fbpx

Partneři sekce

Co když Rusko zavře kohoutek? Kudy do Česka proudí plyn0

Hlavním dodavatelem plynu do ČR je stále Rusko. Česká republika je ale napojena i další plynovody a můžeme tak vyžívat zemní plyn třeba z Norska. A kolik plynu máme vlastně v zásobě?

Třetina tuzemských domácností používá k vytápění energii, získávanou prakticky jenom dovozem ze zahraničí. Přírodní zásoby zemního plynu na Moravě uspokojují pouhé 2 % jeho spotřeby v České republice. Tím důležitější jsou plynovody. Prozkoumejme tedy blíže, kudy plynné palivo proudí k hranicím našeho státu.

Vysokotlaké a nízkotlaké plynovody

Samotné slovo plynovod můžeme považovat za dostatečný popis zařízení, které zkrátka vede plyn, aby se nerozptýlil do vzduchu a skončil v příslušném odběrném místě. Energetický zákon však rozepisuje definici důsledněji: Plynovodem rozumí zařízení k potrubní dopravě plynu přepravní nebo distribuční soustavou, dále přímé a těžební plynovody.

Reklama

Vysokotlaké plynovody mají talk v potrubí až 100 barů (tlak 1000 metrů vodního sloupce). Nízkotlaké plynovody mají talk jen 0,05 baru (0,5 metru vodního sloupce). Přepravní soustava zahrnuje vysokotlaké plynovody, propojené se zahraničím. Ty patří nadnárodním investičním skupinám prostřednictvím společnosti NET4GAS.

Vysokotlakou infrastrukturu obsahuje také distribuční soustava. K domácnostem však vedou až středotlaké pouliční a nízkotlaké domovní plynovody. Distribuční soustava nemá mezinárodní, ale regionální funkci a jejími správci jsou společnosti RWE GasNet, E.ON Distribuce a Pražská plynárenská Distribuce.

Přímý plynovod podle zákona není součástí přepravní soustavy ani distribuční soustavy a slouží pouze pro vlastní potřebu zákazníka. Těžební plynovod připojuje výrobnu plynu k přepravní nebo distribuční soustavě, eventuálně k jinému těžebnímu plynovodu.

Plynovody vedoucí do Česka

Plynovody pochopitelně nefungují osamoceně. Na hraničních předávacích stanicích je plyn objemově a kvalitativně měřen. V kompresních stanicích je zajišťován požadovaný tlak plynu. Tranzitní plynovody jsou mezistátní. (Obr: NET4GAS, Cenyenergie.cz)

Jelikož tuzemsko čerpá asi 75 % zemního plynu z Ruské federace, páteřní síť logicky vede z východu. Hlavní tranzitní plynovod přebírá energii, proudící přes Ukrajinu a Slovensko do Břeclavi, ještě v Jihomoravském kraji se rozděluje a po dvou trasách pokračuje do Německa. Obě větvě, respektive Bavorsko se Saskem zároveň spojuje další tranzitní plynovod Gazela. Možná je obousměrná přeprava zemního plynu: z České republiky do Německa a naopak. Diverzifikace infrastruktury má posílit bezpečnost dodávek.

Severní cesta zvyšuje naši nezávislost na Rusku a Ukrajině

Pokud nastanou problémy například na Ukrajině, lze využít severnější cestu. Zemní plyn můžeme přijímat oklikou přes Bělorusko, Polsko a Německo, neboli prostřednictvím plynovodů Jamal a Opal. Existuje ještě přímočařejší alternativa. Ruský export proudí také plynovodem Nord Stream po dně Baltského moře rovnou do Německa. Přes svého západního souseda ostatně dostáváme rovněž norský zemní plyn, jenž pokrývá zhruba čtvrtinu tuzemské spotřeby.

Kolik plynu máme v zásobě? Vydržel by na celou zimu?

Přírodní ložiska zemního plynu na Moravě uspokojují pouhá 2 % jeho spotřeby v České republice, zbytek spotřeby je proto nutné do Česka dovážet. Plyn je také nutné skladovat v zásobnících, přičemž kapacitu zásobníků předepisuje příslušná legislativa – zásoba plynu na území Evropské unie mezi 30. zářím a 1. dubnem musí pokrýt alespoň 20 % dodávek pro chráněné zákazníky. Chráněnými zákazníky se přitom rozumí domácnosti, klíčové sociální instituce a vybrané podniky. Většinu tuzemské kapacity skladuje společnost RWE Gas Storage, jejíž podzemní zásobníky plynu najdeme především na Moravě (Dolní Dunajovice, Štramberk, Lobodice, Tvrdonice), ale také ve Slezsku (Třanovice) a v Čechách (Háje). Menším objemem na Moravě disponují další společnosti MND Storage (Uhřice) a SPP Storage (Dolní Bojanovice).

Před topnou sezónou bývají skladovací možnosti takřka naplněné, přičemž do budoucna mají narůstat. „Zásobník plynu Dambořice je ve výstavbě a další dva jsou plánované v Rožné a u Břeclavi. Po jejich dokončení bude celková skladovací kapacita odpovídat 40 – 45 procentům tuzemské roční spotřeby, tedy asi 4,1 miliard m3,“ sdělil pro web Cenyenergie.cz Jan Ruml, ředitel Českého plynárenského svazu. Uvedená kapacita vysoce překonává požadavek českého právního řádu. Celou topnou sezonu však zásoby plynu v ČR nepokryjí

Plánované jsou další projekty. Plynovod South Stream má vést z Ruska přes Černé moře, Bulharsko a Srbsko do dalších států. Naproti tomu konkurenční plynovod Nabucco měl přivádět ázerbajdžánské, turkmenské a další zdroje přes Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Rakousko. Teoreticky už v roce 2015 bude zprovozněný plynovod Mozart, spojující Jihočeský kraj s Rakouskem. V této souvislosti se diskutuje o dovozu energie ze severní Afriky.

Čím rozvětvenější bude evropská energetická infrastruktura, tím lépe. Praktické činy však obyčejně bývají komplikovanější, než plány, teorie a diskuse, a nemusí jít jenom o plynovody. V severopolském Świnoujście měl původně už touto dobou fungovat terminál pro lodě se zkapalněným zemním plynem (LNG). To by umožnilo import třeba až z USA, bez plynovodů na dně Atlantiku. Ale otevření terminálu ve Svionústí bylo prozatím odloženo na rok 2015.

Autor: Redakce Nazeleno.cz