fbpx

Partneři sekce

Chcete utéct od ČEZu? Můžete, ale nevyplatí se to0

Zdají se vám účty za elektřinu příliš vysoké? Plánujete změnit dodavatele elektřiny a poohlížíte se po alternativních operátorech? Volný trh s elektřinou existuje, takže si stačí jen vybrat nejlepší nabídku. Jenže… má hledání smysl?

Již nějakou dobu si spotřebitelé mohou vybrat svého dodavatele elektrické energie. Po nedávném zdražení cen elektřiny se zvedla vůči distributorům elektrické energie vlna odporu. Energetičtí giganti argumentují zejména růstem cen elektřiny na energetické burze a nabízejí tarify s fixací cen na dva roky. Volný trh s elektřinou by však měl pracovat i pro konečného spotřebitele – tím, že si může svobodně vybrat svého dodavatele. Jaká je však realita?

Změna dodavatele elektřiny – postup

Pokud se po přečtení následujícího článku rozhodnete, že dodavatele změníte, ze všeho nejdříve se podívejte do smlouvy se stávajícím dodavatelem. V té najdete délku výpovědní lhůty. Změna dodavatele je v souladu se zákonem bezplatná. Musíte však dodržet výpovědní lhůtu.

Reklama

„Distributora elektřiny ve skutečnosti změnit nemůžete (vždy jím bude ČEZ, E.On nebo PRE podle toho, kde bydlíte), výběr se týká pouze dodavatele.“

Podobně jako například u smlouvy s mobilními operátory můžete dohodu zrušit dříve, ale musíte počítat s „pokutou“. Stávající dodavatel si může účtovat deaktivační poplatek jako kompenzaci za ztrátu ušlého zisku. Uzavření nové smlouvy je rovněž bezplatné. Pokud však necháte uzavření smlouvy na obchodní zástupci, může se vám stát, že budete hradit jeho odměnu ve formě aktivačního poplatku. Proto se o případných poplatcích raději předem informujte, jinak by se změna mohla stát nevýhodnou. Smlouva musí být uzavřena nejpozději 17 pracovních dnů před plánovanou účinností změny.

Téma měsíce: Elektřina v roce 2009

   – Základní ceny ČEZ, PRE a E.On

   – Zelené bonusy a výkupní ceny klesají

   – Vyplatí se tarif s fixní cenou elektřiny?

   – Komentář ČEZ: Proč elektřina zdražuje?

   – Kolik ušetříte při změně dodavatele elektřiny?

Výhodné je uzavřít s dodavatelem tzv. sdruženou smlouvu na dodávku elektřiny, kdy v zastoupení zákazníka firma zajišťuje také veškeré záležitosti týkající se distribuce. Koncový zákazník pak nadále dostává pouze jednu fakturu, za distribuci a silovou elektřinu zároveň.

Alternativních dodavatelů elektřiny není mnoho

V České republice  působí 3 velké společnosti, které distribuují a zároveň dodávají elektrickou. energii. Jak asi tušíte, jde o ČEZ, Pražskou energetiku a E.On, jejichž zákazníci jsou převážně koncentrovaní podle regionů (jižní Morava a jižní Čechy – E.On, Praha – Pražská energetika, zbylé oblasti – ČEZ). Na trhu však působí řada dalších společností, které jsou pouze dodavateli elektrické energie. Na stránkách Energetického regulačního úřadu najdete velký a nepřehledný seznam všech držitelů licencí pro obchod s elektřinou, včetně kontaktních údajů a adres.

Můžete sice změnit svého dodavatele elektřiny, ale polovinu ceny za elektřinu stejně budete platit místnímu distributorovi
Můžete sice změnit svého dodavatele elektřiny, ale polovinu ceny za elektřinu stejně budete platit místnímu distributorovi

K 1.9. 2008 jich bylo 309. Z tohoto velkého počtu má 48 v kontaktních údajích uvedenou také webovou adresu. A pouze 7 z nich má na svých stránkách výslovně uvedeno, že dodávají elektřinu také domácnostem a nabízejí i ceník. Ostatní nejčastěji dodávají elektřinu pouze podnikovému sektoru, nebo jsou napojeni nějakým způsobem na některou z velkých firem, případně dodávají elektřinu pouze do lokální distribuční soustavy (orientační údaje lze najít v posledním sloupci tabulky).

Ze seznamu firem jsme vybrali 8 referenčních společností, které působí celorepublikově a dodávají elektřinu i domácnostem. Některé z nich mají rozdílný ceník pro jednotlivé oblasti. Jejich webové adresy jsou:

Distribuovaná (regulovaná) cena elektřiny

Cena elektrické energie má dvě složky: regulovanou cenu distribuce, u níž je meziroční nárůst u jednotlivých sazeb v rámci jedné regionální distribuční společnosti (ČEZ, E.On, PRE) přibližně stejný. Do ceny distribuce se počítá měsíční platba za hlavní jistič, distribuce elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu (VT, NT).

Ostatní regulované položky (systémové služby, příspěvek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů a cena za činnost operátora trhu s elektřinou) jsou shodné pro všechny konečné zákazníky. Regulovaná cena je tedy v zásadě stejná, navíc ji nemůžete ovlivnit – je dána rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.

Dodávaná (neregulovaná) cena elektřiny

Druhou částí ceny je neregulovaná cena elektrické energie, neboli elektřina silová (dodávaná). Distributora elektřiny totiž ve skutečnosti změnit nemůžete (vždy jím bude ČEZ, E.On nebo PRE podle toho, kde bydlíte). Rozsah distribučních sítí je pevně stanoven a vzájemně se nepřekrývají, proto fakticky není možné přejít k jinému distributorovi (i když vám fakturu bude posílat někdo jiný, distribuční poplatek půjde k původní společnosti).

Ušetříte při změně dodavatele elektřiny? Ano, ale jen pár stokorun
Ušetříte při změně dodavatele elektřiny? Ano, ale jen pár stokorun

Volný trh s elektřinou se týká pouze dodavatele. Cena za dodávku je neregulovaná a má dvě složky – platbu za hlavní jistič (měsíční paušál) a cenu za spotřebované množství elektrické energie. Platby za hlavní jistič jsou u jednotlivých firem téměř stejné. Proto rozdíly mezi firmami způsobuje zejména cena za 1 MWh spotřebované energie (tzv. silová elektřina).

Při výpočtu je nutné dát pozor na to, abyste skutečně počítali s údaji vztahujícími se k dodání elektřiny a nikoli současně k (regulované) distribuci. Následující tabulka vyčísluje celkovou cenu za dodávku (nikoli tedy i distribuci) energie při spotřebě 2 MWh/rok. Celkové ceny elektřiny v roce 2009 najdete ve speciálním článku.

Cena za dodání elektřiny (neregulovaná část)

Dodavatel elektřiny
Stálý plat za jistič* [Kč/měsíc]
Cena dodávky [Kč/1MWh]
Celkem za rok při spotřebě 2 MWh [Kč]
Bicorn
47,6
2 086,07
4 743
Czech carbon
47,6
2 147,12
4 865
ČEZ
47,6
2 147,12
4 865
Bohemiaenergy Praha
89,25
2 013,8
5 099
Bohemiaenergy (ostatní)
85,68
2 099,35
5 227
Engas
57,12
2 296,7
5 279
Bohemiaenergy Morava
79,73
2 162,12
5 281
E.On
57
2 332
5 348
PRE
53,55
2 432,36
5 507
Centropol (ostatní)
47,6
2 472,2
5 516
Centropol Praha
53,55
2 695,95
6 034
Centropol (jih ČR)
53,55
2 717,19
6 077

*K srovnání byl zvolen typ jističe nad 3×20 A do 3×25 A včetně
K ceně je nutné připočíst regulovanou část za 1 MWh, která činí 2 334,89 Kč u společnosti ČEZ, 2 397,66 Kč u E.On a 2 283,02 Kč u Pražské energetiky.
U společností, u nichž není uvedena lokalita, platí cena pro celou ČR.

Úspory? V řádu stokorun

Naprostá většina domácností využívá služeb původního dodavatele elektřiny. Pokud se blíže podíváte na náš výpočet, není to nelogická volba. Rozdíly mezi jednotlivými dodavateli jsou v řádu stokorun (což při průměrné spotřebě 2 MWh a tedy celkové ceně kolem 11 000 Kč není mnoho). Na výběru dodavatele sice můžete ušetřit, ale rozhodně méně, než byste asi čekali.

 

Energie zdražují. Kde můžete ušetřit?

   – Tipy do domácnosti

   – Jezděte s nízkou spotřebou

   – Pohotovostní režim – pozor na něj!

   – Úspory v kuchyni

   – Kalkulačka: Kolik ušetříte s úspornými žárovkami?

 

Navíc trojice energetických gigantů se nepohybuje na chvostu, ale spíše v průměru (PRE, E.On) nebo v čele (ČEZ) tabulky nejlevnějších dodavatelů. Díky tomu je motivace k přechodu k jinému dodavateli poměrně nízká. Situace pochopitelně závisí na celkové spotřebě – čím vyšší spotřeba, tím více se rozdíly zvyšují a mohou dosáhnout i několika tisíc (jen v nejkrajnějších případech). Kvůli komplikované konstrukci stanovování cen elektřiny však volný trh s elektřinou nenabízí odběratelům výhody, které by od něj očekávali. Polovina částky na vaší každoroční faktuře je regulovaná, což s sebou samozřejmě přináší svá pozitiva i negativa.

Autor: Redakce Nazeleno.cz