fbpx

Energetický regulační úřad nevypíše provozní podporu pro fotovoltaické systémy a bioplynové stanice uvedené do provozu od 1. 1. 20140

Z důvodu předvídatelnosti a transparentnosti dané zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) Energetický regulační úřad (ERÚ) oznamuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví provozní podporu elektřiny pro nové zdroje, které vyrábějí elektřinu ze slunečního záření a spalováním bioplynu v bioplynových stanicích a budou uvedeny do provozu od 1. ledna 2014.

„V oblasti výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren a bioplynových stanic jsme v roce 2011 dosáhli výroby, která překročila limit stanovený Národním akčním plánem pro rok 2013. Tímto bylo dosaženo zákonné podmínky, která stanovuje ERÚ povinnost nevypsat podporu pro tyto zdroje na další období. Proto od příštího roku, plně v souladu s platnou legislativou, další podporu pro nové zdroje úřad nestanoví. Vnímáme to jako pozitivní zprávu pro spotřebitele a konečné zákazníky,“ uvedl místopředseda ERÚ pro oblast podporovaných zdrojů energie Martin Laštůvka.

Celé znění opatření lze nalézt v Energetickém regulačním věstníku 3/2013, který byl uveřejněn na internetových stránkách ERÚ na adrese: www.eru.cz/user_data/files/ERV/2013/ERV3_2013konec_konec1.pdf

Oddělení komunikace ERÚ
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Tel. 255 715 555, www.eru.cz

 

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz