fbpx

Partneři sekce

Aby teplá voda skutečně tekla ihned teplá0

Současný trend stavění ve stylu nízkoenergetických pasivních domů má za úkol omezit potřebu energie člověkem během pobytu v obytných budovách. K nezanedbatelným úkolům patří i rozumné hospodaření s vodou, a to nejen co do množství, ale i do potřeby energie nutné na ohřev užitkové vody.

Více či méně ekologicky šetrných způsobů pro ohřev teplé vody je celá řada – od využití slunečních kolektorů, přes tepelná čerpadla, až po klasický ohřev pomocí elektrické energie nebo plynu atd. Jeden aspekt zůstává většinou nepovšimnut. Ohřátou užitkovou vodu zpravidla shromažďujeme v akumulační nádrži a odtud je voda vedena potrubím k vodovodním armaturám v kuchyních, koupelnách či na WC.

„Samoregulační topný kabel automaticky reguluje výkon podle okolní teploty a udržuje teplotu vody v potrubí na hodnotě 40–60 °C.“

Během cesty potrubím, i když je sebelépe zaizolované, dochází k tepelným ztrátám, které způsobí, že ohřátá voda se během cesty ochladí. Čím je vzdálenost akumulační nádrže od vodovodní armatury delší, tím je i teplota vody nižší. Jaký je důsledek – uživatel si zpravidla odpouští určité množství vody bez užitku, než vodovodním potrubím začne proudit dostatečně teplá voda. Tím dochází nejen k plýtvání vodou, ale současně i energií, protože nedostatečně ohřátou vodu pouštíme bez užitku do odpadu. Zvláště u velkých komerčních budov dochází k značnému plýtvání, jak vodou, tak i energií na její ohřev.

Plýtvání vodou i energií na její ohřev lze snadno zamezit
Plýtvání vodou i energií na její ohřev lze snadno zamezit

Jak zamezit plýtvání vodou a energií na její ohřev?

V nových moderních prostorách se tento problém řeší tzv. cirkulační smyčkou, ve které oběhové čerpadlo neustále prohání teplou vodu z akumulační nádrže. Tím se zamezí plýtvání vodou, protože uživatel má okamžitě k dispozici ohřátou vodu na dostatečnou teplotu a nemusí docházet k jejímu odpouštění.

Použití cirkulační smyčky přináší ovšem i spoustu nevýhod – je nutná instalace další větve vodovodního potrubí – s tím související dvojnásobné tepelné ztráty, nutnost dvojnásobného množství tepelné izolace, nárok na instalační prostor v konstrukcích budovy a neustálá potřeba energie na pohon oběhového čerpadla.

Příklad instalace topného kabelu

 

Energeticky úsporné řešení: Topný kabel Hotwat

Velmi inteligentním a energeticky nenáročným řešením je instalace samoregulačního topného kabelu Hotwat na vodovodní potrubí propojující zásobník teplé užitkové vody s vodovodními armaturami. Samoregulační kabel automaticky reguluje výkon podle okolní teploty a udržuje teplotu vody v potrubí na hodnotě 40–60 °C.

Odpadá instalace cirkulační smyčky – tím dochází ke snížení investičních nároků na instalaci a tepelnou izolaci cirkulační smyčky, odpadá nutnost cirkulačního čerpadla a problémy s hydraulickým vyvažováním vodovodních soustav, úspoře pracovních nákladů a v neposlední řadě k nižším tepelným ztrátám.

Inteligentní samoregulační topný kabel Hotwat
Inteligentní samoregulační topný kabel Hotwat

Instalace samoregulačního topného kabelu Hotwat je navíc velice jednoduchá. Toto elegantní řešení udržování teplé vody v potrubních rozvodech přináší společnost Nativa.

Topné kabely přináší značné provozní úspory

Systém je stavebnicový s možností snadného rozšíření do nově budovaných vodovodních rozvodů. Dalším přínosem je možnost připojení k časovým hodinám, které začnou ohřívat potrubí v okamžiku, který si zvolí uživatel (vypnutí během dovolené, nebo nepřítomnosti osob).

Instalace samoregulačního topného kabelu Hotwat je velice jednoduchá
Instalace samoregulačního topného kabelu Hotwat je velice jednoduchá

Instalace topného kabelu Hotwat je vhodná především do nově stavěných budov, nebo prostor, ve kterých probíhá rekonstrukce vodovodních rozvodů. Díky možnosti časového rozvržení, samoregulační vlastnosti topného kabelu, je teplo přiváděno v závislosti na okolní teplotě, čímž dochází ke značným provozním úsporám. Instalovaný systém je prakticky bezúdržbový s délkou životnosti shodnou, jako je životnost naistalovaného potrubí.

Více informací o topných kabelech najdete na stránkách www.topnekabely.com.

Kontakt:

Ing. Rodan Michlík
Nativa spol. s r.o.
Tel.: 420 724 592 020
Web: www.topnekabely.com

Autor: Komerční sdělení