fbpx

Partneři sekce

Cena elektřiny: Co ji tvoří a za co platíme?0

Cena elektřiny je tvořena více složkami a ovlivňuje ji více aktérů. Je proto dobré vědět, z čeho je cena elektřiny složena, kolik platíme za přepravu, administraci a kolik činí příspěvek na obnovitelné zdroje energie.

Elektřina v roce 2011 pro domácnosti zdraží v průměru o 15 %. Jako hlavní viník je označována fotovoltaika. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je totiž dotována státem a na čistou elektřinu připlácíme všichni. Dnes činí příspěvek na každou odebranou megawatthodinu 166 korun (tedy asi 16 haléřů za kWh, jejíž celková cena je v průměru 4,51 korun).

Podle prvních odhadů měl příspěvek na zelenou elektřinu v roce 2011 vzrůst asi na dvojnásobek. Jenže koncem srpna přišel Energetický regulační úřad s odhadem, kolik obnovitelných zdrojů bude příští rok spuštěno. Pak už stačí jednoduchý výpočet, a zjistíme, že poplatek stoupne téměř čtyřnásobně. Následkem může být zdražení proudu pro domácnosti o 15–22 %. Více o ceně elektřiny v roce 2011 čtěte v článku Elektřina zdraží až o 22 %. Je fotovoltaika viník, nebo obětní beránek?

Reklama

„Cena elektřiny je složena z více částí, fakturu ale platíme jen jednu.“

Příspěvek na obnovitelné zdroje je ale pouze částí ceny elektřiny. V celkové platbě za elektřinu hraje klíčovou roli také cena za distribuci (dopravu) elektřiny na místo odběru a pochopitelně i cena samotné silové elektřiny (tedy komodity jako takové). Víme, že vyznat se v cenících dodavatelů elektřiny je složité. Podívali jsme se proto podrobně na to, z čeho je cena elektřiny složena a za co skutečně platíme.

Elektřina na Nazeleno

   – Cena elektřiny: Kolik platíme za kWh?

   – Elektřina v roce 2011 zdraží

   – Tipy: Jak ušetřit za elektřinu?

   – Změřte si spotřebu elektřiny!

Silová elektřina

Vyjít můžeme ze základního dělení: regulované a neregulované platby za elektřinu. Začněme u té jednodušší části – tedy neregulované platby, která se týká tzv. silové elektřiny (komodity jako takové). Cena silové elektřiny nepodléhá regulaci, ale je utvářena trhem. Jde o část platby za elektřinu, kde si opravdu můžete vybrat a kde existuje konkurence.

Silová elektřina je tvořena dvěma částmi.

  1. První částí je pevná cena za měsíc, která se zpravidla liší zejména mezi distribučními sazbami a produktovými řadami.
  2. Druhou částí je cena za odebranou megawatthodinu, resp. kilowatthodinu, která se ještě u vybraných produktů dělí na nízký (NT) a vysoký (VT) tarif. Na dvoutarifové produkty mají právo domácnosti, které elektřinou například topí nebo ji využívají pro ohřev vody. Naprostá většina domácností však využívá jednotarifovou distribuční sazbu D02d (stejná cena za kWh po celý den).


Cena elektřiny v roce 2011 naroste

Pro názornost se můžeme podívat, za kolik nabízejí silovou elektřinu tři největší obchodníci ČEZ, E.ON a PRE (počítáme s distribuční sazbou D02d). Za kilowatthodinu silové elektřiny zaplatí zákazník u ČEZ 1,8 Kč (pevný měsíční poplatek činí 48 Kč), E.ON prodává silovou elektřinu za 1,9 Kč (pevný měsíční poplatek je cca 57 Kč), PRE nabízí silovou elektřinu za 2 Kč (pevný měsíční poplatek činí 54 Kč). Za kolik nabízejí elektřinu jednotliví obchodníci, si jednoduše spočítáte na našem partnerském magazínu Ceny energie.

Cena elektřiny
Neregulovaná část (určuje obchodník s elektřinou)
Pevná cena za měsíc
Cena silové elektřiny
Regulovaná část (určuje ERÚ)
Poplatek za distribuci
Poplatek za systémové služby
Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů
Poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou
Daně
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Daň z elektřiny

Regulovaná cena elektřiny

Důležité je uvědomit si, že zákazník si může zvolit dodavatele jen v rámci silové elektřiny. Ostatní platby jsou regulované, stanovuje je každoročně Energetický regulační úřad (www.eru.cz) a neexistuje možnost je obejít a přejít ke konkurenci. Je to logické, protože se jedná o platby za dopravu vámi zakoupené elektřiny na místo určení (a elektrické dráty do vašeho domu či bytu vedou pouze jedny).


Spočtěte si, zda můžete změnou dodavatele energie ušetřit – jednoduchou kalkulačku najdete na www.cenyenergie.cz

Proto pro domácnosti na konkrétním území České republiky působí vždy jen jeden distributor a jeho ceny jsou regulované . Území ČR je rozděleno do tří distribučních oblastí – ČEZ distribuce (Čechy mimo Prahu a jižní Čechy, severní Morava),  E.ON Distribuce (jižní Morava, jižní Čechy) a PRE distribuce (Praha).

Regulované platby zahrnují:

  • Poplatek za distribuci
  • Poplatek za systémové služby
  • Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů
  • Poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou


Cena elektřiny je složena z více částí

Poplatek za distribuci

Poplatek za distribuci jde na účet distributora elektřiny, kterému patří „dráty“, jež přivádějí elektřinu do vašich domovů. Česká republika je rozdělena na tři distribuční území: E.ON působí v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina, PRE na území Prahy, zbylé kraje náleží ČEZ (pozn. rozdělení je orientační a nelze ho brát přesně podle rozdělení krajů, vychází totiž z rozdělení ČR do dřívějších osmi krajů).

Distributora, kterému jde část platby za elektřinu, změnit nemůžete, a proto je dobré vždy zohlednit, k jakému distributorovi podle místa bydliště náležíte a dopočítat si, kolik skutečně za elektřinu zaplatíte, pokud změníte dodavatele (obchodníka) s elektřinou. Jelikož není vždy nejjednodušší dohledat ceny, připravili jsme pro vás na partnerském magazínu Ceny energie kalkulačku, kde všechny ceny zjistíte během několika vteřin.

Měsíční poplatek za rezervovaný příkon

Do ceny za distribuci je zahrnut tzv. měsíční poplatek za rezervovaný příkon (ten je určován hlavním jističem). Obecně platí, že čím více elektrospotřebičů v domě máte, tím roste hodnota jističe a tedy i poplatek. Obvyklá hodnota jističe v domácnosti je 3 x 25 A. V případě distribuční sazby D02d (běžná sazba pro domácnosti) je měsíční poplatek u ČEZ 90 Kč, u E.ON asi 81,6 Kč a u PRE také 90 Kč vč. DPH.


Důležitou součástí ceny elekřiny je platba za distribuci a za samotnou silovou elektřinu

Poplatek za systémové služby

Poplatek za systémové služby jde na účet provozovateli české přenosové soustavy – společnosti ČEPS. V případě sazby D02d zaplatíme ČEZ, E.ON i PRE shodně 186,48 Kč vč. DPH za každou megawatthodinu odebrané elektřiny.

Příspěvek na obnovitelné zdroje

Z příspěvku na obnovitelné zdroje je dotována „zelená elektřina“ prostřednictvím výkupních cen nebo zelených bonusů. Oproti roku 2009 narostl příspěvek na obnovitelné zdroje více jak trojnásobně, konkrétně na 166 korun za megawatthodinu odebrané elektřiny.

Poplatek Operátorovi trhu

Poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou (OTE) je pro rok 2010 stanoven na 5,70 Kč vč. DPH a je stejný u všech distribučních společností.

Daň z elektřiny

Kromě daně z přidané hodnoty (DPH), která je v současnosti 20 %, podléhá elektřina také tzv. ekologické dani. Daň z elektřiny je stanovena na 28,30 Kč za každou odebranou megawatthodinu.

Výslednou cenu elektřiny, kterou zaplatí koncový zákazník, tedy tvoří součet všech položek z neregulované i regulované části elektřiny navýšený o daně. Pro ilustraci výpočtu poslouží následující obrázek.

Více o elektřině čtěte zde:

   – Cena elektřiny: Kolik platíme za kWh?

   – Elektřina v roce 2011 zdraží

   – Tipy: Jak ušetřit za elektřinu?

   – Změřte si spotřebu elektřiny!

Autor: Redakce Nazeleno.cz