fbpx

Energeticky úsporný dům – jaké jsou možnosti při stavbě stěn?0

Stavbu rodinného domu plánujeme zpravidla jen jednou za život. Jak se hned napoprvé trefit a postavit kvalitní dům, který vám ušetří díky energetickým úsporám peníze i v budoucnu? Podívali jsme se blíže na technologie pro stavbu stěn.

Stavba domu (nebo rekonstrukce většího rozsahu) je zpravidla finančně a organizačně náročná akce. Lidé mají tendenci uvažování rozdělit na menší části a zabývat se jimi postupně (napřed postavíme hrubou stavbu a pak se budeme zabývat topením). Na dům je často nahlíženo jako na jakousi stavebnici a mnohdy si lidé neuvědomí, že ne všechny kostičky téhle stavebnice se dají libovolně kombinovat.

V poradnách EKIS se často setkáváme s lidmi, kteří by do domu nainstalovali nejraději všechny ty skvělé vymoženosti, které vidí ve firemních prospektech. Mnohokráte jsem se například setkal se snahou zateplovat zdivo Ytong lambda 375 (materiál s velmi dobrými izolačními vlastnostmi) přidáním 6cm pěnového polystyrenu. Náklady na takovéto „vylepšení“ se nám prakticky nevrátí a navíc můžeme mít problémi s kondenzací vlhkosti ve stěně. Výsledkem pak často není energeticky úspornější dům – výsledkem je zbytečně drahý dům.

Reklama

Se stavbou domu je to trochu jako s pečením dortu. Nestačí do něj vložit samé dobré věci, musíme hlavně mít dobrý recept (projekt) a dobrého kuchaře (stavební firmu). Navíc také musíme  domech něco vědět, abychom si dokázali dobře vybrat.

Seriál Stavíme nízkoenergetický dům

   – Vhodná lokalita, zdroje a tvar domu

   – Stěny domy (cihly, dřevo, beton)

   – Okna domu (umístění, rámy, trojskla, rolety)

   – Větrání a rekuperace

Jestliže už zhruba víte, jak velký dům chcete, kde bude stát, jak bude členěn a orientován ke světovým stranám, přichází na řadu rozhodnutí o tom, z čeho a jak jej postavit. Pokud jde o stěny domu, jsou možnosti obvykle následující:

1. Zděný dům

  • Homogenní stěny
  • Sendvičové stěny

2. Dřevostavba

  • „klasická“, tj. odvětraná fasáda z prken či nějakých obkladů
  • fasáda s tenkovrstvou omítkou napodobující zděný dům

3. Netradiční, alternativní dům (z balíků slámy, z hlíny, zapuštěný do země a pod)

 Stěna z cihel POROTHERM 44

Stěna z cihel POROTHERM 44 (Foto. autor)

Zděný dům

U zděných domů jsou stěny nejčastěji postaveny z jednoho materiálu (homogenní stěna), který má dostatečný tepelný odpor a potřebnou pevnost (pórobeton, duté cihly), nebo se používá takzvaný sendvič – vrstvená stěna, jež se skládá z nosné části a z vrstvy tepelné izolace.

Homogenní stěny

V dnešní době je zřejmě stále nejoblíbenějším materiálem pálená cihla. Moderní dutinkové cihly s porézním střepem mají i celkem dobrý tepelný odpor. Jako příklad lze uvést cihly Porotherm 44 Si (obrázek výše), se kterými lze dosáhnout tepelného odporu stěny až R = 4,1 m2.K.W–1.

Chcete-li dosáhnout lepší hodnoty tepelného odporu, musíte zvýšit tloušťku zdiva. Například cihelné bloky Supertherm 49 STI mají tloušťku 490mm. Tepelný odpor stěny dosahuje v suchém stavu (při vlhkosti 1%) hodnoty R=5 (v reálných podmínkách na stavbě bude tepelný odpor trochu nižší). V dnešní době už dosahují nejlepší cihelné bloky takových hodnot U (součinitel prostupu tepla), že se dají použít i na nízkoenergetické domy  a pasivní stavby. Například  HELUZ Family dosahuje při tloušťce 500mm s izolační omítkou hodnoty U = 0,17 W/m2K. Ještě lépe jsou na tom cihelné bloky s vloženou polystyrenovou či minerální izolací, jako je například HELUZ Family 2in1. Za takové zdivo si ale již trochu připlatíte.

Kromě cihel se pro homogenní stěny používají pórobetonové bloky, například Ytong Lambda. Pórobeton má o něco menší tepelnou vodivost než cihly, a proto umožní dosáhnout při stejné tloušťce stěny o něco lepší hodnoty tepelného odporu. Pro nízkoenergetické domy se používá Ytong THETA o tloušťce 500mm a stěna má součinitel prostupu tepla U=0,19W/m2.K.

Obr.2 – Stavba z pórobetonových bloků YTONG
Obr.2 – Stavba z pórobetonových bloků YTONG

Výhodou homogenní stěny z bloků je poměrně levná a jednoduchá stavba. Určitou nevýhodou může někdy být to, že mají poměrně velkou tloušťku a jejich tepelná kapacita není tak velká jako v případě sendvičových stěn, které mají vnitřní část z masivních materiálů.

Sendvičové stěny

Sendvičové stěny se od homogenních liší svou strukturou. Hlavní výhodou je rozdělení stěny na část nosnou a část tepelně-izolační. Rozdělení umožňuje vyhnout se kompromisům mezi pevností a tepelně-izolačními vlastnostmi, optimalizovat konstrukci stěny, a dosáhnout tak vysoké hodnoty tepelného odporu, velké akumulační schopnosti a dobré neprůzvučnosti (zvukové izolace).

Velká tepelná kapacita umožní využívat tepelných zisků ze slunečního záření a zajistí, že se dům v letním období nepřehřívá a nepotřebuje klimatizaci. Více o sendvičovém zdivu lze najít např. na těchto stránkách.

Na trhu se můžeme setkat s řadou různých systémů:

SENDWIX Nosná stěna je z vápnopískových cihel (240 mm nebo 290 mm) a tepelná izolace (až 200 mm) z pěnového polystyrenu nebo minerální vaty na vnější straně nosné stěny nebo mezi nosnou stěnou a přizdívkou (obr 3). Při celkové tloušťce stěny 460 mm lze dosáhnout hodnoty U= 0,18 a s použitím šedého PS i méně.

Obr. 3 – Sendvičová stěna s izolací z minerální vaty a s cihelnou přizdívkou

Sendvičová stěna s izolací z minerální vaty a s cihelnou přizdívkou. (Obr. Autor)

VELOX– Nosná část je tvořena betonem nalitým do bednění z heraklitových desek. Na vnitřní straně vnější desky je izolační vrstva z pěnového polystyrenu. Při použití polystyrenu o tloušťce 200 mm je R=6,3 a celková tloušťka stěny je 420 mm.

DURISOL  – Tato varianta má podobné vlastnosti jako Velox. Jejich nejlepší tvárnice má  17,5cm tepelně-izolační vložku z Neoporu (šedý polystyren) a dosahuje tepelný odpor R=5,15 a je vhodná pro nízkoenergetické domy.

Thermomur – Jde o polystyrenové bloky, které se na stavbě vyplní betonem, případně jsou již předvyplněny polystyrenbetonem (tzv. super blok). Nejlepší blok THERMOMUR – 35 cm
s polystyrenovými příčkami. Dosahuje tepelného odporu  R= 5,5 (U=0,178 W/m2.K). Dosahují tepelného odporu až R=4,5. Relativní nevýhodou je to, že pěnový polystyren je i na vnitřní straně a v důsledku toho má stěna malou tepelnou kapacitu.

Obr. 4 – Detail stěny systému VELOX

Detail stěny systému VELOX (Foto: autor)

GT-bloky – Keramzitové tvárnice s izolačními vložkami z pěnového polystyrenu. Blok „Selekt“ má  podle údajů prodejce  R>6,6.

STABIZOL– Sendvič z betonových tvárnic uvnitř i zvenku, mezi nimi je izolant.

Dřevěný dům

Dřevo jako konstrukční materiál má pro stavbu domů četné výhody. Je poměrně pevné a lehké, jde o přírodní materiál, pro jehož získání je třeba jen minimum energie a po skončení životnosti domu se dá snadno recyklovat. U dřevostavby není problém docílit nízkého tepelného odporu (nízkých tepelných ztrát) při rozumné tloušťce stěn. Vznikne tak skutečně nízkoenergetická dřevostavba.  Výstavba domu může být velmi rychlá a většina dílů se dá prefabrikovat. Ve Spojených státech, Kanadě nebo Finsku jsou dřevěné domy velmi běžné, u nás ale panuje ke dřevěným domům stále jistá nedůvěra.

Dřevěný dům nemusí mít nutně vnější obklad ze dřeva. V současnosti není problém použít na vnější stranu fasádní systém, který je vzhledově nerozeznatelný od stavby zděné (obr.5). Dřevěné domy jsou hodně variabilní, a proto oblíbené u lidí, kteří touží po originálním bydlení. Své fanoušky nalezl také u architektů projektujících ekologické nebo nízkoenergetické bydlení.

Dřevěná stěna s tepelnou izolací z PS opatřená tenkovrstvou omítkou

Dřevěná stěna s tepelnou izolací z PS opatřená tenkovrstvou omítkou

Z čistě energetického hlediska je hlavní výhodou dřevostaveb možnost docílit velmi nízkých energetických ztrát domu při rozumné tloušťce stěn. Hlavní nevýhodou je malá využitelná tepelná kapacita, která způsobuje vyšší riziko přehřívání v létě a omezuje využití slunečních zisků v jarním a podzimním období. Tepelná kapacita se dá zvýšit použitím omítek nebo cihelných příček v interiéru.

U dřevěných domů je také obtížnější zajistit dobrou neprůzvučnost (odolnost proti vnikání hluku zvenku) než u domů zděných.

Pokud vyžadujete dům s co nejmenší tepelnou ztrátou a není možné významněji využít tepelných zisků ze slunečního záření (nevhodná orientace nebo zastínění), pak je dřevostavba dobrou volbou. Na trhu je dnes celá řada typů dřevěných domů. Více informací o dřevostavbách lze najít například na serveru TZB.

Netradiční domy

V poslední době se objevila také řada experimentů s různými přírodními materiály. Z hlediska stavby nízkoenergetických domů má asi největší potenciál sláma (obr.6). Stavění ze slámy zatím ale rozhodně nějaká zralá a akceptovaná technologie. Uvedu zde proto pouze odkazy na relevantní webové stránky, kde je možné dozvědět se více o výhodách i problémech s tímto materiálem spojených:

Dům ze slámy

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.