomocí můžeme zjistit, kolik elektřiny odebírají jednotlivé spotřebiče, říká se jim také měřiče či monitory spotřeby elektrické energie v domácnosti. Díky nim můžeme odhalit potenciál úspor.

Cena elektroměru se pohybuje mezi 350 a 500 Kč, přičemž některé modely dokáží přepočítat odběr elektřiny na peníze, takže se uživatel snadno dozví, kolik ho provoz spotřebiče stojí. Některé společnosti (např. Energy Centre České Budějovice, Ekologická poradna Veronica, Brno nebe Středisko ekologické výchovy Rýchory, Hradec Králové), půjčují tyto monitory zdarma.

Grafy zobrazují vývoj odběru elektrické energie v MW v závislosti na jednotlivých hodinách během dne. Ve dnech maximální spotřeby se odběr pohybuje kolem 8 500 MW mezi půlnocí a 5. hodinou ranní, poté prudce stoupá a kolem 7. hodiny, kdy spotřeba dosáhne asi 10 000–10 500 MW, se stoupání zpomalí a odběr zůstává zhruba konstantní až do 20. hodiny, kdy začne opět klesat.

Průběh spotřeby brutto ve dnech ročního minima
Průběh spotřeby brutto ve dnech ročního minima. Zdroj: ERU

V srpnu je odběr elektřiny výrazně nižší. Ve dnech minimálního odběru se spotřeba mezi půlnocí a 6. hodinou ranní pohybuje kolem 5 000 MW, nejnižší je v 6 hodin, kdy jen lehce přesahuje 4 500 MW. Poté stoupá až do 11. hodiny, kdy na hodnotě asi 6 500 MW dosahuje denního maxima. Během odpoledne pak zvolna klesá na 6 000 MW (kolem 18. hodiny) a následně se opět krátkodobě zvýší mezi 20. a 23. hodinou, tehdy však už nedosahuje spotřeby z 11. hodiny.

Průběh spotřeby brutto ve dnech ročního maxima
Průběh spotřeby brutto ve dnech ročního maxima. Zdroj: ERU

Měsíční maxima a minima spotřeby

Z dalšího ze zveřejňovaných grafů můžeme zjistit, který den a kterou hodinu v roce je celková spotřeba elektrické energie nejvyšší a který den nejnižší. Například v roce 2008 byla nejvyšší spotřeba (10 880 MW) dne 14.2. v 15.00. Naopak nejnižší spotřeba byla 3.8. v 6 hodin ráno (4 716 MW).

Měsíční maxima a minima spotřeby
Měsíční maxima a minima spotřeby. Zdroj: ERU

Spotřeba elektřiny neustále roste

Přestože během roku dochází ve spotřebě k velkým výkyvům, celková poptávka po elektřině se neustále zvyšuje. Zatímco v roce 1999 byl v ČR odběr elektrické energie 50 855 GWh, v roce 2008 to už bylo 60 478GWh, tedy téměř o 10 GWh více.


Bilance i graf dokazují, že spotřeba elektrické energie se neustále zvyšuje. Zdroj: ERU

Hospodářská recese, která loni zasáhla celý svět, zapříčinila, že v roce 2009 poprvé po dlouhé době došlo k poklesu odběru elektrické energie. Spotřeba se oproti roku 2008 snížila o 5,6 %. Odborníci se ale už tehdy domnívali, že se jedná jen o dočasný jev a odběr se brzy vrátí k trendu dlouhodobého růstu. Tato prognóza se vyplnila, neboť v dubnu letošního roku vzrostla poptávka meziročně o 9 % a předpokládá se, že tato tendence bude pokračovat.

Proč spotřeba elektřiny roste?

  • Vyšší životní standard (lepší vybavení domácností, výkonnější přístroje a zařízení s vyšší spotřebou, větší byty, bazény apod.)
  • Vyšší aktivita průmyslu (výroba produktů uspokojujících vyšší životní standard je náročná)
  • Zvyšování bezpečnostních standardů (robustní automobily, záložní zdroje, osvětlené dálnice, semafory)
  • Rozšíření ITC technologií (větší množství počítačů, všeobecná digitalizace, placení elektronickými kartami…)
  • Nárůst dopravy
  • Substituce jiných energií (elektřina může nahradit zemní plyn, uhlí nebo ropu)
  • Ekologické projekty (modernizace, výstavby dálnic apod. jsou velmi náročné na energie)
  • Vyšší hygienické a zdravotní standardy (zpřísnění norem v potravinářství a ve zdravotnictví)

Výše odběru elektrické energie je ovlivněna mnoha faktory, mezi hlavní z nich patří roční období a denní doba. Přestože během roku dochází k velkým výkyvům ve spotřebě elektřiny, z dlouhodobého hlediska je patrný její trvalý růst. Většina elektrické energie je vyráběna z neobnovitelných zdrojů, jen malé procento je pokrýváno z obnovitelných zdrojů (větrné, fotovoltaické elektrárny). Všeobecná snaha o úspory energií je proto mj. motivována i snížením emisí skleníkových plynů, které vznikají při spalování fosilních zdrojů.

Autor: Redakce Nazeleno.cz