fbpx

Partneři sekce

Energetický zákon č. 211/2011: Plné znění0

V srpnu 2011 vstoupil v platnost nový energetický zákon. Podívejte se, co se novým zákonem změnilo. Přinášíme jeho plné znění.

Podnětem pro novelu energetického zákona, který nabyl účinnosti 18. srpna 2011, byl tzv. třetí energetický balíček a směrnice Evropské unie, které upravují pravidla vnitřního trhu s plynem a elektřinou. Ty bylo nutné zavést do příslušného českého zákona. Klíčovým motivem, který se promítá celým třetím energetickým balíčkem, je snaha o liberalizaci energetického trhu.

Plné znění energetického zákona si můžete stáhnout zde (pdf).

Co přináší novela energetického zákona?

  • Posílení domácností na energetickém trhu. Domácnosti budou mít možnost odstoupit od smlouvy s dodavatelem během 3 měsíců a bez jakýchkoli sankčních poplatků, pokud dodavatel nečekaně zvýší ceny energie nebo změní obchodní podmínky.
  • Oddělení vlastníka přenosové soustavy, výrobce a dodavatele energie. Aby mohl trh svobodně fungovat, je podle EU nutné zajistit rovnocenný přístup k přepravním sítím.
  • Posílení pravomocí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Ten bude nově rozhodovat některé spory mezi zákazníkem a dodavatelem. Krom toho přebírá i pravomoci Státní energetické inspekce (tzn., přebírá kontrolu nad výrobci, distributory i obchodníky s energiemi).
  • Dispečerské řízení – tedy odpojování elektráren v případě nadbytku energie v síti. Distributor bude moci „v případě ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu“ některé zdroje, např. solární elektrárny, odpojit.

Více o energetickém zákonu čtěte v článku Co zavádí novela energetického zákona 2011?

Autor: Jana Poncarová

Reklama