fbpx

Partneři sekce

Energie 2020 aneb 5 priorit v energetice0

Jaké jsou energetické cíle pro příštích 10 let? Jak se bude vyvíjet evropská energetika? Kolik miliard půjde do energetické infrastruktury? Co nás čeká a nemine? Podívejte se na 5 priorit, které Evropská komise představila ve strategii Energie 2020.

Evropská komise představila v listopadu v Bruselu strategii „Energie 2020„, která stanovuje vize a cíle pro energetický sektor v nadcházejícím desetiletí. Co se chystá v evropské energetice? Jaké investice se plánují?

Během příštích deseti let bude nutné do energetické infrastruktury v EU investovat celkově 1 000 miliard eur.

Reklama

Řešení úkolů v oblasti energetiky představuje jednu z nejnáročnějších zkoušek pro nás všechny. Možná ještě nějaký čas potrvá, než se náš energetický systém stane udržitelnějším a bezpečnějším, ambiciózní rozhodnutí je však třeba přijmout již nyní. Pokud chceme mít účinné, konkurenceschopné a nízkouhlíkové hospodářství, musíme řešit energetickou politiku na evropské úrovni a soustředit se na několik naléhavých priorit, „prohlásil při příležitosti představení Energie 2020 komisař pro energetiku Günther Oettinger.

Energetika na Nazeleno

   – Český a slovenský trh s elektřinou

   – Malé jaderné reaktory: Spasí nás?

   – Biomasa: Kolik vyrábíme elektřiny?

   – Éra uhlí končí, nahradí jej jádro

5 energetických priorit

Evropská komise v strategii určila pět hlavních priorit:

  • Energetické úspory.
  • Celoevropský integrovaný trh s energiemi.
  • Jednotný hlas EU ve světových diskusích o energetice.
  • Stát se jedničkou v energetických inovacích.
  • Posílení postavení spotřebitelů.

V návaznosti na vytyčené priority představí Evropská komise konkrétní legislativní návrhy do 18 měsíců. Podívejme se na jednotlivé priority Energie 2020.


Úspory energie a investice do energetické infrastruktury jsou hlavními body Energie 2020

Úspory energie

Prioritou, pokud jde o úspory energie, jsou opatření v odvětví dopravy a stavebnictví. V nich vidí Evropská komise největší potenciál úspor. V prvním pololetí 2011 Komise navrhne investiční pobídky a inovační nástroje, které pomohou majitelům domů financovat renovaci a zateplení.

Pro společnosti v odvětví průmyslu by podnětem na investice do technologií s nižší spotřebou energie mohly být certifikáty o energetické účinnosti.

Celoevropský integrovaný trh

Komise stanovila konečné datum dotvoření vnitřního trhu s energií na rok 2015. Po něm by neměl být žádný členský stát izolovaný.

Během příštích deseti let bude nutné do energetické infrastruktury v EU investovat celkově 1 000 miliard eur. Komise v tomto směru rovněž navrhuje, aby se zjednodušilo získávání stavebních povolení. Právě ty jsou klíčové, pokud jde o dostupnost finanční pomoci z prostředků EU.


Do roku 2015 by měl byt dokončen evropský integrovaný trh s energií

Hovořit o energetice jedním hlasem

EU se bude snažit koordinovat svou politiku v oblasti energetiky vůči třetím zemím, zejména ve vztahu k nejdůležitějším partnerům. V rámci politiky sousedství je navrhováno rozšířit působnost Smlouvy o Energetickém společenství tak, aby se mohlo do iniciativy zapojit co nejvíce zemí. Měla by se posílit i energetická spolupráce s Afrikou.

Inovace a postavení spotřebitele

V nadcházející dekádě se budou realizovat i čtyři velké tematické projekty:

  • Vývoj a budování inteligentních sítí.
  • Výzkum a vývoj technologií pro uskladnění elektrické energie.
  • Výzkum biopaliv druhé generace.
  • Rozvíjení iniciativy „inteligentní města„.

Komise navrhuje nová opatření týkající se srovnání cen energie, změn dodavatelů energie a jasného a transparentního vyúčtování, od čehož si slibuje posílení postavení spotřebitelů na energetickém trhu, uzavírá Komise v tiskové zprávě.

Článek původně vyšel na stránkách magazínu Energia.sk

Autor: Redakce Nazeleno.cz