fbpx

Partneři sekce

Co zdražuje elektřinu? Obnovitelné zdroje nejsou hlavním viníkem0

Elektřina letos podraží asi o 2,5 %. Energetický regulační úřad toto zdražení zdůvodňuje nárůstem podpory obnovitelných zdrojů energie. Spočítali jsme, co všechno v ceně elektřiny zaplatíte. Na obnovitelné zdroje energie jde přitom stále jen malá část vašich peněz.

I přes to, že cena silové elektřiny na trhu klesla, mnoha domácnostem letos účty za elektrickou energii narostou, i když jen mírně. Jako hlavní důvod tohoto nárůstu uvádí Energeticky regulační úřad zvýšenou podporu obnovitelných zdrojů energie. Ta se sice letos radikálně zvýšila o téměř 40 %. Zvýšení této podpory má však na výslednou cenu energie menší vliv, než se na první pohled zdá. Daleko větší část celkové ceny za elektřinu totiž tvoří distribuční poplatky a další složky.

Pohyb cen elektřiny koncem minulého roku komentoval například Marek Hatlapatka z analytické společnosti CYRRUS: „Pokles cen silové elektřiny na trhu je více než kompenzován nárůstem regulovaných složek. Důvodem je prakticky pouze jediná položka – příspěvek na obnovitelné zdroje. Ten se z letošních 419 korun zvýší na 583 korun. Pro představu, pokud by se nezvýšil, konečná cena elektřiny by se snížila přibližně o procento.“ Pokud se tedy zvýšení podpory zelené energie o 40 % projevilo jen v takto malém posunu, nevypovídá to spíš o tom, že pes je zakopán jinde? Daleko větší část celkové ceny za elektřinu totiž tvoří distribuční poplatky a další složky, jejichž důslednější regulace by pomohla cenu elektřiny snížit více. „Chce-li ministr Kuba zajistit cenově dostupnou elektřinu, měl by se zaměřit na snížení výrazně vysokých plateb za distribuci elektrické energie nebo zrušení nesmyslné podpory pro spoluspalování biomasy s uhlím,“ uvedl k výši distribučních poplatků Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Reklama

Podpora obnovitelných zdrojů tvoří necelých 14 % ceny elektřiny v průměrné domácnosti. Na distribučních poplatcích zaplatíte daleko více.

V naší modelové kalkulaci jsme proto rozpočítali procentuální zastoupení všech složek cen elektřiny. Cena za silovou elektřinu přitom z celkové částky na faktuře tvoří zhruba třetinu. Podstatnou část (48 %) tvoří poplatky za distribuci. Na celkových nákladech za energie se letos také promítne rovněž vyšší DPH.

TIP: Spočtěte si, kolik platíte za elektřinu a zda můžete ušetřit!

Z čeho se skládá cena elektřiny

Cena elektrické energie je složena z několika složek a poplatků, které se na výsledné ceně různou měrou projevují. Na základní úrovni se výsledná cena za MWh elektrické energie, kterou zaplatí zákazník, skládá z ceny za silovou elektřinu a tzv. regulované ceny. Cena za silovou elektřinu je proměnlivá, naopak regulovaná cena je přesně stanovena a v průběhu roku se nemění.

Silová elektřina

Cena za silovou elektřinu je složena z pevné ceny za měsíc a ceny za odebranou megawatthodinu. Tyto ceny jsou proměnlivé a vždy u nich záleží na konkrétním tarifu a dodavateli. Díky tomu si můžete zvolit nejvýhodnějšího dodavatele a výslednou cenu, kterou vaše domácnost zaplatí na elektřině, je tak možné optimalizovat. V naší tabulce uvádíme běžnou cenu 1910 Kč/MWh a nejnižší poplatek pro jistič (do 3x10A a do 1x25A včetně) 30 Kč u společnosti ČEZ.

Regulovaná cena elektřiny

Zajímavější situace je ale u druhé složky – regulované ceny elektřiny, kterou zaplatíte vždy a je pevně daná. Právě v ní je obsažen i poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie a další platby, jejichž výše v příslušném cenovém rozhodnutí určuje Energetický regulační úřad. Součástí regulované složky je platba za příkon, cena za distribuované množství elektřiny, systémové služby, podpora obnovitelných zdrojů energie a poplatek OTE (slouží pro krytí nákladů operátora trhu s elektřinou – státní společnosti, která energetický trh organizuje).

První dvě položky slouží pro pokrytí nákladů na distribuci, rozvoj distribuční soustavy a potřebná měření. Poplatek za systémové služby pokrývá náklady společnosti ČEPS, a.s. – vlastníka přenosové soustavy vysokého napětí. Část určená na podporu obnovitelných zdrojů energie samozřejmě směřuje k výrobcům zelené energie.

Kolik komu zaplatíte?

V naší modelové kalkulaci jsme vycházeli z průměrné spotřeby elektrické energie v české domácnosti 2,5 MWh ročně, přičemž jsme počítali, že domácnost má méně jističů (nižší cena za příkon) a nejběžnější tarif D02d. Jako dodavatele jsme zvolili společnost ČEZ a její ceníkovou cenu za MWh. Celkově tato domácnost zaplatí ročně za elektřinu včetně DPH 12 862 Kč + dalších cca 70 Kč na dani z elektřiny. Podpora obnovitelných zdrojů činí necelých 14 % této částky, poplatky za distribuci však tvoří více než 48 % ročních nákladů na elektřinu. Přesnější data najdete v tabulce a grafu.

Roční poplatky z elektřinu (spotřeba 2,5 MWh/rok):

Cena za příkon 360,00 Kč
Platba za distribuované množství elektřiny (Kč/MWh) 4 775,00 Kč
Cena systémových služeb 330,48 Kč
Podpora OZE 1 457,50 Kč
Poplatek OTE 18,90 Kč
Cena silové elekřiny (MWh) 3 567,50 Kč
Pevná cena za silovou elektřinu 120 Kč
Celkem 10 629,38 Kč
Celkem s DPH 12 862 Kč

Jak jsme na tom v porovnání s Německem?

Kalkulace nám ukázala, že největší část ceny elektřiny tvoří distribuční poplatky, které v tomto případě dosáhly téměř poloviny celkové ceny. Nepopíráme, že podpora zelené energie se na výši cen za elektřinu také nemalou měrou podílí. Prostor k regulaci cen energie zde ale samozřejmě je. Distribuční poplatky jsou totiž signifikantně větší, než je tomu například v Německu. Přehledný graf má na svém webu například drážďanský dodavatel vody a elektřiny Drewag. Procentuální podíly jednotlivých složek ceny elektřiny jsou podle jeho webu následující:

Cena silové elektřiny 20,2 %
Služby 3,3 %
Distribuční poplatky 26,2 %
Daň z elektřiny 6,8 %
Podpora OZE 27,5 %
DPH 16 %

Z přehledu německého dodavatele je jasně patrné, že distribuční poplatky tvoří menší část ceny energie, než je tomu u nás, naopak podpora obnovitelných zdrojů energie je téměř dvojnásobná. Také DPH zde mají o několik procent nižší. Celkově je ale energie u tohoto německého dodavatele dražší než v Česku  – 1 kWh včetně DPH zde stojí cca 6,60 Kč. Tento rozdíl však eliminuje vyšší kupní síla v Německu.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.