fbpx

Partneři sekce

Díky českému vynálezu si budou si domácnosti moci samy vyrábět elektřinu z biomasy0

Odborníci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT na začátku června pokřtili prototyp mikroelektrárny WAVE. Ta umožní snadnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy v menším měřítku. Zařízení bude vhodné například do rodinných či bytových domů jako lokální zdroj zelené energie.

Zařízení WAVE, které odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) nedávno představili, je vlastně malá kogenerační jednotka pro výrobu elektřiny a tepla. Jako zdroj tepla v něm slouží biomasa – předvedené zařízení spaluje dřevní pelety, výstupem je pak teplo v řádu desítek kW a jednotky kW elektrického výkonu.

Zařízení využívá organický Rankinův cyklus

Jednotka WAVE je unikátní hlavně použitými technologiemi. Zatímco kogenerační jednotky obvykle využívají běžných spalovacích či v menší míře stirlingových tepelných motorů, zde je k pohonu generátoru použita malá turbína. Celý systém pracuje na principu tzv. organického Rankinova cyklu (ORC), v němž se jako pracovní médium tepelných okruhů využívá nikoli voda, ale organické látky s lepšími fyzikálními vlastnostmi. Součástí zařízení WAVE je tedy pracovní okruh s organickou látkou a tepelný výměník.

Reklama

Mikroelektrárna WAVE je zatím ve stádiu funkčního prototypu, který je napojen na teplovodní rozvody budovy UCEEB. „Výsledky zkušebního provozu, kdy zařízení využívá unikátní infrastruktury UCEEB a jeho nasazení je blízké reálnému provozu, jsou velmi povzbudivé a naplňují naše očekávání,“ uvedl vedoucí realizačního týmu Jakub Maščuch. Podle jeho vyjádření by měl být v horizontu cca šesti měsíců vytvořen další prototyp, který již bude nasazen a testován v reálném provozu. Během několika let by se pak měla rozběhnout malosériová výroba elektrárny.

Cesta k decentralizované energetice

Ačkoli je mikroelektrárna WAVE zatím jen ve stádiu prototypu, jedná se o velmi zajímavé zařízení, které dobře zapadne do konceptu decentralizované energetiky. S rozvojem obnovitelných zdrojů energie nás totiž nevyhnutelně čeká postupný odklon od velkých centrálních energetických zdrojů k daleko větší míře energetického samozásobitelství. Mikroelektrárna je také koncipována pro nasazení do ostrovního provozu tam, kde se není možné připojit k distribuční elektrické síti. Zde může vhodně doplňovat třeba solární zdroje energie.

Prototyp v reálném nasazení bude mít zřejmě velikost běžného přepravního kontejneru. Ten bude obsahovat i zásobník na dřevní štěpku či pelety na delší dobu provozu. Podle tvůrců ale není problém zařízení zmenšit tak, aby bylo možné jej instalovat třeba v rodinných domech či penzionech. Celkově by jednotka WAVE měla vyrábět elektřinu za cca třetinovou cenu. Celé zařízení ovšem bude stát v rádu statisíců korun a zlevnit by jej mohla až případná výroba ve větších sériích.

Nápad na zařízení uspěl již v roce 2015 v soutěži Ekologicky oskar. Díky tomu dostaly vývojový team mikroelektrárny odměnu ve výši 300 000 Kč a společnost E.ON, která je v ČR pořadatelem bude nadále podporovat její vývoj.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.