fbpx
_ K P Š

Šedá voda

Jako šedá voda se označuje odpadní voda neobsahující fekálie a moč. Šedá voda tedy do odpadu odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu je možné po úpravě znovu použít jako vodu provozní pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad.

Nejčastěji se v domácnostech znovu využívá zejména šedá voda z koupelen, která je nejméně znečištěná a lze ji snadno filtrovat. Naopak více znečištěná šedá voda z dřezů odchází do kanalizace, jímky nebo do domácí čističky odpadních vod.